Categorieën
Geen categorie

1 Mei Dag van de Arbeid

De landelijke vakbond FNV organiseert dit jaar een manifestatie ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid op 01 mei 2022 onder de leuze SAMEN VOOR EEN SOCIALER NEDERLAND.

FNV organiseert verkiezingsdebat in Huis van Hilde - De ...

De dagelijkse boodschappen worden de duurder door de oplopende inflatie, huren en ziektekosten gaan omhoog en meer. Veel mensen worden steeds armer, Er is in Nederland genoeg voor iedereen, een eerlijker verdeling is nodig. De scheefgroei in ons land aanpakken is een taak van de FNV.

De jaarlijkse 01 mei manifestatie wordt georganiseerd in het Julianapark in Utrecht vanaf 14.00 uur.

meer info en gratis treinkaartje voor FNV leden via:

www..fnv.nl/dagvandearbeid

https://www.fnv.nl/acties/dag-van-de-arbeid-2022/veelgestelde-vragen-over-de-dag-van-de-arbeid

Categorieën
Geen categorie

SUBLIEME MIMOUNA VIERING 2022

Een forse delegatie vrijwilligers van Wijkraad Zuid-West Amsterdam nam deel aan de MIMOUNA 2022 viering, tevens IFTAR. Ruim 130 gasten werden verwelkomd met traditionele muziek, een toespraak van Ahmed el Mesri, een gelegenheidsgedicht door Roos Oujda, woorden van Zijne Excellentie de Consul-Generaal van het Koninkrijk Marokko hier ter stede, een korte aanspraak door imaam Said en een explicatie omtrent gebruiken, tradities en overeenkomsten tussen Moslims en Joden.

Andere levensbeschouwelijke genootschapen waren eveneens vertegenwoordigd tijdens de uitmuntende maaltijd.

De weldadig rijkelijke maaltijdtijd was voorzien van frisse vruchtdranken en melk, pasteitjes, pizzatjes, loempia’s. De maaltijd ving aan om 21.03 uur en werd geopend met een oproep tot gebed door de imaam, gevolgd door het drinken van melk en het nuttigen van 1 of 3 dadels.

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, zittende mensen en binnen

Hierna een weldadige kom HARIRA soep gevolgd door de hoofddis met als dessert een fruitsalade.

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en staande mensen

Sprekers riepen op tot verbinding, cohesie en het oprecht genieten van de maaltijd.

De bijeenkomst bood een uitgebreide gelegenheid tot ontmoeten. En die kans werd ruimschoots benut, nieuwe vriendschappen konden goed worden gesloten, zaadjes voor toekomstige samenwerking gepland.

Wij blikken terug op een sublieme sfeer, uitmuntende maaltijd en fantastische gasten; alles mogelijk gemaakt door een hecht vrijwilligersteam!

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, staande mensen en binnen

Categorieën
Geen categorie

MIMOUNA-VIERING AMSTERDAM 2022

Wijkraad Zuid-West Amsterdam en de Assadaaka Community vieren de MIMOUNA op donderdag 28 april 2022; hieronder de uitnodiging!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Assadaaka Community TI Iftar MIMOUNA VIERING EN IFTAR op 28 april 2022 (Motto vrede voor Ukraine) Tijd: 19:30 tot 22:00uur Polderweg 300, 1e etage 1093 KP Amsterdam'
Categorieën
Geen categorie

`CROWDCONTROLE` OP EN SCHOONMAAK NA KONINGSDAG

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en buitenshuis

KONINGSDAG in Zuid verliep als vanouds op een zeer plezierige en ook gemoedelijke wijze. De vrijmarkt bood veel ruimte aan kinderen op het ONTMOETINGSEILAND in het Gijsbrecht van Aemstelpark om hun waren op gezellige wijzen aan de mens te brengen.

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, buitenshuis en boom

In het VONDELPARK waren mensenmassa´s op de been. De Gemeente Amsterdam leverde nieuwe methoden aan het publiek om hun afval in te zamelen. Er werden vele tientallen extra afvalbakken tijdelijk op de openbare weg geplaatst om afval van de bezoekersstromen in te zamelen.

Kan een afbeelding zijn van 5 mensen en buitenshuis

Op plaatsen in het VONDELPARK stonden ook grote stalen bouwcontainers waar men grofvuil – gratis – kwijt kon. Dit was een primeur. Nooit eerder werd dergelijk zwaar materieel ingezet om zwerfvuil te voorkomen.

Kan een afbeelding zijn van 7 mensen, staande mensen, auto en buitenshuis

De erg drukbezochte FOODTRUCK die meende te moeten parkeren OP HET FUSSIADE MONUMENT op de APOLLOLAAN was een doorn in het oog. RESPECTLOOS om de truck te plaatsen op het monument en het bedrijfsafval tegen het door de Gemeente Amsterdam geplaatste HEK rond het monument. HANDHAVERS hadden hier nadrukkelijk op moeten treden.

Kan een afbeelding zijn van 9 mensen en buitenshuis

Langs de Apollolaan en de Beethovenstraat was het een drukte van jewelste. Bij de – hele jaar door Koningsdag – winkel van Italiaander stroomde het publiek de gehele dag vrij door.

Ook langs Beethovenstraat en Apollolaan stonden extra afvalbakken, bouwcontainers voor het grove restvuil. Een ander novum was de aanwezigheid van twee zeecontainers van KRINGLOOPWINKEL RATAPLAN waar nog bruikbare roerende goederen konden worden ingeleverd, die de vrijmarkt handelaren niet meer mee naar huis zouden willen nemen. De restproducten van de vrijmarkt naar de kringloopwinkel. Een mooi concept!

KONINGSDAG ALS VANOUDS GEZELLIG! – Wijkraad Zuid-West Amsterdam

Het KINGSLANDFESTIVAL op de parkeerterreinen van de RAI veroorzaakte meerdere dagen OVERLAST voor buurtbewoners. Zo werden de doorgaande rijwielpaden langs de Rai meerdere dagen afgezet om de COMMERCIE de vrije hand te geven om TAPPUNTEN voor ALCOHOLISCHE CONSUMPTIES te kunnen realiseren. Onaanvaardbaar en in volgende jaren af te raden. Ook produceerde het KINGSFESTIVAL een ontzettend grote hoeveelheid geluidsoverlast. Het festival trok voornamelijk gasten van buiten de stad.

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen, boom en buitenshuisDe bezoekers van het KINGSLAND FESTIVAL arriveerden voornamelijk via het Openbaar Vervoer; trein en metro op Station Zuid. Vandaar werden de bezoekers via een duidelijk met borden en linten aangegeven route naar de Rai geleid door het BEATRIXPARK.

Langs deze route werden tijdelijk openbare toiletten geplaatst, een reeks afvalbakken, ME bussen met personeel en drankhekken voor de deuren van Station Zuid die in het kader van de openbare orde afgesloten konden worden door beveiligingspersoneel; crowd controle.

Twee punten waar voor bewoners veel geluidlast kon worden ervaren waren horeca gelegenheden op de kruising Van Baerlestraat met Ceintuurbaan. Het Museumplein bleef gevrijwaard van festivals en de grasmat bleef ongedeerd.

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen, fiets en buitenshuis

De Gemeentelijke Reinigingsdienst, Stadsdeel Zuid, de handhavers, politiediensten, ambulance en EHBO personeel en anderen verdienen en groot compliment voor de professionele wijzen waarop een fijne viering van Koningsdag mogelijk werd gemaakt en in goede banen werd geleid!
In een grote schoonmaakoperatie was vrijwel al het zwerf en grofvuil verdwenen voor middernacht en werd Zuid weer mooi schoon opgeleverd!

Oranje boven, leve de Koning(-in)!

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Categorieën
Geen categorie

KONINGSDAG ALS VANOUDS GEZELLIG!

Koningsdag | Onderwerp | Het Koninklijk Huis

Wijkraad Zuid-West Amsterdam verheugt zich over de terugkeer van de traditionele viering van Koningsdag met activiteiten in onder meer het Vondelpark, de vrije markt op de Apollolaan en de Beethovenstraat. Na drie jaar COVID pandemie en de beklemmende maatregelen ter preventie brengt de viering van Koningsdag weer de warmte van de ORANJEZON tot ons, verbinding en verbroedering waar de MONARCHIE voor staat!

Koningsdag kroon - Knutseltips nl

In een brief aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, feliciteert de Wijkraad het buitengewoon geliefd Staatshoofd met zijn vijfenvijftigste verjaardag en betuigt de Wijkraad haar aanhankelijkheid aan de MONARCHIE. Graag wensen wij Zijne Majesteit wijsheid in Zijn Hoge Regering, Gods zegen, een goede gezondheid en een prachtige viering van Koningsdag!

Alles is Oranje: waarom Koningsdag steeds belangrijker ...

REDDING HUIZE LYDIA GESLAAGD

File:Huize Lydia, Roelof Hartplein foto 1.jpg - Wikimedia ...

Even voor de uitbraak van de COVID pandemie stond Huize Lydia er slecht voor, op het punt van sluiten. Wijkraad Zuid West Amsterdam heeft zich langs velerlei wegen ingespannen om de Gemeente Amsterdam en COMBIWEL te bewegen HUIZE LYDIA een doorstart te laten maken.

Ook de vakbeweging (FNV ZORG EN WELZIJN) heeft zich ingezet voor baanbehoud van de COMBIWEL medewerkers.

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers die onder meer een van de programmering en het gebouwbeheer voor hun rekening nemen, almede dankzij de inzet van een onafhankelijke deskundige die door de Gemeente- stadsdeel werd betaald werd een nieuw plan van aanpak opgesteld, werd werkgelegenheid behouden en hoefde de Gemeente geen extra subsidiegelden te investeren.

Een win-win situatie voor de bewoners van Zuid – West Amsterdam.
Resumerend kan gesteld worden dat HUIZE LYDIA na de pandemie nu weer tot bloei wordt gebracht.

De Wijkraad ziet uit naar een nog krachtiger samenwerking en blikt vooralsnog tevreden terug op de doorstart voor en door bezoekers, gebruikers en bewoners van HUIZE LYDIA!

Categorieën
Geen categorie

ROMMELMARKT IN HUIZE LYDIA 7 mei 2022

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'OREE IGAR ROMMEL MEI MEI UUR ZATERDAG 12:00- 12:00-17:00 MARKT Vlooienmarkt met gezellige muziek, hapjes en drankjes in Buurthuis Lydia. Kom struinen langs de kramen met leuke tweedehands spullen mede mogelijk gemaakt door mbiwel buurtwerk Buurthuis Lydia Roelof Hartplein 2a'
Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT OVERHEID OM STEUN STICHTING BLIJE BUREN

S O L I D A R I T E I T S – V E R K L A R I N G

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM, opgericht in 1951, zijnde een platform van 18 bewonersorganisaties in Zuid – West Amsterdam ter behartiging van de collectieve belangen vanuit bewonersperspectief, verklaart zich hierdoor SOLIDAIR met:
STICHTING BLIJE BUREN;

De WIJKRAAD stelt zich op het standpunt dat de Stichting Blije Buren ONMISBAAR werk levert door alle vormen van maatschappelijke ondersteuning welke de STICHTING BLIJE BUREN biedt aan de meest kwetsbare bewoners.

Door het werk van de Stichting Blije Buren wordt veel gedaan aan preventieve gezondheids- en welzijnsactiviteiten. Dit werk bespaart de maatschappij veel kosten. Hierdoor worden wekelijks duizenden Amsterdammers in hun dagelijks leven op essentiële punten ondersteunt, zodat zij niet letterlijk ten ondergaan in het dagelijks leven.

De WIJKRAAD verklaart zich dan ook van ganser harte solidair. Wij verzoeken u het daarheen te leiden, dat het werk van de vrijwilligersorganisatie Blije Buren mogelijk wordt gemaakt en krachtig wordt ondersteund.

Peter brengt eten rond voor allerarmsten: “Weggeven is beter dan weggooien”

xmaswish-copy

AMSTERDAM – De allerarmsten van Amsterdam kunnen dagelijks gratis voedsel krijgen van Blije Buren. Een stichting die al twaalf jaar overal in de stad voedsel ophaalt, dat anders in de prullenbak zou belanden. Met wat de vrijwilligers ophalen, voedt Blije Buren dagelijks meer dan 80 mensen.  En dat gaat zo goed dat ze willen gaan uitbreiden.

Facebook
Twitter
Mail
Whatsapp

Stichting Blije Buren deelt al 12 jaar gratis voedsel uit – NH Nieuws

Peter Hoeboer runt de stichting Blije Buren al twaalf jaar met hart en ziel. Vroeg in de ochtend, om 8.00 uur, begint hij zijn ronde door de stad langs de 180 donateurs van voedsel. Daarna helpt hij met sorteren en om 23.00 uur is de laatste zak met eten uitgedeeld.

Ondanks de lange dagen, doet hij het graag. “Dit zijn de mensen waar de maatschappij geen oplossing voor heeft. Ik ben zelf ook zo geweest. Ben een boefje geweest, heb in de gevangenis gezeten. Daar bleek ik een heel creatief mens te zijn. Ik ging schrijven en schilderen.” En van het een kwam het ander.

“Dit zijn de mensen waar de maatschappij geen oplossing voor heeft”PETER HOEBOER – BLIJE BUREN

Meer dan voedsel

Peter en zijn vrijwilligers geloven erin dat ieder mens een talent heeft. Maar als je honger hebt, is dat wel het laatste waar je mee bezig bent. En dus geeft Blije Buren de mensen die buiten de maatschappij vallen extra eten. En als ze zich na verloop van tijd daar niet meer druk over maken, kijkt Peter of ze misschien andere hulp nodig hebben. Daar kan de stichting dan ook mee helpen. En zo geven ze dagelijks meer dan voedsel alleen. 

Blije Buren heeft sinds kort de ANBI-status verworven, en is bezig met subsidie-aanvraag bij de gemeente. Daarmee hoopt de stichting uit te kunnen breiden door de hele stad. Niet alleen met voedselpakketten, maar nadrukkelijk met ontmoetingsplekken. Waar mensen tot zichzelf kunnen komen en met hulp weer aansluiting kunnen vinden in de maatschappij. 

Dit artikel werd geschreven door:
13 oktober 2020, 14.39 uur · Aangepast 13 oktober 2020, 16.15 uur · Door Hester van Dijk

Bron:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274498/peter-brengt-eten-rond-voor-allerarmsten-weggeven-is-beter-dan-weggooien

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD ONTVANGT BOEK VAN FNV VOORZITTER

WIJKRAAD ZUID-WEST AMSTERDAM heeft een exemplaar van het boek ARMER EN RIJKER mogen ontvnagen uit handen van FNV voorzitter Tuur Elzinga.

Het boek handlt over de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk in Nederland. 60 % van de bevolking beschikt over 40 % van de Nederlandse welvaart, het rijke deel beschikt over 60% van de vaderlandse welvaart. Het boekwerk stelt de kloof aan de kaak.

Roel Visser bracht als fotograaf armoede in beeld en contrasteerde de armoede met decadente rijkdom van sommigen. Professor dr. Ewald Engelen schreef enige korte essays voor het boek.