Categorieën
Geen categorie

Steun voor ouders tijdens of na detentie

Gezinnen waarvan één ouder of een ander gezinslid in detentie zit, krijgen te maken met een ingrijpend moment in hun gezinsleven. Door minder contact met het gezin kunnen gedetineerde mensen zich bovengemiddeld grote zorgen maken over de opvoeding van kinderen. Hoe kun je vanuit de gevangenis een goede ouder zijn?

Voor deze gezinnen is er steun. Soms moet vanuit de gevangenis het contact met het gezin worden hersteld. Vaak is daarbij ondersteuning gewenst. Hoe vertel je de kinderen überhaupt dat je in de gevangenis zit?

Wie kan er voor de kinderen zorgen tijdens je periode in de justitiële inrichting? Hoe wordt er door het gezin op jou gereageerd na je vrijlating en thuiskomst? Heb je na een gevangenschap eigenlijk nog wel een plek om te wonen? Accepteren de kinderen je weer terug in het gezin? Wordt je na je thuiskomst nog wel als een ouder gezien door de kinderen?

Tijdens de detentie kunnen gedetineerden voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken die worden aangeboden door de justitiële inrichting of een hulpverleningsorganisatie. Soms kun je ook in de gevangenis bezoek ontvangen van een speciaal opgeleide vrijwilliger die ondersteuning en een luisterend oor kan bieden.

Na de detentie kunnen geschoolde vrijwilligers soms begeleiding en nazorg bieden aan de ex-gedetineerde na thuiskomst in het gezin. Ook kinderen krijgen ondersteuning van een bezoekvrijwilliger die wekelijks langs kan komen op huisbezoek. Dit kan in het eigen gezin of bij tijdelijke verzorgers van de kinderen.

De vrijwilligers dragen bij aan het herstel van de band met je kinderen en bredere gezin. Zij steunen de kinderen en tijdelijke verzorgers. Hierdoor wordt het mogelijke sociale isolement van de kinderen voorkomen of op goede wijze doorbroken.

Voor meer info of aanmelding kunt u contact nemen met:

Gezin in Balans
Humanitas Amsterdam-Diemen
Sarphatistraat 4
1017 WS Amsterdam
Tel 020 7736542
www.humanitas.nl/ams