Categorieën
Geen categorie

LEDEN WIJKRAAD BIJ WOONDEMONSTRATIE

Leden van Wijkraad Zuid West Amsterdam namen op zondag 26 februari 2023 actief deel aan de #WOONDEMONSTRATIE welke vandaag door de Amsterdamse binnenstad, incluis de #Kalverstraat.

#Honderden #demonstranten #eisen met deze #wandeltocht naar de #Stopera, komende vanaf de #Dam, een #rechtvaardige #aanpak van de huidige #Woningnood.

De #landelijke #media maakten #uitgebreid #melding van de #woondemonstratie.

Categorieën
Geen categorie

STUDENTEN RIEKERHAVEN STOPPEN HUURSTAKING

Na de eerdere demonstratie voor de deur van de woningcorporatie, landelijke en internationale aandacht van de pers na het ontstaan van de grote stormschade aan de wooncomplexen voor studenten in het gebied de Riekerhaven hebben de studenten gebruik moeten maken van andere instrumenten om hun wooncorporatie te dwingen om de schade te herstellen.

De bewoners maakten daarbij collectief gebruik van het instrument #HUURSTAKING. Het #huurrecht biedt de mogelijkheid om het betalen van de huur aan de eigenaar van de woning tijdelijk te staken, tot dat reparaties zijn uitgevoerd, de schade is hersteld en leefbare woonomstandigheden weer zijn teruggebracht. Met een huurstaking kan een huurder de huisbaas onder druk zetten.

De huurstaking werd door de bewoners in februari 2022 in gang gezet. Daarbij maakten zijn goed gebruik van ondersteuning en juridische expertise van de STICHTING !WOON.

Ruim honderd bewoners van Startblok Riekerhaven zagen hun eisen door de wooncorporatie ingewilligd worden. Volgens bewoners en berichten die de Wijkraad Zuid-West reeds gedurende de afgelopen jaren ontving, was wooncorporatie Lieven de Key al aren nalatig betreffende het onderhoud aan de panden. Over het leven op Riekerhaven verschenen artikelen in de landelijke bladen.

De stormen Franklin en Eunice veroorzaakten grote schade aan de “tijdelijke” wooncomplexen. Nu was dit voor bewoners de druppel welke hun emmers deed overlopen. De bewoners staakten de huurbetalingen en behaalden goeddeels hun doelen met deze door de Wijkraad gesteunde actie.

Het recht op fatsoenlijke woonruimte en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer behoren tot de universele mensenrechten, welke in onze stad steeds verder onder druk komen te staan door falend overheidsbeleid. Of aan het geheel gebrek aan een vorm van woonbeleid, de overheid komt haar zorgplicht jegens legale statushouders, studenten en starters op de woningmarkt niet na; dit leidt tot woningnood in de grote steden.

Categorieën
Geen categorie

Verkiezingen 2022: WIJKRAAD WENST MEER SOCIALE HUURWONINGEN

Met het oog op de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de Stadsdeelcommissies in maart 2022, zet de WIJKRAAD de wens tot behoud van en nieuwbouw van SOCIALE HUURWONINGEN in Stadsdeel Zuid breed op de agenda.

Al jaren loopt het aandeel sociale huurwoningen terug. De Wijkraad heeft zich gekeerd tegen deze ontwikkeling. Het aantal sociale huurwoningen in het Stadsdeel met 150000 inwoners moet juist omhoog, om lokaal een einde te maken aan de woningnood.

Voor mensen die zich een middenhuur kunnen permitteren zijn nauwelijks woningen beschikbaar. hun beroepen zijn essentieel voor de stad. Denk aan zorgpersoneel, onderwijspersoneel en politiemensen. Zij worden nu vaak gedwongen door de hoe prijzen om de stad te verlaten. Een ware aderlating.

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in Zuid rond de veertien jaar. Onacceptabel. De nood is hoog. Van de 81000 woningen in Zuid is minder dan 26 procent een huurwoning. De voorraad is met zeven procent afgenomen.

Categorieën
Geen categorie

Kraak in Vondelbuurt, ontruiming door Mobiele Eenheid

Op 16 januari 2022 werd een eerder deze week gekraakt pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Oud-Zuid, door de mobiele eenheid ontruimd. De procedure nam ruim twee uur in beslag. Door de woningnood grijpen steeds meer burgers naar noodmaatregelen, waaronder kraken.
Enige krakers werden door de politie gearresteerd. De ontruiming werd door de lokale omroep AT5 rechtstreeks uitgezonden. Eerder werden de krakers op ‘heterdaad’ betrapt, waar door er geen huisrecht voor de krakers gold. De huiseigenaar deed aangifte.

Omwonenden hadden in de pers geen goed woord over voor de gezette kraak: ”Als iemand een pand in bezit heeft is het niet aan iemand anders om het te claimen of er iets mee te doen”, vond een 88-jarige buurtbewoner die twee deuren naast het gekraakte pand woont.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam stelt zich op het standpunt, dat de Rijksoverheid orde dient te scheppen op de woningmarkt door het plegen van voldoende nieuwbouw in het lagere en middensegment, de sociale huursector om het universele mensenrecht op wonen te kunnen borgen.

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad bij WOONPROTEST

Beste leden,

Samen eisen we massaal een radicaal, rechtvaardig woonbeleid voor iedereen. Huizen voor mensen, niet voor winst!
Als Wijkraad steunen wij de actieoproep voor een landelijk woonprotest op :

zondag 12 september om 14.00 uur in het WESTERPARK in Amsterdam (bereikbaar met tram 5).

Als lokaal WIJKRAAD mobiliseren wij krachtig mee voor dit woonprotest. Wij doen dit samen met meer dan 150 organisaties. Wij vervolgen deze actie met de Woonopstand op 23 oktober in Rotterdam.

Mobiliseer mee en geef de boodschap door.
Voor meer informatie over onze eisen en wie het allemaal steunen lees de website www.woonprotest.nl.
 Je kunt het ook doen via twitter: https://twitter.com/WOONPROTEST

of Instagram: https://www.instagram.com/woonprotest

Naast het ondertekenen van de actieoproep kunnen we ieders hulp gebruiken bij de mobilisatie!

Laat weten dat je komt door het Facebookevent te delen, en volg onze socials.

Actiemateriaal is te downloaden op de website en vrij te gebruiken.

Categorieën
Geen categorie

Solidariteits-verklaring FNV met bewoners-commissie Uitermaas

Solidariteitsverklaring met bewonerscommissie Uitermaas

Huurdersorganisaties in Amsterdam, verenigd in het HNA (Huurders Netwerk Amsterdamprotesteren al geruime tijd  tegen het beleid van diverse woningbouwcorporaties waaronder woningcorporatie De Key. In dit beleid worden woningen van goede kwaliteit vervreemd. Woningen worden opgedeeld in kleinere units (verkamering) en/of vervolgens verkocht.  Daardoor worden de woningen onttrokken aan de sociale sector. 

De woningbouwcorporaties motiveren dit beleid door te stellen dat ze ertoe gedwongen worden door hun financiële positie. Wij wijzen er echter op dat de verhuurdersheffing  de schuld is aan de verslechterde financiële positie van de corporaties. Ondanks het feit dat de verhuurdersheffing gradueel in de huren zal worden verwerkt (huurverhogingen boven inflatieniveau en absurd hogere huren) en dus door de huurders wordt betaald.

Dit beleid van de woningbouwcorporaties is strijdig met de belangen van grote delen van de werkende bevolking in Amsterdam, met name voor de lagere inkomens en diegenen die geen werk hebben of gepensioneerd zijn. 

De bewonerscommissie van Uitermaas (een wooncomplex van 196 sociale huurwoningen in Amsterdam Oud-Zuid waarvan er in 8 jaar 60 verkocht zijn) gaat hiertegen protesteren. Dit in samenwerking met verschillende Amsterdamse huurdersverenigingen en actiegroep Niet Te Koop.

Als werkgroep Wonen van FNV-lokaal Amsterdam wijzen we dit beleid van de woningbouwcorporaties af. Verder is  de hele gang van zaken strijdig met de prestatieafspraken gemaakt tussen de corporaties, de gemeente Amsterdam en de huurderskoepels en de huurdersorganisaties.

Wij roepen iedereen die daartoe in de gelegenheid is deel te nemen aan de manifestatie “Uitermaas Niet Te Koop” (zaterdag 18 juli, 15:00, Uiterwaardenstraat 253, Amsterdam) en/of zijn solidariteit te tonen met de Bewonerscommissie Uitermaas.   

FNV Lokaal Amsterdam