Wijkraad Amsterdam Zuid West

  • Naamswijziging Stadionplein uitgesteld!

Wijkraad Amsterdam Zuidwest  is een platform van actieve organisaties en wijkbewoners. Zij helpt groepen mensen bij het behartigen van hun belangen. De Wijkraad komt circa zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en nieuwe organisaties kunnen zich aansluiten bij de Wijkraad.
Lees meer…

Laatste berichten Wijkraad

Kamercommissie Sociale Zaken spreekt over AOW-gat Surinaams-Nederlandse ouderen

De Commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer spreekt op korte termijn over het verzoekschrift van Wijkraad Zuid-West Amsterdam, houdende verzoek om reparatie van het AOW-gat waar Surinaams-Nederlandse ouderen mee te maken ...

Wijkraad wil reparatie AOW-gat Surinaams-Nederlandse ouderen

Wijkraad Zuid-West Amsterdam verzoekt de Tweede Kamer der Staten-Generaal om reparatie van het AOW-gat waar in Suriname geboren Amsterdammers met de Nederlandse nationaliteit mee te maken kunnen krijgen. Duizenden in Suriname geboren Nederlandse ouderen wensen reparatie van hun zogeheten AOW-gat. Doordat zij geen volle vijftig jaren in Nederland gewoond ...

Uitbreiding Schiphol stoppen

Wijkraad Zuid-West Amsterdam wil dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de uitbreiding van Schiphol een halt toeroept. De Wijkraad stelt dit in een brief aan Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol en separaat ook aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Thans zijn er 510 000 vliegbewegingen (landen en ...

Wijkraad helpt bij uitje ouderen naar Museumplein

Leden van Wijkraad Zuid-West Amsterdam waren op voluntaire basis betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse uitje een cultureel instituut in Zuid. Diverse voluntairs waren betrokken bij de organisatie en anderen bij de begeleiding van ouderen en mensen met een beperking tijdens dit reisje met een Groen-Grijsbus. De ouderen ...

Thema-middag ‘Opkomen voor Elkaar in Zuid’.

In samenwerking met maatschappelijke partners heeft Wijkraad Zuid West Amsterdam een thema-middag ‘Opkomen voor Elkaar in Zuid’ georganiseerd. Zulks gecombineerd met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een verslag vindt u elders, getuige de volgende beelden met toelichting was het een zéér geslaagde dag. Al met al een zeer druk bezochte, in ...

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven