Categorieën
Geen categorie

NIEUW PAND VOOR DE AMSTERDAM INTERNATIONAL SCHOOL

De #AMSTERDAM #INTERNATIONAL #SCHOOL heeft het pand aan de #Parnassusweg #verlaten om een #schitterend #nieuwbouw #pand aan de #Arent #Janszoon #Ernststraat te betrekken.

Voor de school heeft de Gemeente een uitstekend verkeersplan ontworpen, waardoor de halve Ernststraat tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertse Baan tot een ruim rijwielpad werd omgebouwd. Hiervoor werd de helft van het aantal #parkeerplaatsen in dat deel van de straat #opgeheven.

Omdat er vanaf heden slechts één rijbaan beschikbaar is, neemt de verkeersveiligheid voor de scholieren fors toe. De verkeersveiligheid van de trambaan richting Amstelveen laat echter te wensen over. Hoog opgeschoten groen aan de buitenzijde van de hekken langs het spoor belemmeren het uitzicht op aansnellende trams.

Drie weken terug werd een fietser doodgereden door een tram op de gevaarlijke spoorwegovergang. De Gemeente dient hier oog voor te hebben. Het groen moet niet zoals nu de kans hebben om tot circa twee meter op te schieten en het uitzicht te belemmeren. De Wijkraad pleit voor fatsoenlijk geregeld groenonderhoud langs het baanvak, een primaire verantwoordelijkheid voor de Gemeente Amsterdam/ Stadsdeel Zuid.

Het schoolgebouw van de Amsterdam International School oogt open, fris, veel licht door grote ramen en een aantrekkelijke hal bij binnenkomst. Van de school gaat een prettige sfeer uit.

Op het terrein rond de school zijn aan de bomen vogelhuisjes opgehangen, zodat de 1200 leerlingen van ruim zeventig nationaliteiten dicht bij de natuur in eigen omgeving worden betrokken. De school bestaat uit een basisschool en een middelbare school welke opleidt tot een internationaal baccalaureaat. Veel families zijn slechts kort in Nederland voor werk, zij stromen vaak al snel weer door.

De school levert #GELUIDSOVERLAST op voor de buurtbewoners: het voetbalterrein ligt naast de aanpalende bebouwing. Dit zal in de toekomst nog grond geven voor nader debat en nog te nemen geluidbeperkende maatregelen.

Het #schoolplein zal in #overleg met de #omwonenden opnieuw worden ingericht, volgens de schooldirectie.

WIJKRAAD ZUID -WEST AMSTERDAM feliciteert de AMSTERDAM INTERNATIONAL SCHOOL met haar nieuwe gebouw en wenst personeel en leerlingen een mooi begin van het nieuwe schooljaar 2023-2024!

Categorieën
Geen categorie

GEBOORTECENTRUM BUITENVELDERT OPENT

In Buitenveldert opende een #GEBOORTECENTRUM haar deuren recentelijk. Zwangere vrouwen kunnen hier hun kind ter wereld brengen en worden er door vroedvrouwen en deskundigen ondersteund. De oprichting van het geboortecentrum komt van enige vroedvrouwen. In de afgelopen jaren hebben vroedvrouwen met honderden vrouwen in barensnood bij ziekenhuizen moeten leuren om een bed voor hun cliënten. Zulks met wisselend succes. Het geboortecentrum is een antwoord op de veel te hoge werkdruk in de zorg in het algemeen, de ziekenhuizen in het bijzonder. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Mevrouw Antje Martje Bakker hoopt jaarlijks circa 500 gezinnen te kunnen assisteren bij hun kinderwens. Het centrum wordt aangenaam ingericht met een bad, een ruim bed, geurkaarsen, deskundige verloskundige hulp. Een team van Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland is actief. Het bevalcentrum in Buitenveldert staat los van ziekenhuizen, is een zelfstandige voorziening. Het centrum wordt medio half juli operationeel.

De ondernemende vroede vrouwen hebben nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en zijn een crowdfunding gestart om 100.000 Euro binnen te halen. Iedereen moet in het centrum terecht kunnen, arm en rijk. Minder kapitaal krachtige moeders verdienen de zelfde zorg en ondersteuning. Een goede bevalling hoort bij een goede start van het leven voor iedere baby. De Wijkraad juicht dit initiatief daarom gaarne toe.

De Gemeenteraad geeft ook aandacht aan het geboortecentrum, dat bijdraagt aan vermindering van de werkdruk in de zorgsector. Het biedt een antwoord op de personeelstekorten. De VVD heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om een verantwoordelijkheid te nemen bij het tot stand komen van de zorgcontracten tussen zorgverzekeringsmaatschappijen en het kersverse geboortecentrum in Amsterdam Zuid.Categorieën
Geen categorie

4 MEI DODENHERDENKING BUITENVELDERT

Op 4 mei organiseert het Comité Nationale Feest- en Gedenkdagen de Nationale Dodenherdenking op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark. Toespraken, Taptoe, Wilhelmus, 2 minuten stilte en kransleggingen door scholieren van de Christelijke Scholengemeenschap staan op het programma. Het stadsdeel wordt vertegenwoordigd door mevrouw Eefje van Kessel. Verzamelen rond 19.30 uur, na de herdenking wordt een kopje thee aangeboden in het Huis van de Wijk.

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe Internationale School AICS opent de deuren

Aan de Arent Janszoon Ernststraat is het de afgelopen tien jaar een drukte van belang geweest. Het oude gebouw van de Internationale School werd gesloopt en vervangen door woningcomplexen.

Het riool en grondwerk werd vernieuwd en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg werd gesloopt. Op deze plaats verrees het nieuwe school gebouw van het AICS.

De Arent Janszoon Ernststraat ondergaat een gedaanteverandering. De straat is circa 2 kilometer lang en strekt zich uit van het Amstelpark, tot en met de Van der Boechorststraat.

We spreken hier over het stukje straat tussen Van der Boehorststraat en de Amstelveenlijn, gelegen achter de Faculteit Natuurkunde en de laboratoria van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Herinrichting van dit deel van de straat beoogt de verkeersveiligheid te vergroten. Eenrichtingsverkeer is de innovatie ter plaatse. Voor rijwielen komt er een tweerichtingsverkeer-rijwielpad. Het degelijke asfalt wordt vervangen door een klinkerbestrating. Dit is wat de Wijkraad betreft bepaald geen verbetering met het oog op de duurzaamheid van het plaveisel, met meer kans op ongevallen.

Ook het groen heeft het te verduren; 33 bomen worden aangeplant, maar zestien bomen worden gekapt.

De Oldenaller wordt omgebouwd tot een eenrichtingsverkeer. In oktober 2022 moet de herinrichting een feit zijn, zo voorzien de planners.

Om de klus te klaren wordt de straat op dit deel volledig aan het verkeer onttrokken en afgesloten voor een poos. Er zal een tijdelijke kiss en ride worden gebouwd voor de ouders van de schoolgaande jeugd.

Categorieën
Geen categorie

Gebiedsplan Buitenveldert – Zuidas gepubliceerd

In het door Stadsdeel Zuid gepubliceerde Gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas worden prioriteiten gesteld:

  • ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • de wijk veranderd, cohesie en gemeenschapsgevoel moeten fors worden versterkt.
  • leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vernieuwende vormen van duurzaamheid moeten worden gestimuleerd. In het bijzonder tijdens de bouw van het Zuidasdok. Een jarenlange periode.