Categorieën
Geen categorie

GEBOORTECENTRUM BUITENVELDERT OPENT

In Buitenveldert opende een #GEBOORTECENTRUM haar deuren recentelijk. Zwangere vrouwen kunnen hier hun kind ter wereld brengen en worden er door vroedvrouwen en deskundigen ondersteund. De oprichting van het geboortecentrum komt van enige vroedvrouwen. In de afgelopen jaren hebben vroedvrouwen met honderden vrouwen in barensnood bij ziekenhuizen moeten leuren om een bed voor hun cliënten. Zulks met wisselend succes. Het geboortecentrum is een antwoord op de veel te hoge werkdruk in de zorg in het algemeen, de ziekenhuizen in het bijzonder. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Mevrouw Antje Martje Bakker hoopt jaarlijks circa 500 gezinnen te kunnen assisteren bij hun kinderwens. Het centrum wordt aangenaam ingericht met een bad, een ruim bed, geurkaarsen, deskundige verloskundige hulp. Een team van Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland is actief. Het bevalcentrum in Buitenveldert staat los van ziekenhuizen, is een zelfstandige voorziening. Het centrum wordt medio half juli operationeel.

De ondernemende vroede vrouwen hebben nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en zijn een crowdfunding gestart om 100.000 Euro binnen te halen. Iedereen moet in het centrum terecht kunnen, arm en rijk. Minder kapitaal krachtige moeders verdienen de zelfde zorg en ondersteuning. Een goede bevalling hoort bij een goede start van het leven voor iedere baby. De Wijkraad juicht dit initiatief daarom gaarne toe.

De Gemeenteraad geeft ook aandacht aan het geboortecentrum, dat bijdraagt aan vermindering van de werkdruk in de zorgsector. Het biedt een antwoord op de personeelstekorten. De VVD heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om een verantwoordelijkheid te nemen bij het tot stand komen van de zorgcontracten tussen zorgverzekeringsmaatschappijen en het kersverse geboortecentrum in Amsterdam Zuid.Categorieën
Geen categorie

Huurders uiterwaardenstraat demonstreren voor behoud sociale huurwoningen

Op zaterdag 19 juli 2020 demonstreerden ruim honderd huurders een wooncomplex in de Uiterwaardenstraat, hoek Maasstraat vor het behoud van sociale huurwoningen in Amsterdam-Zuid. Zij eisen de stopzetting van de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporatie De Key. “Wij wensen betaalbaar te kunnen wonen in onze eigen buurt!!”stelt een buurtbewoonster duidelijk. “Ik wil hier gewoon oud kunnen worden, met mijn kinderen in mijn eigen buurt om mij heen!Stop de asociale uitverkoop van betaalbare huurwoningen!”

Debbie de Rooij, is onzeker door de verkoop van woningen door e Key. Over haar toekomstige woonsituatie zegt zij: ‘Ik maak mij heel erg zorgen over: kan ik als ik straks oud ben, ik ga over tien jaar met pensioen, hier dan nog wel blijven wonen? Kan ik in mijn eigen wijk blijven?’

De toenemende vergrijzing van de Amsterdamse samenleving is een demografisch gegeven en leidt tot veel onzekerheid onder toekomstige ouderen. De Key verkoopt veel benedenwoningen met een tuin. Woningen die in het Amsterdamse gemeentebeleid juist bestemd zijn voor mensen met een beperking of voor ouderen die geen trappen meer kunnen lopen. “De WONINGNOOD wordt kunstmatig veroorzaakt”, stelt een actievoerder. “En raakt de burgers met een modaal inkomen en kwetsbare groepen keihard en dat is onacceptabel”.

“Amsterdam-Zuid is fijn wonen en dat moet zo blijven”meldt een bewoonster. “Ik woon hier al mijn hele leven en wil hier ook dood kunnen gaan. de Key maakt levensbestendig duurzaam wonen voor normale burgers onmogelijk door de verkoop van sociale huurwoningen. Betaalbaar wonen als huurder wordt door de woningcorporatie onbereikbaar gemaakt voor nieuwe huurders in Zuid. En dat is compleet asociaal.”


demonstranten tegen verkoop huurwoningen


Een lid van Wijkraad Zuid-West Amsterdam is vastberaden als hij zegt: “wij eisen van de woningcorporaties dat zij hun verkoop beleid afschaffen en van het rijk dat zij de verhuurdersafdracht uit de wet haalt om betaalbaar wonen in Amsterdam mogelijk te maken. De overheid verzuimt haar wettelijke zorgplicht door het universeel mensenrecht op wonen niet voldoende te waarborgen. Er heerst in Amsterdam Zuid voor ouderen, starters, jongeren, studenten, mensen met een beperking en modale gezinnen een ware en ongewenste WONINGNOOD”