Categorieën
Geen categorie

IN MEMORIAM: PAUL BEVING

De zeer bekende Amsterdamse politicus Paul Beving is overleden. Hij is slechts zeventig jaar geworden. Beving had al langer te kampen met gezondheidsklachten. Ondanks dit alles had de joviale bestuurder altijd een warm hart en een grote glimlach voor iedere Amsterdammers de een beroep op hem deed.

De laatste jaren was Beving namens de politieke partij 50Plus actief. Hij werd omschreven als een authentiek en vooral lieve man. In totaal was Beving liefst dertig jaar actief binnen de Amsterdamse politiek. In de jaren negentig was hij voor Vereniging De Rivierenbuurt wethouder in dat stadsdeel, tegenwoordig Zuid.

Behalve politiek betrokken was Beving ook maatschappelijk erg betrokken. Zo was hij bestuurder van de Stichting Kindermonument. Beving was de laatste maanden vanwege een afnemende gezondheid al afwezig in de Gemeenteraad.

Toch kwam zijn overlijden voor de meeste mensen erg onverwacht. ‘Paul hield van de Rivierenbuurt. Namens de raad en het college wens ik de nabestaanden hele erg veel sterkte’, reageerde burgemeester Femke Halsema op het overlijden van Beving.

Niet alleen hield Beving van de Rivierenbuurt, zijn liefde strekte zich uit tot alle bewoners van voormalig stadsdeel Zuider Amstel. Wijkraad Zuid West Amsterdam heeft vele decennia, intensief en uiterst plezierig met de heer Paul Beving samengewerkt.

Dankbaar gedenken wij de heer Beving op deze plaats.

#WIJKRAAD #IN #GESPREK MET #STADSDEEL #ZUIDOOST

#WIJKRAAD #ZUID #WEST #AMSTERDAM HEEFT #GESPREKKEN #GEVOERD MET #BELEIDSMAKERS VAN #STADSDEEL #ZUIDOOST OVER HET #MASTERPLAN #ZUIDOOST WAARMEE DE #BEVOLKING WORDT #ONTWIKKELD EN #GEMANCIPEERD. IN #ZUIDWEST #ONTBREEKT EEN #MASTERPLAN, DE #WIJKRAAD WERKT AAN #NIEUW #BELEID.

#OP DE FOTO #LEDEN VAN DE #WIJKRAAD MET #LID #DAGELIJKS #BESTUUR VAN #STADSDEEL #ZUIDOOST.
HET WAS EEN #VRUCHTBARE #SAMENSPRAAK!

Categorieën
Geen categorie

AFSCHEID STADSDEEL VOORZITTER VIA KRANTJE

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft kennis genomen van het via een krantje aangekondigd vertrek van de heer Sebastiaan Capel als stadsdeelvoorzitter, van de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Zuid.

“Het aangekondigde vertrek van de heer Capel lag, om meerdere redenen geheel in de lijn van de verwachting. Hij zal worden herinnerd als de figuur die de duurste ZUIDAS advocaten inhuurde om het vrijwilligersteam van het TRAMMUSEUM geheel weg te werken door herhaaldelijk peperdure rechtszaken aan te spannen welke tot aan de Raad van State moesten worden gevoerd. De stadsdeelvoorzitter beet daarbij in het stof. Een normaal gesprek over beleid en beleidsinhoud was in voorkomende gevallen te vaak onmogelijk. De heer Capel heeft – positief – grote bijdragen geleverd aan het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Het organiseren van openlucht tentoonstellingen als ART ZUID voor een zeer breed publiek, dat deze tweejaarlijkse tentoonstellingen bezoekt. Ook heeft hij met zijn team de bouwwoede in Oud-Zuid gekanaliseerd, bijgedragen aan het behoud van het HUIZE LYDIA aan het Roelof Hartplein, het realiseren van parkeergarages in DE PIJP. Het openbaar groen in Zuid wordt doorgaans prettig onderhouden, maar de vuilophaal bij de containers in de wijken is een affaire op zich, waar een stadsdeelcommissie slechts deels bevoegd is – de CENTRALE STAD moet hier haar verantwoordelijkheid nemen. Initiatieven voor ouderen in Zuid werden vaak positief ondersteund. Er kwam een Prinses Amaliaplein, de Amstelveenlijn verdween. Het ZUIDAS DOKMODEL loopt vertraging op en kost miljarden Euro’s meer, dat gaat boven de pet van het stadsdeel. Het Stadionplein behield na een zware tegenstand van de Wijkraad toch haar eigen naam en de overleden voetballer Johan Cruyf werd geëerd met een stadion met zijn naam in Zuid-Oost, een monument in Betondorp – meer dan genoeg.”

Wijkraad Zuid-West beziet het vertrek van de stadsdeelvoorzitter met gemengde gevoelens. Graag wensen wij de heer CAPEL alle goeds in zijn persoonlijke toekomst, wij danken hem voor de vele bijzondere momenten. Wijkraad Zuid-West Amsterdam dankt Capel voor de samenwerking. De WIJKRAAD ziet uit naar een harmonieuze samenwerking met een nieuwe stadsdeelvoorzitter/ster.

Categorieën
Geen categorie

Bewoners klagen over geluidoverlast Eloutschool

Ruim 140 bewoners van de Lomanstraat klagen bij de Gemeente Amsterdam over de jarenlange geluidoverlast door spelende kinderen op het schoolplein van de Eloutschool. De bewonersgroep sprak in over de reeds lang bestaande problematieken.

Met volledige steun van Wijkraad Zuid-West Amsterdam wordt door de bewoners krachtig gepleit voor het nemen van fysieke geluidwerende of geluiddempende maatregelen door de school en het stadsbestuur.

Al langer dan tien jaar bestaat een overleg tussen de omwonenden en de Eloutschool. Dit overleg levert wel contact met de school op maar geen concrete resultaten en de bewoners zijn dit zat.

De binnentuin waar het schoolplein gelegen is, vormt een klankkast waarbinnen het geluid van grote groep spelende en gillende schoolkinderen weerkaast wordt, en versterkt.

Thuiswerkende omwonenden kunnen zich tijdens hun werkzaamheden niet concentreren en worden gedwongen een flexwerkplek te huren buiten hun eigen woning. Dit brengt een forse kostenpost met zich mee voor omwonenden, die daarvoor niet gecompenseerd krijgen door de school of de Gemeente. Wellicht is dit voer voor een toekomstige rechtzaak?

De Eloutschool wordt verplaatst naar het Schinkelkwartier. In het huidige 90jarige pand komt echter een andere school uit Zuid: De Kleine Nicolaas. Het geluidprobleem en de overige overlast blijven dus ook in de toekomst bestaan.

Volgens Flora Breemer, stadsdeelbestuurder, wordt het bestemmingsplan voor de Eloutschool aan de Kruseman straat niet gewijzigd. Er is namelijk een schreeuwend tekort aan schoolgebouwen in Zuid, evenals aan betaalbaar maatschappelijk vastgoed.

De Kleine Nicolaas zal de helft van het 90jarige Eloutgebouw in gebruik nemen na vertrek van de Eloutschool. De bestemming, herbestemming en invulling van het andere deel van het gebouw is nog onbekend.

De Wijkraad wenst dat dit gebouwdeel ter beschikking komt van bewonersorganisaties die een onderkomen nodig hebben om hun activiteiten voor de buurt te kunnen ontplooien.

Categorieën
Geen categorie

GGZ in de Bertelman- en Stadionbuurten

Vertegenwoordigers van Dynamo hebben in de Bertelmanbuurt en de Stadionbuurt gesprekken geïnitieerd met bewoners. In het voorbije jaar hebben bewoners Dynamo kunnen vertellen over hun dagelijkse levens in deze buurten.

Bewoners ervaren regelmatig (vergaande) overlast van medebewoners. Buurtbewoners vinden het in een aantal gevallen erg moeilijk om de overlast met de veroorzakers bespreekbaar te maken. De veroorzakers van overlast die worden aangewezen in deze gesprekken zijn bewoners met een GGZ-problematiek.

Stadsdeel Zuid, Team ED en de woningcorporatie organiseren gesprekken om de overlast bespreekbaar te maken, maar ook de wijzen waarop men op voorkomende overlast kan reageren.

Een eerste gesprek vond plaats op 24 juni 2021, of dit vervolgd zal worden is onduidelijk.
Dynamo beoogt samen te werken aan ‘een wijk waar iedereen welkom is’.’ De Wijkraad volgt de ontwikkelingen rond deze “gesprekken”.