Categorieën
Geen categorie

#ZOMERKAMP #FNV VIERT #100 #JARIG #BESTAAN

Dit jaar wordt het Zomerkamp FNV voor de 100ste keer gehouden. Zoals altijd staan de deelnemers, kinderen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar, op nummer één. Dit jaar is er op woensdag ook een paar uur gereserveerd voor een officieel moment om stil te staan bij het jubileum.

Wilma de Lange is al jarenlang een van de drijvende krachten achter het succes van het Zomerkamp: ‘Het is een leuke en intensieve week waarin je in korte tijd een enorme band opbouwt, veel leuke dingen met elkaar onderneemt. Jezelf en anderen leren kennen in een andere omgeving is een ervaring die je de rest van je leven meeneemt voor zowel de jonge deelnemers als de vrijwilligers.’

Programma 100-jarig bestaan

11.00 uur: ontvangst met koffie en thee
11.15 – 11.30 uur: Rondleiding
12.00 uur: officieel gedeelte i.v.m. 100-jarig bestaan.
12.15 uur: aansnijden van de taart
13.00 uur: einde

Vrijwilligers

Er staan dit jaar 85 vrijwilligers klaar om de 220 deelnemers een onvergetelijke week te bezorgen. Een groot deel zet zich al jaren als vrijwilliger in, soms zelfs al meer dan 25 jaar. Een aantal hiervan is als kind zelf meegegaan op kamp. Marco Buld is een van die enthousiaste vrijwilligers: ‘Tussen de jonge deelnemers ontstaan hechte vriendschappen, maar ook tussen de vrijwilligers en dat is mooi om te zien.’

Historie 1922-2022

De eerste kampen werden georganiseerd door de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC), opgericht door voorlopers van het huidige FNV. Ze hadden naast gezellig samenzijn een opvoedkundig karakter. Later werden de kampen georganiseerd voor kinderen van arbeiders die niet op vakantie gingen, met als doel samenzijn, anderen ontmoeten, plezier hebben en vrienden maken. Dit is nog steeds zo. Er zijn nog steeds kinderen voor wie het zomerkamp de enige vakantie is en nog steeds staan deze waardes centraal.

Ook dit jaar zijn er weer jongeren uit Amsterdam Zuid West mee met het zomerkamp!

RONALD MC DONALDHUIZEN AMSTERDAM FUSEREN

Het Emma Kinderziekenhuis had tot voor kort meerdere locaties; namelijk bij het ziekenhuis van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Algemeen Medisch Centrum (AMC) in Zuid-Oost. Beide afdelingen zijn thans gefuseerd en geconcentreerd in Zuid-Oost. De lokatie aan de VU werd opgeheven. Daarom is hier geen Ronals McDonald Huis meer nodig, de deuren werden op 15 maart gesloten.

Huis Emma wordt momenteel verbouwt en opent medio 2023 haar deuren in Zuid-Oost. De Wijkraad betreurt het vertrek van het Ronald McDonald Huis uit Buitenveldert.

Categorieën
Geen categorie

Steun voor ouders tijdens of na detentie

Gezinnen waarvan één ouder of een ander gezinslid in detentie zit, krijgen te maken met een ingrijpend moment in hun gezinsleven. Door minder contact met het gezin kunnen gedetineerde mensen zich bovengemiddeld grote zorgen maken over de opvoeding van kinderen. Hoe kun je vanuit de gevangenis een goede ouder zijn?

Voor deze gezinnen is er steun. Soms moet vanuit de gevangenis het contact met het gezin worden hersteld. Vaak is daarbij ondersteuning gewenst. Hoe vertel je de kinderen überhaupt dat je in de gevangenis zit?

Wie kan er voor de kinderen zorgen tijdens je periode in de justitiële inrichting? Hoe wordt er door het gezin op jou gereageerd na je vrijlating en thuiskomst? Heb je na een gevangenschap eigenlijk nog wel een plek om te wonen? Accepteren de kinderen je weer terug in het gezin? Wordt je na je thuiskomst nog wel als een ouder gezien door de kinderen?

Tijdens de detentie kunnen gedetineerden voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken die worden aangeboden door de justitiële inrichting of een hulpverleningsorganisatie. Soms kun je ook in de gevangenis bezoek ontvangen van een speciaal opgeleide vrijwilliger die ondersteuning en een luisterend oor kan bieden.

Na de detentie kunnen geschoolde vrijwilligers soms begeleiding en nazorg bieden aan de ex-gedetineerde na thuiskomst in het gezin. Ook kinderen krijgen ondersteuning van een bezoekvrijwilliger die wekelijks langs kan komen op huisbezoek. Dit kan in het eigen gezin of bij tijdelijke verzorgers van de kinderen.

De vrijwilligers dragen bij aan het herstel van de band met je kinderen en bredere gezin. Zij steunen de kinderen en tijdelijke verzorgers. Hierdoor wordt het mogelijke sociale isolement van de kinderen voorkomen of op goede wijze doorbroken.

Voor meer info of aanmelding kunt u contact nemen met:

Gezin in Balans
Humanitas Amsterdam-Diemen
Sarphatistraat 4
1017 WS Amsterdam
Tel 020 7736542
www.humanitas.nl/ams

Categorieën
Geen categorie

Bewoners klagen over geluidoverlast Eloutschool

Ruim 140 bewoners van de Lomanstraat klagen bij de Gemeente Amsterdam over de jarenlange geluidoverlast door spelende kinderen op het schoolplein van de Eloutschool. De bewonersgroep sprak in over de reeds lang bestaande problematieken.

Met volledige steun van Wijkraad Zuid-West Amsterdam wordt door de bewoners krachtig gepleit voor het nemen van fysieke geluidwerende of geluiddempende maatregelen door de school en het stadsbestuur.

Al langer dan tien jaar bestaat een overleg tussen de omwonenden en de Eloutschool. Dit overleg levert wel contact met de school op maar geen concrete resultaten en de bewoners zijn dit zat.

De binnentuin waar het schoolplein gelegen is, vormt een klankkast waarbinnen het geluid van grote groep spelende en gillende schoolkinderen weerkaast wordt, en versterkt.

Thuiswerkende omwonenden kunnen zich tijdens hun werkzaamheden niet concentreren en worden gedwongen een flexwerkplek te huren buiten hun eigen woning. Dit brengt een forse kostenpost met zich mee voor omwonenden, die daarvoor niet gecompenseerd krijgen door de school of de Gemeente. Wellicht is dit voer voor een toekomstige rechtzaak?

De Eloutschool wordt verplaatst naar het Schinkelkwartier. In het huidige 90jarige pand komt echter een andere school uit Zuid: De Kleine Nicolaas. Het geluidprobleem en de overige overlast blijven dus ook in de toekomst bestaan.

Volgens Flora Breemer, stadsdeelbestuurder, wordt het bestemmingsplan voor de Eloutschool aan de Kruseman straat niet gewijzigd. Er is namelijk een schreeuwend tekort aan schoolgebouwen in Zuid, evenals aan betaalbaar maatschappelijk vastgoed.

De Kleine Nicolaas zal de helft van het 90jarige Eloutgebouw in gebruik nemen na vertrek van de Eloutschool. De bestemming, herbestemming en invulling van het andere deel van het gebouw is nog onbekend.

De Wijkraad wenst dat dit gebouwdeel ter beschikking komt van bewonersorganisaties die een onderkomen nodig hebben om hun activiteiten voor de buurt te kunnen ontplooien.