Categorieën
Geen categorie

GEBOORTECENTRUM BUITENVELDERT OPENT

In Buitenveldert opende een #GEBOORTECENTRUM haar deuren recentelijk. Zwangere vrouwen kunnen hier hun kind ter wereld brengen en worden er door vroedvrouwen en deskundigen ondersteund. De oprichting van het geboortecentrum komt van enige vroedvrouwen. In de afgelopen jaren hebben vroedvrouwen met honderden vrouwen in barensnood bij ziekenhuizen moeten leuren om een bed voor hun cliënten. Zulks met wisselend succes. Het geboortecentrum is een antwoord op de veel te hoge werkdruk in de zorg in het algemeen, de ziekenhuizen in het bijzonder. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Mevrouw Antje Martje Bakker hoopt jaarlijks circa 500 gezinnen te kunnen assisteren bij hun kinderwens. Het centrum wordt aangenaam ingericht met een bad, een ruim bed, geurkaarsen, deskundige verloskundige hulp. Een team van Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland is actief. Het bevalcentrum in Buitenveldert staat los van ziekenhuizen, is een zelfstandige voorziening. Het centrum wordt medio half juli operationeel.

De ondernemende vroede vrouwen hebben nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en zijn een crowdfunding gestart om 100.000 Euro binnen te halen. Iedereen moet in het centrum terecht kunnen, arm en rijk. Minder kapitaal krachtige moeders verdienen de zelfde zorg en ondersteuning. Een goede bevalling hoort bij een goede start van het leven voor iedere baby. De Wijkraad juicht dit initiatief daarom gaarne toe.

De Gemeenteraad geeft ook aandacht aan het geboortecentrum, dat bijdraagt aan vermindering van de werkdruk in de zorgsector. Het biedt een antwoord op de personeelstekorten. De VVD heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om een verantwoordelijkheid te nemen bij het tot stand komen van de zorgcontracten tussen zorgverzekeringsmaatschappijen en het kersverse geboortecentrum in Amsterdam Zuid.