Categorieën
Geen categorie

AFSCHEID STADSDEEL VOORZITTER VIA KRANTJE

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft kennis genomen van het via een krantje aangekondigd vertrek van de heer Sebastiaan Capel als stadsdeelvoorzitter, van de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Zuid.

“Het aangekondigde vertrek van de heer Capel lag, om meerdere redenen geheel in de lijn van de verwachting. Hij zal worden herinnerd als de figuur die de duurste ZUIDAS advocaten inhuurde om het vrijwilligersteam van het TRAMMUSEUM geheel weg te werken door herhaaldelijk peperdure rechtszaken aan te spannen welke tot aan de Raad van State moesten worden gevoerd. De stadsdeelvoorzitter beet daarbij in het stof. Een normaal gesprek over beleid en beleidsinhoud was in voorkomende gevallen te vaak onmogelijk. De heer Capel heeft – positief – grote bijdragen geleverd aan het plaatsen van kunst in de openbare ruimte. Het organiseren van openlucht tentoonstellingen als ART ZUID voor een zeer breed publiek, dat deze tweejaarlijkse tentoonstellingen bezoekt. Ook heeft hij met zijn team de bouwwoede in Oud-Zuid gekanaliseerd, bijgedragen aan het behoud van het HUIZE LYDIA aan het Roelof Hartplein, het realiseren van parkeergarages in DE PIJP. Het openbaar groen in Zuid wordt doorgaans prettig onderhouden, maar de vuilophaal bij de containers in de wijken is een affaire op zich, waar een stadsdeelcommissie slechts deels bevoegd is – de CENTRALE STAD moet hier haar verantwoordelijkheid nemen. Initiatieven voor ouderen in Zuid werden vaak positief ondersteund. Er kwam een Prinses Amaliaplein, de Amstelveenlijn verdween. Het ZUIDAS DOKMODEL loopt vertraging op en kost miljarden Euro’s meer, dat gaat boven de pet van het stadsdeel. Het Stadionplein behield na een zware tegenstand van de Wijkraad toch haar eigen naam en de overleden voetballer Johan Cruyf werd geëerd met een stadion met zijn naam in Zuid-Oost, een monument in Betondorp – meer dan genoeg.”

Wijkraad Zuid-West beziet het vertrek van de stadsdeelvoorzitter met gemengde gevoelens. Graag wensen wij de heer CAPEL alle goeds in zijn persoonlijke toekomst, wij danken hem voor de vele bijzondere momenten. Wijkraad Zuid-West Amsterdam dankt Capel voor de samenwerking. De WIJKRAAD ziet uit naar een harmonieuze samenwerking met een nieuwe stadsdeelvoorzitter/ster.

Categorieën
Geen categorie

NIEUWJAARSWENS WIJKRAAD

WIJKRAAD ZUID-WEST AMSTERDAM WENST BEWONERS, ONDERNEMERS en SAMENWERKINGSPARTNERS EEN GEZOND EN GEZEGEND 2022, in GOEDE GEZONDHEID

Categorieën
Geen categorie

Kraak in Vondelbuurt, ontruiming door Mobiele Eenheid

Op 16 januari 2022 werd een eerder deze week gekraakt pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Oud-Zuid, door de mobiele eenheid ontruimd. De procedure nam ruim twee uur in beslag. Door de woningnood grijpen steeds meer burgers naar noodmaatregelen, waaronder kraken.
Enige krakers werden door de politie gearresteerd. De ontruiming werd door de lokale omroep AT5 rechtstreeks uitgezonden. Eerder werden de krakers op ‘heterdaad’ betrapt, waar door er geen huisrecht voor de krakers gold. De huiseigenaar deed aangifte.

Omwonenden hadden in de pers geen goed woord over voor de gezette kraak: ”Als iemand een pand in bezit heeft is het niet aan iemand anders om het te claimen of er iets mee te doen”, vond een 88-jarige buurtbewoner die twee deuren naast het gekraakte pand woont.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam stelt zich op het standpunt, dat de Rijksoverheid orde dient te scheppen op de woningmarkt door het plegen van voldoende nieuwbouw in het lagere en middensegment, de sociale huursector om het universele mensenrecht op wonen te kunnen borgen.