Categorieën
Geen categorie

Uit met de WIJKRAAD: de geplande uitjes met je beste vriendinnen

Wijkraad Zuid-West Amsterdam verbindt mensen met elkaar en mensen met Amsterdam. Amsterdam is een prachtige stad om te wonen, te werken en om te genieten. De stad heeft eindeloos veel mogelijkheden om samen te kunnen genieten van een fijn, gezellig uitje.

Iedere excursie omvat ook een stukje beweging, om de gezonde levensstijl te simuleren. Een plezierige wandeling verfrist het brein. Hierbij wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

De WIJKRAAD organiseert voor mantelzorgers en respijtzorgers daarom plezierige uitstapjes in eigen stad. Altijd onder deskundige begeleiding van de geestelijke verzorger, die altijd klaar staat.

Graag eten we iets lekkers met elkaar en drinken we gezellig een kopje thee of koffie na de excursie.

De excursies vinden telkens plaats tussen 10-12 uur, op zondagen. U dient zich voor deelname aan te melden via Rabbijn Simon Bornstein: 06 272 641 38

Tijdens de excursies van Assadaaka kunt u gebruik maken van uw Stadspas, waardoor deze meestal gratis zijn. Heeft u geen Stadspas in uw bezit, dan betaalt u de reguliere prijs.

De volgende activiteiten staan gepland tussen september tot en met december 2021:


Open Monumenten Dag met Buur Picknick op de Hoge Weg
zondag 12 september 2021 – Buitenplaats Frankendael met omringend Landgoed Frankendael

Hortus Botanicus Amsterdam – De grootste tropische plantentuin van Nederland
zondag 19 september 2021

Rondvaart door de Grachten van Amsterdam
Zondag 03 oktober 2021

Diamant Museum – Paulus Potterstraat
zondag 17 oktober 2021

Scheepvaart Museum
zondag 07 november 2021

NEMO – Museum voor Techniek
zondag 21 november 2021

Amsterdam Light Festival
zondag 20 december 2021

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad bij WOONPROTEST

Beste leden,

Samen eisen we massaal een radicaal, rechtvaardig woonbeleid voor iedereen. Huizen voor mensen, niet voor winst!
Als Wijkraad steunen wij de actieoproep voor een landelijk woonprotest op :

zondag 12 september om 14.00 uur in het WESTERPARK in Amsterdam (bereikbaar met tram 5).

Als lokaal WIJKRAAD mobiliseren wij krachtig mee voor dit woonprotest. Wij doen dit samen met meer dan 150 organisaties. Wij vervolgen deze actie met de Woonopstand op 23 oktober in Rotterdam.

Mobiliseer mee en geef de boodschap door.
Voor meer informatie over onze eisen en wie het allemaal steunen lees de website www.woonprotest.nl.
 Je kunt het ook doen via twitter: https://twitter.com/WOONPROTEST

of Instagram: https://www.instagram.com/woonprotest

Naast het ondertekenen van de actieoproep kunnen we ieders hulp gebruiken bij de mobilisatie!

Laat weten dat je komt door het Facebookevent te delen, en volg onze socials.

Actiemateriaal is te downloaden op de website en vrij te gebruiken.

Categorieën
Geen categorie

Open Monumenten Dag

Open Monumentendag

In het weekeinde van 11 en 12 september 2021 zal wederom de jaarlijkse Open Monmumenten Dag worden gehouden. U kunt talloze monumenten op deze dag gratis bezoeken. In Zuid-West zijn dit jaar te bezoeken:

 • Gevangenis Havenstraat/ British School of Amsterdam
 • Haarlemmermeer Station aan de Amstelveenseweg
 • Wolkenkrabber, Victorieplein 45
 • Begraafplaats Zorgvliet aan de Amsteldijk
 • RK Begraafplaats aan de Fred Roeskestraat
 • Museum Tramlijn (rit maken, betalen)
 • Aalsmeerse Veerhuis (Schinkelkade bij Zeilstraatbrug)
 • Begraafplaasts Huis Te Vraag
Categorieën
Geen categorie

Rosj HaSjana wens:

een zoet en gezond 5782!

Rosj Hasjana - meer dan appeltjes met honing - Jonet.nl

Categorieën
Geen categorie

Tewerkgesteld in het Amsterdamsche Bosch Tentoonstelling

Werkkampen speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol onder het regime van de bezetter. Voortbouwend op het Nederlandse systeem van de tewerkstelling dat ontstond gedurende de periode volgende op de Krach van Wallstreet, de economische crisis, organiseerde de Nederlandse systeem waarbij men ´Steun´, een minimaal wekelijks handgeld kreeg in ruil voor een vorm van dwangarbeid.

Het Amsterdamsche Bosch werd in de jaren dertig aangelegd in een aantal polders in het kader van het plan tot Werkverschaffing. Het Bosch en de zich daar bevindende infrastructuur werden handmatig aangelegd door ´Steuntrekkers´. Zij groeven in pak sloten, de Bosch Baan, legden wandelwegen, autowegen en drainage aan in de kleibodem.

Dit systeem van werkverschaffing werd gevoed met de hoofdstedelijke wereklozen. Tijdens de Tweede Wereldoorlogen werden Joodse Amsterdammers gedwongen gebruik te maken van de werkverschaffing.

Joodse mannen werden te werk gesteld met andere Joden, apart van andere burgers. In en rond Amsterdam, ook in de omgeving van Schiphol werden speciale werkkampen ingericht voor Joden. 13 In getal. Daarvan 4 in het Bosch.

Deze dwangarbeid voor Joodse Amsterdammers wordt nu zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling Tewerk gesteld in het Amsterdamse Bos. Joodse werkkampen in en om Amsterdamin het bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos. Veel info in de tentoonstelling is afkomstig uit het onderzoek van Lion Tokkie.

Tokkie stuitte in de archieven op namenlijsten waarop door de Sociale Dienst van de Gemeente Amsterdam Joodse Amsterdammers samen bracht voor de dwangarbeid. In de tentoonstelling worden archiefkaarten, persoonlijke correspondentie en negen interviews van kinderen van dwangarbeiders opgevoerd.

Tewerkgestelde Joden waren niet beschermd tegen deportatie, de meeste werden vermoord in de vernietigingskampen. De werkkampen in het Bosch dienden mede als een systeem van voorselectie om de Joodse mannen te scheiden van de overige Nederlandse bevolking. Een vervolgstap was hun deportatie naar vernietigingskampen.

Op de persoonskaarten bij de Sociale Dienst werden Joden apart gebrandmerkt door een dikke J er op te stempelen. Na deportatie in oktober 1942 hielden de Joodse werkkampen in het Boschplan op te bestaan, werden opgeheven.

In 1944 werden sommige werkkampen weer in gebruik genomen door er gemengd gehuwde Joodse mannen te huisvesten. 450 mannen onder de 45 jaar moesten aan de slag op Schiphol Oost, later doorgezonden naar een werkkamp in het Noord Hollandse dorp ´t Zand.

De schep waarmee de dwangarbeiders moesten werken in het Amsterdamsche Bosch, dienden zij zelf aan te schaffen. Tegen betaling van 03,50 Gulden.

de Tentoonstelling in het Bezoekerscentrum is te bezoeken tussen 02 september 2021 en 03 april 2022. Is gehuisvest in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Toegangsbewijzen reserveren via www, amsterdamsebos.nl

Categorieën
Geen categorie

Herstel AOW-gat Surinamers lijkt dichtbij

x889

De kans is groot dat een groep Surinamers alsnog een hogere AOW-uitkering krijgt. Wijkraad Zuid West Amsterdam is blij dat er nu eindelijk uitzicht is op een oplossing voor deze groep.

Het AOW-probleem voor Surinamers speelt al heel lang. Tot 1975 was Suriname onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Toch bouwden de inwoners geen AOW op, want daarvoor moest je in Nederland zelf wonen.

Na de onafhankelijkheid van Suriname kwamen veel Surinamers naar Nederland. Toen zij de AOW-leeftijd bereikten, kregen ze een onaangename verrassing: de periode waarin ze, voor de onafhankelijkheid, in Suriname hebben gewoond, telde voor hun AOW niet mee. Dat betekent dat hun uitkering een stuk lager ligt.

Gemotiveerd pleidooi
Tot nu toe is er geen oplossing voor deze groep, ondanks verschillende pogingen om die te bereiken. Wijkraad ZuidWest Amsterdam heeft in de afgelopen acht jaren samen met de FNV petities aangeboden aan de Tweede Kamer, de Minister en aan andere relevante instanties om reparatie van het “Surinaamse AOW gat” voor elkaar te krijgen.

LOS HIERVAN HEEFT HET BESTUUR VAN DE WIJKRAAD ACTIEF GESPREKKEN GEVOERD MET RIJKSAMBTENAREN, TWEEDE KAMERLEDEN, EERSTE KAMERLEDEN, POLITIEKE PARTIJEN, VAKBONDEN, ANTILLIAANSE EN SURINAAMSE EN OUDERENORGANISATIES.

Begin vorig jaar hield Wijkraad ZuidWest Amsterda m nog een vurig pleidooi voor maatregelen tijdens een rondetafelgesprek met leden Tweede Kamer tijdens een thema ontbijt.


Een aantal Kamerleden heeft de kwestie daarna opgepakt. Ze hebben bij minister Koolmees aangedrongen op maatregelen. Koolmees heeft vervolgens een commissie samengesteld die een oplossing moest zoeken: de Commissie Sylvester.

Belastingvrij
Die commissie adviseert het kabinet nu om de jaren die mensen in Suriname woonden vóór de onafhankelijkheid mee te tellen als jaren van ingezetenschap in Nederland. Die jaren tellen dus mee voor hun AOW-opbouw.

Het tekort aan AOW kan niet met terugwerkende kracht worden gerepareerd. De commissie vindt daarom dat de overheid aan deze groep Surinamers eenmalig een belastingvrije uitkering moet geven. Dat is vooral een gebaar van erkenning en herkenning voor de bijzondere situatie waarin deze groep al zo lang zit. Het kabinet reageert binnenkort op het rapport van de commissie.

Vooralsnog is Wijkraad ZuidWest Amsterdam zeer tevreden met het advies en gaat ervan uit dat het kabinet de aanbevelingen overneemt.

De WIJKRAAD wil weten hoe hoog de belastingvrije uitkering gaat worden en hoe het allemaal wordt geregeld.

Door:  RABBIJN SIMON BORNSTEIN EN SANJAY GIRWAR, VICE-VOORZITTER WIJKRAAD ZUIDWEST AMSTERDAM

Categorieën
Geen categorie

Zuidas verwelkomt Griffioen

Het culturele centrum van de Vrije Universiteit zal verhuizen van de Studentencampus Uilenstede naar de Zuidas. Men is voornemens om de verhuizing medio oktober 2021 door te voeren. Het cultuurcentrum zal haar huisvesting betrekken op het adres De Boelelaan 1111.

Het eerdere voornemen om per september 2021 naar de Zuidas te verhuizen kon niet worden gerealiseerd vanwege een ongesteldheid.

In het nieuwe universiteitsgebouw gaat per 01 november het nieuwe theatherseizoen van start. Op 04 november wordt de opening verwacht van het bijhorende café en Rialto.

De officiële opening staat geagendeerd voor de 11de november 2021.

www.griffioen.nl

Categorieën
Geen categorie

Wachtlijsten Thuiszorg veel te lang

Wijkraad ZuidWest Amsterdam ontvangt steeds meer vragen tijdens haar Sociale Spreekuur over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het bijzonder over de mogelijkheden of onmogelijkheden van bewoners om THUISZORG te krijgen.

Mensen die thuiszorg aanvragen via het WMO Loket, krijgen steeds vaker te horen, dat er geen thuiszorg beschikbaar is. Dat deze bewoners op een WACHTLIJST geplaatst zullen worden. Van die plaatsing ontvangt men echter geen schriftelijke bevetsiging. ook krijgt men geen nummer van de plaatsing op de wachtlijst, waardoor onduidelijkheid ontstaat over de termijn binnen welke thuiszorg toewijzing en verlening zulle volgen voor hulpbehoevenden.

De bezuinigingen op de WMO en de decentralisatie van de thuiszorg door het Rijk hebben geen goed gedaan. In een land als Nederland komt het tevaak voor dat een mens simpel geen huishoudelijke hulp kan krijgen.

In een brief aan het Gemeentebestuur vraagt de Wijkraad om aandacht voor het tekort aan thuiszorg, de veel te lange wachtlijsten en wachttijden en het te lage budget voor thuiszorginstellingen. De Wijkraad vraagt het Gemeentebestuur deze knelpunten op te lossen en door middel van sociale aanbesteding en het beschikbaar stellen van een voldoende budget te werken aan oplossingen.

Heeft u ook te maken met een WMO aanvraag voor thuiszorg, maar krijgt u geen thuiszorg of komt u ook op een #WACHTLIJST? Laat het de Wijkraad weten, zodat wij actie kunnen nemen richting de Gemeente Amsterdam!

Bel: 06 272 641 38

Categorieën
Geen categorie

Weekmarkt op Zuidas

Wijkraad blij, weekmarkt erbij! Per 02 september 2021 zal er op de Zuidas een weekmarkt worden gehouden. De markt komt op het Gershwinplein te staan.

Openingstijden zullen aanvankelijk zijn tussen 09.00 en 17.00 uur. In een wat latere fase worden de openingstijden verruimd. Namelijk van 09.00 tot en met 20.00 uur. Het betreft een pilotproject, een proeftijd, welke zal lopen tot maart 2023.

Veel burgers die wonen rond de Zuidas vragen al jaren om een echte markt. Wijkraad ZuidWest heeft met aandacht gevraagd voor het marktbeleid bij de centrale stad en het stadsdeel. De Wijkraad is dan ook verheugd over de komst van de markt met aanvankelijk 16 ondernemers.

De Zuidasmarkt is een zeer welkome aanvulling op de collegamarkt op het Stadionplein. De Wijkraad wenst dat het aanbod niet uit luxe goederen zal bestaan, maar uit een ruim aanbod aan voedingsproducten als groenten en fruit, tegen fatsoenlijke prijzen, aantrekkelijk voor alle Amsterdammers.

Categorieën
Geen categorie

RAI heropent met FINTECH congres

RAI Amsterdam

De Rai opent voor de eerste maal sedert de uitbraak van de COVID pandemie een FINTECH congres in het Rai congrescentrum. De heropening van het commerciële congresseizoen heeft plaats op 26 augustus 2021. Een wethouder van de centrale stad verricht de openingshandeling.

De RAI heeft gedurende de COVID pandemie haar werkzaamheden goeddeels stil moeten liggen en leed een financieel verlies van circa 1 miljard Euro. Niet alleen de congresorganisatie leed gevoelige verliezen, maar ook het uitgebreide netwerk aan toeleveranciers. Hierdoor is de uiteindelijke som van de geleden verliezen beduidend forser. Met de heropening van het congresseizoen komen de financiële stromen weer op gang, die van groot belang zijn voor de lokale economie in Amsterdam-Zuid-West.

De Wijkraad verheugt zich over de heropening en het op gang brengen van dit deel van de lokale economie. De Wijkraad verwacht van de RAI, dat dit gebeurt onder begeleiding van het nemen van preventieve verkeermaatregelen en maatregelen om covid besmettingen te voorkomen. Wij wensen de RAI wijsheid en succes!


Deze evenementen zijn binnenkort
bij RAI Amsterdam

 • KunstRAI 20218 t/m 12 september 2021De KunstRAI is de langstlopende kunstbeurs voor hedendaagse autonome en toegepast kunst van Nederland: een publieksbeurs met hoogstaande galerieën.Koop uw kaarten Lees meer
 • 53rd annual scientific meeting of the european society for paediatric nephrology16 t/m 19 september 2021Hybride on-site en online bijeenkomst over nierziekte bij kinderen en adolescenten. Met 6 keynote-lezingen, 58 mondelinge presentaties, 198 pitch-presentaties en zo’n 300 elektronisch posters.Lees meer
 • Titus & Fien Zomershow18 September 2021Al ruim 10 jaar zijn Titus en Fien te zien in de Nederlandse theaters en spelen ze in diverse sprookjesvoorstellingen,  maar nu is het tijd voor het tovenaarsduo om samen het theater in te gaan. Koop uw kaarten Lees meer
 • Money20/20 Europe 202121 t/m 23 september 2021The Future in Focus.Lees meer
 • GreenTech Live & Online 202128 t/m 30 september 2021Ontdek nieuwe business mogelijkheden, doe kennis op en verbind met internationale tuinbouw marktleiders.Lees meer
 • iGB Live and iGB Affiliate Amsterdam29 t/m 30 september 2021iGB Live! en iGB Affiliate Amsterdam zijn beurzen en conferenties voor de igaming en igaming affiliate industrieën.Lees meer
 • Broadband World Forum 202112 – 14 Oktober 2021For 2021, Broadband World Forum will deliver content and networking both in person and online.Koop uw kaarten Lees meer
 • FESPA Global Print Expo 202112 t/m 15 oktober 2021Europe’s leading exhibition for screen and digital print, wide format print and textile printing.Lees meer
 • European Sign Expo 202112 t/m 15 oktober 2021Europe’s leading exhibition for non-printed signage and visual communications.Lees meer
 • AWN MRO Europe Conference & Exhibition20 t/m 21 oktober 2021MRO Europe is het belangrijkste evenement in deze regio voor de industrie voor onderhoud, reparatie en revisie van commercieel luchtvervoer.Lees meer
 • Offshore Energy Exhibition & Conference26 t/m 27 oktober 2021Europe’s leading event for the entire offshore energy industry and an opportunity to reach business leaders, highly qualified experts and professionals across global markets.Koop uw kaarten Lees meer
 • Provada 202126 t/m 28 oktober 2021PROVADA the real estate meeting pointKoop uw kaarten Lees meer
 • Intermodal Europe 202126 t/m 28 oktober 2021Intermodal Europe is het belangrijkste zakelijke platform voor professionals die betrokken zijn bij de container-, transport- en logistieke sector.Koop uw kaarten Lees meer
 • Building Holland 20212 t/m 4 november 2021Building Holland is het toonaangevende innovatie event voor de bouw en vastgoed.Lees meer
 • Aquatech Amsterdam 20212 t/m 5 november 2021Aquatech Amsterdam is ’s werelds toonaangevende vakbeurs voor proces-, drink- en afvalwater.Lees meer
 • PRSE 20214 t/m 5 november 2021Jaarlijkse tentoonstelling en conferentie voor professionals op het gebied van kunststofrecycling.Lees meer
 • PAN Amsterdam: beurs voor kunst, antiek en design14 t/m 21 november 2021PAN Amsterdam: beurs voor kunst, antiek & design.Lees meer
 • METSTRADE Show 202116 t/m 18 november 2021METSTRADE is ’s werelds grootste vakbeurs voor uitrusting, materialen en systemen van zeeschepen.Lees meer
 • MASTERS EXPO 202118 t/m 22 november 2021Capital of Great Business.Lees meer
 • Free From Functional & Health Ingredients23 t/m 24 november 2021Free From – Organic – Vegan – Functional – Ingredients.Lees meer
 • IBC 20213 t/m 6 december 2021IBC is ’s werelds meest invloedrijke media-, entertainment- en technologieshow.Lees meer
 • PLMA’s 2021 “World of Private Label”14 t/m 15 december 2021’s Werelds toonaangevende private label-beurs.Koop uw kaarten Lees meer
 • Holiday on Ice Supernova23 t/m 27 december 2021Boek nu een onvergetelijke middag of avond voor de hele familie vlak voor of met kerst en ontdek de magie van Holiday on Ice.Koop uw kaarten Lees meer
 • A Homage To The Wall – In Concert28 december 2021A Homage to “The Wall” –  In Concert
  Het publiek wordt getrakteerd op de originele nummers van “The Wall” -concerten, met enkele originele muzikanten en aanvullende muziek van Pink Floyd.Koop uw kaarten Lees meer
 • PAW Patrol Live! “De Grote Race”2 januari 2022Ga in deze spectaculaire show samen met jouw favoriete PAW Patrol Pups op een heldhaftig, muzikaal avontuur.Koop uw kaarten Lees meer
 • Amsterdam Drone Week 202018 t/m 20 januari 2022Tijdens ADW Hybrid kijkt, luistert en discussieert het wereldwijde UAM-ecosysteem mee met meer dan 100 sprekers van over de hele wereld.Lees meer
 • Negenmaandenbeurs 202216 t/m 19 februari 2022Op de Negenmaandenbeurs vind je van 16 t/m 19 februari 2022 alles voor jouw baby!Lees meer
 • Huishoudbeurs 202219 t/m 27 februari 2022Kom proeven, proberen en natuurlijk ook heerlijk shoppen. Er is voor iedereen iets te ontdekken.Lees meer
 • Intertraffic Amsterdam 202229 maart t/m 1 april 2022Internationale vakbeurs voor slimme mobiliteit, verkeersmanagement, verkeersveiligheid, infrastructuur en parkeren.Lees meer
 • Vabotech7 t/m 9 april 2022Vabotech brengt 4 doelgroepen samen in een vakbeurs: bouw, installatie, elektro en ict.Lees meer