Categorieën
Geen categorie

KERSTPAKKETTEN ACTIE GOED GESLAAGD

Stichting Blije Buren, onderdeel van WIJKRAAD ZUID WEST heeft gedurende de kerstperiode van 2023 wederom ruim 4000 kerstpakketten onder behoeftige huishoudens mogen verdelen.

De Wijkraad is de vrijwilligers van de Stichting en deelnemende donerende ondernemers buitengewoon dankbaar voor dit prachtig en ook noodzakelijk werk.

Categorieën
Geen categorie

HAVENSTRAAT: GIDEON ITALIAANDER VERHUIST

De KOOPJESKONING van AMSTERDAM, Gideon Italiaander verplaatst zijn winkel van de Havenstraat naar de Jan van Galenstraat 172. Hier kunnen de klanten vanaf 20 januari hun hart ophalen in de nieuwe zaak van de opmerkelijke handelaar die ruim 13 jaar gevestigd was in een enorme loods op het Havenstraatterrein.

de boedelhandel heeft de heer Italiaander verplaatst naar een loods, met ruim driemaal de omvang van de huidige locatie, naar AALSMEER.

Categorieën
Geen categorie

COMMERCIËLE HUISARTSEN BEDREIGING VOOR GOEDE HUISARTSENZORG

WIJKRAAD ZUID – WEST vraagt de Gemeente Amsterdam om aandacht voor de problemen die commerciële huisartszorg met zich meebrengt. Commerciële ondernemers nemen steeds vaker huisartsenpraktijken over, waardoor artsen voor patiënten vaak moeilijk bereikbaar zijn. Dit is ongewenst om de volgende redenen:

  1. Kwaliteit van zorg: Commerciële huisartsenpraktijken hebben vaak een winstoogmerk, waardoor de kwaliteit van zorg in het geding kan komen. De nadruk ligt dan op het maken van winst in plaats van het bieden van goede zorg.
  2. Continuïteit van zorg: Huisartsenpraktijken die worden overgenomen door commerciële partijen, hebben vaak te maken met een hoog personeelsverloop. Dit kan leiden tot een gebrek aan continuïteit in de zorgverlening.
  3. Toegankelijkheid: Commerciële huisartsenpraktijken zijn vaak duurder dan reguliere praktijken, waardoor de toegankelijkheid van zorg in het geding kan komen. Dit is met name problematisch voor mensen met een lager inkomen.
  4. Vertrouwensband: Een goede vertrouwensband tussen patiënt en huisarts is essentieel voor goede zorgverlening. Commerciële partijen hebben vaak minder oog voor deze vertrouwensband en richten zich vooral op het maken van winst.
  5. Onafhankelijkheid: Commerciële huisartsenpraktijken zijn afhankelijk van hun aandeelhouders en investeerders, waardoor er minder ruimte is voor onafhankelijke besluitvorming.

Om deze problemen aan te pakken, stelt de wijkraad de volgende maatregelen voor:

  1. Beperken overnames: De gemeente kan het aantal overnames van huisartsenpraktijken door commerciële partijen beperken door middel van wet- en regelgeving. De Wijkraad verzoekt u regels vast te leggen in een plaatselijke verordening op de huisartsenzorg.
  2. Financiële ondersteuning: De gemeente kan financiële ondersteuning bieden aan huisartsenpraktijken om zo de toegankelijkheid van zorg te verbeteren.
  3. Vastgoedbeleid: De gemeente kan een actief vastgoedbeleid voeren om zo praktijkruimtes beschikbaar te stellen aan huisartsenpraktijken tegen een betaalbare prijs.
  4. Continuïteit waarborgen: De gemeente kan maatregelen nemen om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van subsidies voor opleidingstrajecten voor huisartsen.
  5. Transparantie: De gemeente kan eisen stellen aan commerciële partijen om meer transparantie te bieden over hun bedrijfsvoering en financiën.

De WIJKRAAD wil bijdragen aan een betere toekomst van de gezondheidszorg in Amsterdam.

Categorieën
Geen categorie

KLEDING RUILEN MET BUREN

Hergebruik van kleding is naast duurzaam en goed voor onze leefomgeving, kleding ruilen is bovendien gratis. Bewoners kunnen het initiatief nemen om in de eigen woonkamer of op een andere plaats kledingruilfeestjes organiseren.

Door het organiseren van kledingruilfeestjes te stimuleren wil de Wijkraad bijdragen aan meer verbinding in de wijk. Bewoners kunnen elkaar gratis aan nieuwe, hergebruikte kledingstukken helpen, gezelligheid en verbinding bieden. Bovendien kan zo worden bijgedragen aan een meer duurzame leefomgeving.

Het gaat bij dit type feestjes om de gezelligheid, maar tegelijk worden bigshoppers vol kleding aan medebewoners gegeven. Binnen een dag of drie maakt men een keuze uit de kleding in de tas. Het is kijken, passen en houden. Of wellicht ook niet.

In de bigshoppertas kan men ook de eigen kleding stoppen. Kleding waarop de bewoner zelf is uitgekeken. Een mooie wijze om een ander met een miskoop blij te kunnen maken.

In een speciale kledingruilfeestje – app wordt bijgehouden naar welke in de directe omgeving wonende medebewoner een tas kan worden gebracht en doorgegeven. Via de app wordt dus overzicht gehouden. De tassen blijven in beeld bij de deelnemers/ sters.

Vrijwel alle kleding krijgt een nieuwe eigenaar, terwijl de tassen maar rond blijven gaan. Kom je je oude kleding in een tas weer tegen, dan kan het kledingstuk worden verwijderd, want er is geen interesse voor.

Kleding die in de tassen aangeleverd wordt moet schoon, heel en netjes zijn. Versleten kleding kan dus niet worden ingebracht. Ook winterjassen en ondergoed kunnen niet meedraaien in dit systeem. Evenals schoenen kunnen deze producten apart in de app aangeboden worden, maar niet in de tassen.

Wanneer een huishouden een tas leeg plukt voor eigen gebruik, dan is dat geen probleem. Gewoon de tas weer vullen met nieuwe hergebruikte kleding. Meestal bevat een tas een combinatie van zomer en winter kleding.

Iedere tas omvat circa vijftien kledingstukken. Anders worden de tassen te vol. Deelnemers aan de app ontvangen gemiddeld iedere tiendagen een nieuwe tas met kleding. Het systeem wordt gevoed wanneer mensen hun kledingkast radicaal opruimen, doneren, etc. Deelnemers kijken iedere maal uit naar de komst van een nieuwe tas vol verassingen. Praktisch zijn de tassen meestal te vol, in plaats van te leeg.

Kleding ruil is gratis, dat een mooie kant van dit verhaal. Kleding kun je bovendien passen en uitproberen binnen de eigen comfortzone thuis. Je hoeft niet tijdrovend te winkelen. Bovendien ontmoeten buurtbewoners elkaar op een aangename wijze. Men maakt ook even gezellig een praatje.

In het kledingruilsysteem zijn meest dames actief, de heren blijven een beetje achter. Vrouwen zijn wellicht iets meer gericht op het maken van contacten en op kleding. Mannen schijnen meer online te bestellen. Toch is een tas vol kinderkleding waar groeiende kinderen uit gegroeid zijn, een rijkdom voor een ander gezin.

Overal waar een kledingruilsysteem wordt opgericht, groeit het aantal deelnemers snel. Zeker in de economisch moeilijke tijden van vandaag aan de dag.

Categorieën
Geen categorie

GEVOLGEN COVIDPERIODE VOOR ONDERNEMERS

Ondernemers krijgen in de komende periode mogelijk post van de rijksbelastingdienst. De ondersteunende regelingen die de overheid in het leven riep om ondernemingen overeind te houden tijdens de covidperiode, lopen ten einde en moeten voor een groot deel worden terugbetaald.

Naar de Wijkraad verneemt van diverse kleine ondernemers, kunnen zij lang niet allemaal voldoen aan de criteria die deze terugbetalingsregelingen stellen. Nu de belastingdienst haar invordering op gang brengt en in de komende periode brieven landen op de mat van de kleine ondernemers, kunnen zij in sommige gevallen niet voldoen.

Het Financieel Dagblad meldt dat het verstandig is dat ondernemers hulp zoeken in geval van schulden, dit om beslagleggingen te voorkomen. Ralph van Dam van Geldfit stelt te verwachten dat er mogelijk 10.000 ondernemers een faillissement tegemoet gaan.

InRetail is een koepel van winkelondernemers. Bij deze koepel ligt de verwachting dat winkeliers hun schuld niet bij de Belastingdienst niet kunnen voldoen binnen een termijn van circa vijf tot zeven jaar. Het gaat daarbij om een aantal van twee tot vier duizend winkeliers. Van de horeca ondernemers heeft circa twaalf procent financiële zorgen.

Sommige ondernemers kunnen soms tientallen brieven van de overheid tegemoet zien. Dit kan gebeuren als zij bijvoorbeeld twee jaar lang uitstel van betaling hebben aangevraagd voor de omzet- of inkomstenbelasting. De Belastingdienst geeft aan dat het daarbij om een kleine veertig duizend ondernemingen gaat die sedert de intrekking van de coronabetalingsregeling niet hebben gereageerd.

Volgens Michiel Hordijk van Adviesbureau IMK zit de Belastingdienst de ondernemers ‘dicht op de huid’. Ondernemers die normaal gesproken nooit zorgen hadden, kloppen nu aan voor hulp bij financiële problemen zo meldt hij.

Reeds eerder wees Wijkraad Zuid – West de Gemeenteraad op de zware financiële gevolgen van de coronacrisis. Tientallen winkelpanden staan langdurig leeg in bijvoorbeeld de Zeilstraat, Beethovenstraat, Stadionweg, Marathonweg, Ferdinand Bolstraat en elders.

De Wijkraad heeft bij de Gemeente Amsterdam aangedrongen op ondersteuning van ondernemers met financiële problemen. De Gemeente verzuimt echter duidelijk te antwoorden op het verzoek van de Wijkraad.

Zo heeft de Gemeente nooit helder aangegeven welke steunmaatregelen zij in het leven heeft geroepen om ondernemers en ambachtslieden in hun strijd om te overleven te steunen.

De Wijkraad maakt zich dan ook ernstig zorgen om het verdwijnen van tientallen ambachtslieden, unieke winkels en het verdwijnen van kennis, vaardigheden, ambachtelijke deskundigheid en de diversiteit in het winkelaanbod die de stad aantrekkelijk levendig en divers moeten houden. De Wijkraad vraagt zich nadrukkelijk af of er voldoende deskundige ondersteuning beschikbaar is voor ondernemers en ex-ondernemers bij de hulpverlenende instanties. Deze zorgen zijn in een nieuwe raadsbrief kenbaar gemaakt aan de stedelijke magistratuur.

Categorieën
Geen categorie

ZUIDAS – ABN AMRO BANK

DE ABN-AMRO BANK, met haar hoofdkantoor is niet langer een staatsbank. Met ingang van vandaag heeft de Staat der Nederlanden niet langer een belang groter dan 51 % in de bank. Omdat de Staat nu minder dan de helft van de aandelen van de ABN AMRO BANK in handen heeft, kan de bank niet langer een staatsbank genoemd worden. ABN AMRO werd tijdens de bankencrisis in 2007-2009 gesteund door de Nederlandse regering om gered te kunnen worden met geld van de belasting betaler. Daar is heden verandering in gekomen, meldt BNR RADIO op 26.09.2023.

Recentelijk sloot ABN AMRO haar filialen aan de Apollolaan en op het Gelderlandplein, een slag voor de klanten en oudere bewoners waarmee de bank in het geheel geen rekening lijkt te houden in haar dienstverlening in de buurt.

Categorieën
Geen categorie

LIFT METROSTATION AMSTELVEENSEWEG TE VAAK BUITEN WERKING

WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM ontvangt regelmatig klachten omtrent de slechte staat van onderhoud van de liften van het metrostation Amstelveenseweg, welke leiden tot een ontoegankelijke situatie voor mensen met bagage of met een beperking. de veiligheid van reizigers is in het geding.

Toegankelijkheid is in Nederland de norm. In een brief aan het stadsdeelbestuur vraagt de Wijkraad om meer, beter en structureel onderhoud aan de liften van het station Amstekveenseweg.

Categorieën
Geen categorie

BURENDAG BIJ BLIJE BUREN

Burendag 2023 werd door Stichting Blije Buren uitgebreid gevierd. Bewoners konden een extra steuntje krijgen en een voedselpakket komen ophalen bij het distributiecentrum van de Wijkraad. Veel blijde gezichten gingen tevreden weer naar huis op deze zonovergoten septemberdag. Dank aan de vrijwilligers!

Categorieën
Geen categorie

MINERVABRUG OPEN NA COMPLETE RESTAURATIE

Op zaterdag 09 september werd de karakteristieke Minervabrug na een complete restauratie feestelijk geopend. Ruim veertig bewoners en leden van de Wijkraad waren aanwezig bij dit memorabel moment. Bewoners en Wijkraad Zuid – West zijn zeer tevreden met de resultaten van het restauratieproject, waarbij houten brugdelen werden vervangen en in de oorspronkelijke staat werden teruggebracht. De brug vormt een belangrijke schakel in de fiets- en wandelroutes van en naar Station Amsterdam Zuid. Dank aan het Stadsdeel!

Categorieën
Geen categorie

RATTENPLAAG MINERVA

Bewoners van de Minervabuurt beklagen zich omtrent een woekerende rattenplaag. In een brief aan het bestuur van Stadsdeel Amsterdam heeft de Wijkraad gevraagd om actieve bestrijding van de rattenplaag.

Tevens heeft de Wijkraad bij het Stadsdeel aangedrongen op een verbeterde kwaliteit van de vuilophaal in de buurt.