Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD BIJ HERDENKING FEBRUARISTAKING 1941

Wijkraad Zuid West Amsterdam was evenals in alle voorgaande jaren aanwezig bij de Herdenking van de Februaristaking 1941. Leden van de Wijkraad waren aanwezig in de RAADZAAL van de Gemeente Amsterdam in de STOPERA.

In een toespraak herinnerde een dochter van een door de Duitse bezetter geëxecuteerde Amsterdamse #trambestuurder aan de gebeurtenissen in 1941 die de staking in Februari veroorzaakten. De moord op haar vader tekent spreekster tot heden, ook wordt de boodschao doorgegeven aan nieuwe generaties.

Vice-voorzitster Kitty Jong stelde in haar emotionele aanspraak dat de Februaristaking 1941 een moreel baken voor de grootste vakbeweging van Nederland vormt. Ook sprak zij namens de bond haar diep gevoelde afschuw uit over het Forum voor Democratie (politieke partij). Deze partij maakt zich in de ogen van de vakbeweging schuldig aan het verspreiden van haat jegens bevolkingsgroepen en dat is onacceptabel.
De vakbeweging is medeinitiator van demonstraties tegen discriminatie op 13 en 19 maart aanstaande rond de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

De delegatie van de Wijkraad had een uitgebreide ontmoeting met de landelijke voorzitter van de FNV, de heer Tuur Elzinga.

Categorieën
Geen categorie

Doden en enorme #schade door #storm met #ORKAANKRACHT in Amsterdam Zuidwest

Vandaag 18 en 19 februari trekt een zware storm over de provincie Noord-Holland. Naar men zegt een van de zwaarste in de afgelopen dertig jaar. In Amsterdam Zuid vielen door de storm tot heden drie doden. Ook richtte het natuurgeweld veel materiële schade aan.
Een fietser kwam noodlottig om nadat deze onder een om waaiende boom terecht kwam op de Vrijheidslaan. Een andere bewoner overleed door een omvallende boom op de Aalsmeerweg. In het studenten en statushouders-wooncomplex Riekerhaven werd het dak van het wooncomplex af geblazen. De vele tientallen omgevallen bomen in Amsterdam-Zuid-West leverden beangstigende momenten op. Het treinverkeer rond station Zuid werd reeds vanaf 14 door de Spoorwegen stilgelegd uit voorzorg. Ook het stedelijk openbaarvervoer werd rond 13.00 uur stil gelegd. Sommige reizigers konden hierdoor niet vanaf Station Zuid WTC of Station Rai naar huis terugkeren, zij werden gedwongen in Amsterdam te overnachten. De GGD sloot de vaccinatie en test locatie preventief rond 13.00 uur. De Jachthavens langs de Nieuwe Meer hadden te maken met losgeslagen vaartuigen en hoge golfslag. Het dak van het Ziekenhuis van de Vrije Univeristiet Amsterdam liep enorme schade op. Woonbootbewoners waren hun leven niet altijd zeker door omvallend geboomte en rond geblazen takken en straatvuil. De winkels van Albert Heyn en Jumbo bleven open gedurende de reguliere uren, veel klanten bleven thuis door de levensbedreigende storm. Sportfaciliteiten als Sporthallen Zuid, de Apollohal en het buitensporten werd geannuleerd, jongeren werden naar huis gestuurd. Alle vluchten naar en van de Luchthaven Schiphol werden door de autoriteiten geannuleerd. #Storm #Eunice bereikte de #ORKAANKRACHT met windsnelheden van 160 kilometer per uur en ontwrichtte de complete maatschappij.

GGD Amsterdam@GGDAmsterdam Door stormschade blijft het testpaviljoen bij de RAI zaterdag tot 12 uur gesloten. Mensen met een testafspraak bij de RAI worden gebeld om de afspraak te verzetten.ggd.amsterdam.nlTest- en vaccinatielocaties dicht vanwege stormVanwege de extreme storm sluiten alle test- en vaccinatielocaties van GGD Amsterdam op vrijdag 18 februari om 13.00 uur.

Categorieën
Geen categorie

Steun voor ouders tijdens of na detentie

Gezinnen waarvan één ouder of een ander gezinslid in detentie zit, krijgen te maken met een ingrijpend moment in hun gezinsleven. Door minder contact met het gezin kunnen gedetineerde mensen zich bovengemiddeld grote zorgen maken over de opvoeding van kinderen. Hoe kun je vanuit de gevangenis een goede ouder zijn?

Voor deze gezinnen is er steun. Soms moet vanuit de gevangenis het contact met het gezin worden hersteld. Vaak is daarbij ondersteuning gewenst. Hoe vertel je de kinderen überhaupt dat je in de gevangenis zit?

Wie kan er voor de kinderen zorgen tijdens je periode in de justitiële inrichting? Hoe wordt er door het gezin op jou gereageerd na je vrijlating en thuiskomst? Heb je na een gevangenschap eigenlijk nog wel een plek om te wonen? Accepteren de kinderen je weer terug in het gezin? Wordt je na je thuiskomst nog wel als een ouder gezien door de kinderen?

Tijdens de detentie kunnen gedetineerden voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken die worden aangeboden door de justitiële inrichting of een hulpverleningsorganisatie. Soms kun je ook in de gevangenis bezoek ontvangen van een speciaal opgeleide vrijwilliger die ondersteuning en een luisterend oor kan bieden.

Na de detentie kunnen geschoolde vrijwilligers soms begeleiding en nazorg bieden aan de ex-gedetineerde na thuiskomst in het gezin. Ook kinderen krijgen ondersteuning van een bezoekvrijwilliger die wekelijks langs kan komen op huisbezoek. Dit kan in het eigen gezin of bij tijdelijke verzorgers van de kinderen.

De vrijwilligers dragen bij aan het herstel van de band met je kinderen en bredere gezin. Zij steunen de kinderen en tijdelijke verzorgers. Hierdoor wordt het mogelijke sociale isolement van de kinderen voorkomen of op goede wijze doorbroken.

Voor meer info of aanmelding kunt u contact nemen met:

Gezin in Balans
Humanitas Amsterdam-Diemen
Sarphatistraat 4
1017 WS Amsterdam
Tel 020 7736542
www.humanitas.nl/ams

Categorieën
Geen categorie

Haarlemmermeerstation druk bezocht tijdens Open Monumentendag

Liefst ruim 750 unieke bezoekers bezochten tijdens de Open Monumentendag het Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg. Het was dringen om het prachtig Rijksmonument te bezoeken. Het station is volledig in bedrijf, als station en is daarmee een levend monument. Vanaf medio april mogen we de diensten van de Electrische Museum Tramlijn Amsterdam weer tegemoet zien, voor ritten door de binnenstad van Amsterdam en de geregelde diensten op de lijn Haarlemmermeerstation, Amstelveen naar Bovenkerk!

Wist u dat u met de #STADSPAS #korting krijgt op de kaartjes in de #Museumtram!

Categorieën
Geen categorie

AFVAL ZWERFT PERMANENT ROND IN MOOIE HOOFDDORPPLEIN BUURT

`Amsterdam Zuid kent veel vieze plekken´ verklaarde de zittende stadsdeelcommissie voorzitter recentelijkin de pers. Wijkraad Zuid West Amsterdam klaagt regelmatig bij het stadsdeel om vuil te laten verwijderen.

Ook wij ontvangen veel klachten van bewoners uit de Valeriusbuurt, de Marathon buurt en het Museumkwartier. Het gaat om het ontbreken van een gevoel van FATSOEN bij burgers´, zegt Guus Gase, bestuurslid van de Wijkraad.

De Gemeente is na de invoering van de stadsdeelcommissie structuur niet meer slagvaardig. Het stadsdeel mag plaatsen van containers aanwijzen, maar de centrale stad moet de containers plaatsen of ondergronds aanleggen. Bovendien is de centrale stad verantwoordelijk voor de afval inzameling en die maakt er een potje van.

Er zijn te structureel te weinig papiercontainers, waardoor zwerfvuil ontstaat. Kartnonendozen worden aan de straat geplaatst door bewoners, maar de gemeentereiniging neemt deze bij het grofvuil niet mee, de vuilophaaldienst laat de kartonnen verpakkingen achter en rijdt weer door. Dit levert het gevoel op dat de burgers maar kunnen plaatsen, want de overheid gooit er zelf met de pet naar.

Sedert een jaar staat de vuilophaaldienst onder verscherpt toezicht wegens disfunctioneren.

De Wijkraad doet een klemmend beroep op het gezonde verstand van bewoners om op een verantwoordelijke wijze hun afval aan de weg te plaatsen. Het milieu te sparen en rekening te houden met andere stadgenoten.

De ratten, duiven en meeuwenplagen in relatie tot huisvuilplaatsingen en containers zijn een constante gruwel. Bovendien een bedreiging voor de publieke hygiëne en volksgezondheid.

REPAIR CAFÉ in Huis van de Wijk Olympus

In het Huis van de Wijk Olympus wordt regelmatig een Repair Café georganiseerd voor en door onze bewoners. U kunt hier gratis reparaties laten uitvoeren aan kleine huishoudelijke goederen en kleding.

Staan je kapotte spullen al klaar? Laat ze repareren en ze kunnen weer een ronde mee. Een mooi duurzaam initiatief.

442 keer gedeeldLeukOpmerking plaatsenDelen

Categorieën
Geen categorie

Verkiezingen 2022: WIJKRAAD WENST MEER SOCIALE HUURWONINGEN

Met het oog op de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de Stadsdeelcommissies in maart 2022, zet de WIJKRAAD de wens tot behoud van en nieuwbouw van SOCIALE HUURWONINGEN in Stadsdeel Zuid breed op de agenda.

Al jaren loopt het aandeel sociale huurwoningen terug. De Wijkraad heeft zich gekeerd tegen deze ontwikkeling. Het aantal sociale huurwoningen in het Stadsdeel met 150000 inwoners moet juist omhoog, om lokaal een einde te maken aan de woningnood.

Voor mensen die zich een middenhuur kunnen permitteren zijn nauwelijks woningen beschikbaar. hun beroepen zijn essentieel voor de stad. Denk aan zorgpersoneel, onderwijspersoneel en politiemensen. Zij worden nu vaak gedwongen door de hoe prijzen om de stad te verlaten. Een ware aderlating.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in Zuid rond de veertien jaar. Onacceptabel. De nood is hoog. Van de 81000 woningen in Zuid is minder dan 26 procent een huurwoning. De voorraad is met zeven procent afgenomen.

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe Internationale School AICS opent de deuren

Aan de Arent Janszoon Ernststraat is het de afgelopen tien jaar een drukte van belang geweest. Het oude gebouw van de Internationale School werd gesloopt en vervangen door woningcomplexen.

Het riool en grondwerk werd vernieuwd en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg werd gesloopt. Op deze plaats verrees het nieuwe school gebouw van het AICS.

De Arent Janszoon Ernststraat ondergaat een gedaanteverandering. De straat is circa 2 kilometer lang en strekt zich uit van het Amstelpark, tot en met de Van der Boechorststraat.

We spreken hier over het stukje straat tussen Van der Boehorststraat en de Amstelveenlijn, gelegen achter de Faculteit Natuurkunde en de laboratoria van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Herinrichting van dit deel van de straat beoogt de verkeersveiligheid te vergroten. Eenrichtingsverkeer is de innovatie ter plaatse. Voor rijwielen komt er een tweerichtingsverkeer-rijwielpad. Het degelijke asfalt wordt vervangen door een klinkerbestrating. Dit is wat de Wijkraad betreft bepaald geen verbetering met het oog op de duurzaamheid van het plaveisel, met meer kans op ongevallen.

Ook het groen heeft het te verduren; 33 bomen worden aangeplant, maar zestien bomen worden gekapt.

De Oldenaller wordt omgebouwd tot een eenrichtingsverkeer. In oktober 2022 moet de herinrichting een feit zijn, zo voorzien de planners.

Om de klus te klaren wordt de straat op dit deel volledig aan het verkeer onttrokken en afgesloten voor een poos. Er zal een tijdelijke kiss en ride worden gebouwd voor de ouders van de schoolgaande jeugd.

Categorieën
Geen categorie

50 jaar Amstelpark

Het fameuze Amstelpark, gelegen langs de Amstel aan de rand van de Zuidas, een groene long van ons werkgebied, bestaat in 2022 een halve eeuw. Reden voor een feestelijk gevoel bij de Wijkraad.

Het park werd een halve eeuw terug aangelegd in het kader van de Floriade. Een modelpark, dat honderdduizenden bezoekers trok. Floristen zetten hun beste beentjes voor door het inrichten van plantententoonstellingen, de aanleg van park- en landschapsstijlen, waterpartijen, een doolhof, een treintje, horeca en restaurant, een rozentuin.

Tegenwoordig zijn er nauwelijks bankjes te vinden voor recreanten.

Op Earthday 2022, op 22 april wordt een schaduw Floriade in het park geopend. Parallel aan de werkelijke Floriade, welke dit jaar in Almere georganiseerd zal worden. In het Amstelpark zullen ecologie en kunst op velerlei wijzen worden aangeboden aan het publiek.

Op 15 mei is er een feestelijk programma met tentoonstellingen, wandelingen met een audiotour en een geschenk aan het park.

In het voorjaar en tijdens de zomer, zal het publiek iedere twee weken een uniek programma worden aangeboden. In het Stadhout Paviljoen worden muzikale programma’s gerealiseerd. Ook wordt een heuse Amstelparkkrant gepubliceerd, evenals een jubileumboek.

Op 04 september 2022 wordt het feestprogramma afgesloten met een festival in het park. Het programma kan gratis worden gevolgd op zeven plaatsen in het park. Het omvat meditatieworkshops, wandelingen, een natuurrondleiding, houtbewerkingsworkshops, moestuinactiviteit en meer fraais.

Al het bovenstaande wordt georganiseerd door de vrijwilligers van een werkgroep, onderdeel van de Vereniging Vrienden van het Amstelpark.

Categorieën
Geen categorie

Gebiedsplan Buitenveldert – Zuidas gepubliceerd

In het door Stadsdeel Zuid gepubliceerde Gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas worden prioriteiten gesteld:

  • ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • de wijk veranderd, cohesie en gemeenschapsgevoel moeten fors worden versterkt.
  • leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vernieuwende vormen van duurzaamheid moeten worden gestimuleerd. In het bijzonder tijdens de bouw van het Zuidasdok. Een jarenlange periode.