Categorieën
Geen categorie

VERKIEZINGEN EN TOEGANKELIJKHEID

Sedert enige jaren heeft Nederland het #VN #VERDRAG #HANDICAP geratificeerd. Dit heeft ertoe geleid dat #TOEGANKELIJKHEID de #NORM werd.

#Openbare #gebouwen moeten goed toegankelijk zijn of worden gemaakt voor #mensen met een #beperking. Dit geldt ook voor #evenementen en #activiteiten zoals het organiseren van #verkiezingen en het #inrichten van #stembureaus.

#Iedereen moet kunnen #stemmen. Daarom publiceerde de gemeente een artikel over #toegankelijkheid in een #huis-aan-huis gedistribueerd blad. Bij elke verkiezing zijn er meerdere stembureaus in de stad ingericht om mensen met een beperking #MAXIMALE #TOEGANG te geven tot hun #democratisch #voorrecht van het #stemmen.

Bij een aantal stembureaus werden speciaal de #stoepen #opgehoogd. Soms worden #drempelhulpen #geïnstalleerd. Met #rolator of #rolstoel moet ieder mens kunnen deelnemen aan de #processen en #rituelen van onze #democratische #rechtstaat.

Voor #kiezers in een #rolstoel zijn er speciale #kieshokjes met een #verlaagd #schrijfblad. Bij de uitrusting van een #stembureau hoort standaard een #vergrootglas voor #slechtzienden. Het vergrootglas is zelfs voorzien van #verlichting.

Voor #doven en #slechthorenden waren #tolken beschikbaar bij de stembureaus in de Stadsloketten. Deze tolken beheersen de #gebarentaal en maken deel uit van de bemensing van deze stembureaus.

De leden va stembureaus brachten tevens #wegwijzers aan naar het stembureau om de #route duidelijk aan te kunnen geven.

Verder waren de stembureaus gevestigd op locaties die uitmuntend toegankelijk waren voor mensen met een beperking en of hun hulpmiddel. Liften waren netjes aanwezig in ruim toegankelijke zalen. De leden van de stembureaus werden voorzien van een gedrukte #handleiding betreffende de #toegankelijkheid. Een lijst met de kandidaten voor de diverse kieslijsten werd aan de wand aangebracht op ooghoogte van #rolstoelrijders.

#Toegankelijkheid is de #norm, de #gemeente Amsterdam verdient een compliment voor haar uitgebreide inzet om het stemmen voor iedereen mogelijk te maken!

Door: Rabbijn Simon Bornstein

Categorieën
Geen categorie

Mondkapjesverplichting OV vervalt

GVB Amsterdam - Logos Download
Het Gemeente Vervoer Bedrijf meldt;
“Beste reiziger,

Amsterdam is weer helemaal open en vanaf 23 maart 2022 vervalt ook de verplichting om in en rond het OV een mondkapje te dragen.
Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen.

Wij helpen iedereen graag bij het herontdekken van de stad en staan klaar om je overal naartoe te brengen. Wij kijken er naar uit je weer te verwelkomen.”

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BETERE TOEGANG HULPMIDDELEN VOOR GEHANDICAPTEN

Het #COLLEGE voor de #RECHTEN van de #MENS bracht in december 2021 haar jaarlijkse rapportage uit in het kader van het #VN #GEHANDICAPTEN #VERDRAG. Uit de gepresenteerde conclusie blijkt dat #mensen met een #beperking onvoldoende toegang hebben tot #hulpmiddelen die zij nodig hebben tijdens hun #dagelijks #leven.

Ieder jaar staat in de rapportage door het College een thema centraal, in 2021 was dat #TOEGANG TOT #HULPMIDDELEN in het #RECHT op #PERSOONLIJKE #MOBILITEIT. Volgens het College is de toegang #ONVOLDOENDE.

Mensen met een beperking lopen tegen allerlei hindernissen op bij het doen van aanvragen van hulpmiddelen. De #PROCEDURES zijn #INGEWIKKELD en #OMSLACHTIG, er is #NAUWELIJKS #MAATWERK en #AANVRAGERS moeten telkens opnieuw #BEWIJZEN dat ze een #BEPERKING #HEBBEN. In veel gevallen kunnen de aanvragers zelfs de staat niet meer op.

De Gemeente Amsterdam heeft in voorbije jaren wel enige verbeteringen gerealiseerd, maar de aanvraagprocedures blijven stroperig, langdurig en voor eenvoudige bewoners volledig onoverzichtelijk. De Wijkraad wenst dat er één centraal punt komst binnen de Gemeentelijke organisatie die de aanvragen effectief af kan handelen, vraagt om vereenvoudiging van aanvraagprocedures en een om de inrichting van een website waar de aanvragen helder, bondig worden uitgelegd en in gang kunnen worden gezet. Een dergelijke website ontbreekt momenteel.
De Wijkraad vraagt de Raad om mensen met een beperking actief te blijven betrekken in de gevraagde verbeterslag. Toegankelijkheid is de norm, en de uitvoering van die norm moet fors worden verstevigd.