Over Wijkraad Zuid-West

De Wijkraad komt circa zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld, waarvoor vaak ook gasten worden uitgenodigd. Verder worden zo nodig activiteiten op elkaar afgestemd en gezamenlijke standpunten geformuleerd en vervolgens uitgedragen. De vergaderingen zijn openbaar en nieuwe organisaties kunnen zich aansluiten bij de Wijkraad.

Werkgebied Wijkraad Amsterdam Zuid-West

“Voor en door de buurt”


In de jaren vijftig van de twintigste eeuw richtten actieve bewoners het Wijkopbouwcentrum Zuid-West Amsterdam op, dat zich richt op het sociaal-cultureel opbouwwerk, jongerenwerk, ouderenwerk, en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor door en met bewoners en organisaties primair, maar niet uitsluitend in de Apollobuurt, Prinses Irenebuurt, Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt, Marathonbuurt, Stadionbuurt, Zuid As, Museumkwartier incluis Duivelseiland, Olympisch Kwartier en Beethovenbuurt.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam is een onderdeel van het Wijkopbouwcentrum. De Wijkraad is een platform van actieve organisaties en wijkbewoners uit Amsterdam Zuid-West, welke zich hebben verenigd ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging.

De Wijkraad adviseert en  communiceert met alle relevante maatschappelijke partners en lagen van de overheid om de belangen van de bewoners en hun organisaties te behartigen.

De organisatie verbidt burgers en draagt bij aan het realiseren van een maximaal woongenot in de wijken en een gunstig economisch klimaat voor de in de buurten gevestigde ondernemers.

Zij helpt groepen mensen bij het behartigen van hun belangen, zoals het verbeteren van een verkeerssituatie of het creëren van speciale woonvoorzieningen voor ouderen. Die ondersteuning betekent niet dat de wijkraadsleden het werk voor de werkgroepen opknappen of hun belangen behartigen. Dat dienen de mensen zelf te doen.

De Wijkraad werkt samen met interreligieus platform, Amsterdamse Comité 4 en 5 Mei, CNV, FNV, Bedrijfsinvesteringszones, Ondernemers- en Winkeliersverenigingen, Woonbond, politieke partijen, vrouwen-, studenten-, jongeren, ouderen, sport- en andere verenigingen, milieuorganisaties en een lange reeks organisaties in het sociaal domein en niet te vergeten de Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland.