Categorieën
Geen categorie

DODELIJKE ONGELUKKEN SCHELDESTRAAT, WIJKRAAD VRAAGT OM ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID

In de maand mei hebben zich twee dodelijke ongelukken voorgedaan op de kruising Scheldestraat / Churchilllaan. Telkens waren hierbij autobussen betrokken, waarvan de chauffeurs door de dode hoek, de rijwielrijders niet waar konden nemen. Bij beide ongelukken kwamen de rijwielrijders bekneld onder de autobussen terecht. Afgelopen week overleed het tweede aangereden slachtoffer.

Doorgaans komen er weinig of geen toeristenbussen door de Scheldestraat. Echter volgens bewoners met wie de Wijkraad heeft gesproken, rijden er nu wel autobussen door de Scheldestraat. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Wielingenstraat, welke om die reden voor het zwaardere verkeer geheel afgesloten is.

Om verdere ongelukken te voorkomen heeft de Wijkraad in een brief aan de Gemeenteraad gevraagd om een zorgvuldig incidentenonderzoek, verkeerstechnisch onderzoek. Ook adviseert de Wijkraad om verkeerstechnische maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid fors te doen verhogen.

De Wijkraad geeft hierdoor blijk van haar oprechte deelneming in het leed van de nabestaanden van de twee door verkeersongevallen omgekomen bewoners, graag wensen wij betrokken sterkte bij het verwerken van het leed en alle goeds voor de toekomst.

Categorieën
Geen categorie

01 MEI VIERING: DAG VAN DE ARBEID IN MAARTEN LUTHER KINGPARK, FNV NODIGT UIT

De grootste vakbond van Nederland organiseert op de #DAGVANDE#ARBEID een grote #1mei #manifestatie in het #MaarrtenLutherKingPark.

Actiemars vanaf Zuidas en manifestatie Martin Luther Kingpark

De dag begint om 15:00 uur met een actiemars vanaf de Zuidas naar het Martin Luther Kingpark. We verzamelen vanaf 14:30 uur op het George Gershwinplein. Neem vooral je eigen spandoek of actiebord mee! Bij aankomst in het park start om 16:30 uur de manifestatie.

Voor het hele gezin

In het park is enorm veel te doen! Kijk hier voor het hele programma. Laat je inspireren door workshops, theater, muziek en sprekers. Ook is er gratis eten en drinken en zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. De manifestatie eindigt na een spectaculaire afsluiting om 19:30 uur.

We staan samen op de Dag van de Arbeid in Amsterdam om te zeggen: Nederland verdient beter. Wij verdienen beter.

Meld je nu aan! Hier aanmelden voor deelname: https://www.fnv.nl/acties/dag-van-de-arbeid-2023#/

Categorieën
Geen categorie

4 MEI DODENHERDENKING ROZENOORD

Bij het monument heeft de jaarlijkse herdenking der gevallenen (1940-1945) plaats tussen 19.30-20.30 uur. Het monument staat op 10 minuten lopen van de hoofdingang van het Amstelpark. Op het program staan een welkomstwoord, voordracht, het noemen van de 106 namen, taptoe, 2 minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna bloemlegging mogelijk. Waarna koffie en thee in Café De Hop, het café bevindt zich nabij het monument. het publiek is uitgenodigd de herdenking bij te wonen.

Categorieën
Geen categorie

4 MEI DODENHERDENKING BUITENVELDERT

Op 4 mei organiseert het Comité Nationale Feest- en Gedenkdagen de Nationale Dodenherdenking op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark. Toespraken, Taptoe, Wilhelmus, 2 minuten stilte en kransleggingen door scholieren van de Christelijke Scholengemeenschap staan op het programma. Het stadsdeel wordt vertegenwoordigd door mevrouw Eefje van Kessel. Verzamelen rond 19.30 uur, na de herdenking wordt een kopje thee aangeboden in het Huis van de Wijk.

Categorieën
Geen categorie

#KONING #LUNCHT MET #WIJKRAAD

#Peter #Hoeboer, #oprichter en #voorzitter van #STICHTING #BLIJE #BUREN genoot op 26 april 2023 de #lunch in #Paleis #Huis ten #Bosch in #Wassenaar. Met ruim 100 #buurtwerkers was de heer #Peter Hoeboer voorgedragen voor deelname deze #eervolle #lunch.

Waarmede #ZIJNE #MAJESTEIT DE #KONING, HARE MAJESTEIT DE #KONINGIN #MAXIMA, HARE MAJESTEIT KONINGIN-MOEDER BEATRIX (85 jaar) samen met 100 #verbinders uit het #sociaal #domein de #vorstelijke #vreugde deelden van het #tienjarig #ambtsjubileum van onze geliefde #Vorst.

De heer Hoeboer werd door de #Koning #Willem – #Alexander toegesproken. Met de lunch wil het #Koningspaar mensen bedanken die zich hebben #ingezet voor hun #omgeving.

De #Rijksvoorlichtingsdienst melde eerder, citaat:
“een feestelijke lunch aan in de Oranjezaal op Paleis Huis ten Bosch: een ‘10Maal’. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is aanwezig. In een video roept de Koning op om inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden voor deze lunch voor te dragen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima willen graag honderd gasten ontvangen die in de ogen van anderen een tien verdienen vanwege hun bijzondere betekenis voor hun omgeving.

Koning Willem-Alexander: “De afgelopen tien jaar heb ik heel veel mensen ontmoet die zich fantastisch inzetten voor anderen, voor de buurt of het algemeen belang. Voor hun inzet voor Nederland wil ik die mensen bedanken. Eind april hoop ik tien jaar uw koning te zijn. Ik wil dan graag trakteren op een feestelijke lunch. Voor mensen die een tien verdienen vanwege hun inzet voor anderen. Kent u zo iemand? Dan wil ik diegene graag ontmoeten.”

Iemand voordragen kan tot en met maandag 20 februari via de website www.10maal.nl. De Dienst van het Koninklijk Huis maakt – na een gewogen loting onder toezicht van een notaris – een keuze uit de inzendingen op basis van de ingestuurde motivaties. De honderd genodigden krijgen uiterlijk begin april bericht.”

#WIJKRAAD #ZUID – #WEST #AMSTERDAM is zeer vereerd, dat de heer Peter #Hoeboer als #vertegenwoordiger van de #Wijkraad de #koninklijke #lunch mocht #genieten.

Na #afloop van de lunch werd een mooie #groepsfoto gemaakt van de #koninklijke #familie met de #100deelnemers. Koningin-moeder #Beatrix was duidelijk goed gestemd, zij #straalde!

Categorieën
Geen categorie

MORGEN KONINGSDAG!

#WIJKRAAD #ZUID #WEST #AMSTERDAM wenst #ZIJNE #MAJESTEIT EN DE #KONINKLIJKE #FAMILIE EEN MOOIE #VIERING IN #ROTTERDAM, voor alle bewoners in #AMSTERDAM barst de #feestvreugde al vroeg los.

Morgen verdringen de #bewoners zich weer tijdens de #grandioze #vrijmarkt op de #Apollolaan. De #staanplaatsen en #grondplaatsen op de #Beethovenstraat worden thans reeds #ingenomen voor de dag van #morgen! #ORANJE #BOVEN!

Categorieën
Geen categorie

#WIJKRAAD IN #GESPREK MET #STADSDEEL #ZUID

WIJKRAAD IN GESPREK MET STADSDEEL ZUID
Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD SPREEKT STICHTING LIVE GOALS

Categorieën
Geen categorie

WOONBOOT YSBAANPAD IN DE VERKOOP

#ZUIDAS

#WOONBOOT#TE#KOOP

#BEWONERS#ZIEN#BUI#HANGEN en

#WILLEN#VERTREKKEN DOOR

#BOUWWOEDE#SCHINKELBUURT

#11000 #WONINGEN IN DE #KOMENDE #JAREN. Het lijkt #GEDAAN MET DE #RUST

aan het #JAAGPAD, #YSBAANPAD..

Categorieën
Geen categorie

POLITIE ORGANISEERDE PLEZIERIGE VOORLICHTING VOOR SENIORE BEWONERS: BEHULPZAAM OF BABBELTRUC?

Politie Amsterdam – Amstelland organiseerde op 17 april 2023 een zeer plezierige voorlichtingsbijeenkomst voor seniore bewoners onder de titel “BEHULPZAAM OF BABBELTRUC?” De opkomst en de sfeer waren goed tijdens de animerende samenkomst.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werden de bewoners verrast door middel van toneel; waar gebeurde verhaaltjes rond babbeltrucs werden door acteurs uitgebeeld en nagespeeld. Het aanschouwelijk onderwijs bleek aan te slaan onder de bewoners.

De toneeltjes werden nabesproken. Ook konden bewoners hun eigen ervaringen met het publiek delen. Wijkagenten Tjako Drenth en Ed Wiesemann kregen ook nog een aantal vragen te beantwoorden.

Na de plezierige bijeenkomst werd samen het diner genuttigd. De vrijwilligers van het buurtrestaurant hebben hun meest smakelijke beentje voorgezet! Waarvoor een compliment!