Over Wijkraad Zuid-West

Voor en door de buurt

Wijkraad Zuid-West Amsterdam is een platform van actieve organisaties en belangstellende wijkbewoners uit de Hoofddorppleinbuurt, de Schinkelbuurt, de Stadionbuurt en de Apollobuurt. In 1960 opgericht als sociaal-cultureel wijkcentrum, heeft zij zich vanaf de jaren zeventig bezig gehouden met ontwikkelingen in de Hoofddorpplein-, Schinkel-, Stadion- en Beethovenbuurt. Zij helpt groepen mensen bij het behartigen van hun belangen, zoals het verbeteren van een verkeerssituatie of het creƫren van speciale woonvoorzieningen voor ouderen. Die ondersteuning betekent niet dat de wijkraadsleden het werk voor de werkgroepen opknappen of hun belangen behartigen. Dat dienen de mensen zelf te doen.

De Wijkraad komt circa zeven keer per jaar bijeen. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie over ontwikkelingen in de wijk uitgewisseld, waarvoor vaak ook gasten worden uitgenodigd. Verder worden zo nodig activiteiten op elkaar afgestemd en gezamenlijke standpunten geformuleerd en vervolgens uitgedragen. De vergaderingen zijn openbaar en nieuwe organisaties kunnen zich aansluiten bij de Wijkraad.

Werkgebied Wijkraad Amsterdam Zuid-West