Categorieën
Geen categorie

#EXCURSIE NAAR HET #BIJBELSMUSEUM #OP #ZUIDAS

#WIJKRAAD ZUID-WEST AMSTERDAM organiseerde op donderdag 25 juli een excursie naar het Bijbelsmuseum op de Zuidas. Hier werd een #bezoek gebracht aan de #tentoonstelling TIJD EN EEUWIGHEID. Hier worden waarlijk spectaculaire #papierkunstvoorwerpen getoond in relatie tot #gedichten van #dichters van ons huidig #tijdsgewricht. Aan het #GustavMahlerplein werd tenslotte samen een #kopje #thee gedronken en gezellig #nagepraat.

Categorieën
Geen categorie

CLUBHUIS AFC VOETBAL IN GEBRUIK GESTELD

Voetbalclub AFC heeft haar sportpark in de voorbije tijd fors op de schop genomen. De velden werden voor een groot deel opnieuw aangelegd. Zeven grasvelden werden vervangen door vijf kunstgrasvelden, bestaande uit kurkkorrels. De vrijgekomen velden zullen worden bebouwd. Ruim 1350 woningen zullen hier worden gebouwd in het kader van het bouwproject “Ravel” welke tot aan het jaar 2040 zal worden uitgerold. AFC heeft tevens haar nieuwe clubhuis in gebruik mogen nemen. Het voldoet aan de meest moderne milieueisen. Vanuit het glazenhuis van de Tribune heeft licht vrij spel in het clubhuis. Anderzijds zijn de velden prachtig te zien. Jaarlijks tonen ruim achthonderd mensen belangstelling om lid te kunnen worden van de amateur-voetbalclub waarover voorzitter Ad Westerveld de scepter zwaaid. De Wijkraad is blij met de nieuwe voorzieningen en feliciteert AFC.

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe Internationale School AICS opent de deuren

Aan de Arent Janszoon Ernststraat is het de afgelopen tien jaar een drukte van belang geweest. Het oude gebouw van de Internationale School werd gesloopt en vervangen door woningcomplexen.

Het riool en grondwerk werd vernieuwd en een instelling voor geestelijke gezondheidszorg werd gesloopt. Op deze plaats verrees het nieuwe school gebouw van het AICS.

De Arent Janszoon Ernststraat ondergaat een gedaanteverandering. De straat is circa 2 kilometer lang en strekt zich uit van het Amstelpark, tot en met de Van der Boechorststraat.

We spreken hier over het stukje straat tussen Van der Boehorststraat en de Amstelveenlijn, gelegen achter de Faculteit Natuurkunde en de laboratoria van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Herinrichting van dit deel van de straat beoogt de verkeersveiligheid te vergroten. Eenrichtingsverkeer is de innovatie ter plaatse. Voor rijwielen komt er een tweerichtingsverkeer-rijwielpad. Het degelijke asfalt wordt vervangen door een klinkerbestrating. Dit is wat de Wijkraad betreft bepaald geen verbetering met het oog op de duurzaamheid van het plaveisel, met meer kans op ongevallen.

Ook het groen heeft het te verduren; 33 bomen worden aangeplant, maar zestien bomen worden gekapt.

De Oldenaller wordt omgebouwd tot een eenrichtingsverkeer. In oktober 2022 moet de herinrichting een feit zijn, zo voorzien de planners.

Om de klus te klaren wordt de straat op dit deel volledig aan het verkeer onttrokken en afgesloten voor een poos. Er zal een tijdelijke kiss en ride worden gebouwd voor de ouders van de schoolgaande jeugd.

Categorieën
Geen categorie

Gebiedsplan Buitenveldert – Zuidas gepubliceerd

In het door Stadsdeel Zuid gepubliceerde Gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas worden prioriteiten gesteld:

  • ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • de wijk veranderd, cohesie en gemeenschapsgevoel moeten fors worden versterkt.
  • leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en vernieuwende vormen van duurzaamheid moeten worden gestimuleerd. In het bijzonder tijdens de bouw van het Zuidasdok. Een jarenlange periode.

Categorieën
Geen categorie

Weekmarkt op Zuidas

Wijkraad blij, weekmarkt erbij! Per 02 september 2021 zal er op de Zuidas een weekmarkt worden gehouden. De markt komt op het Gershwinplein te staan.

Openingstijden zullen aanvankelijk zijn tussen 09.00 en 17.00 uur. In een wat latere fase worden de openingstijden verruimd. Namelijk van 09.00 tot en met 20.00 uur. Het betreft een pilotproject, een proeftijd, welke zal lopen tot maart 2023.

Veel burgers die wonen rond de Zuidas vragen al jaren om een echte markt. Wijkraad ZuidWest heeft met aandacht gevraagd voor het marktbeleid bij de centrale stad en het stadsdeel. De Wijkraad is dan ook verheugd over de komst van de markt met aanvankelijk 16 ondernemers.

De Zuidasmarkt is een zeer welkome aanvulling op de collegamarkt op het Stadionplein. De Wijkraad wenst dat het aanbod niet uit luxe goederen zal bestaan, maar uit een ruim aanbod aan voedingsproducten als groenten en fruit, tegen fatsoenlijke prijzen, aantrekkelijk voor alle Amsterdammers.