Categorieën
Geen categorie

GEBOORTECENTRUM BUITENVELDERT OPENT

In Buitenveldert opende een #GEBOORTECENTRUM haar deuren recentelijk. Zwangere vrouwen kunnen hier hun kind ter wereld brengen en worden er door vroedvrouwen en deskundigen ondersteund. De oprichting van het geboortecentrum komt van enige vroedvrouwen. In de afgelopen jaren hebben vroedvrouwen met honderden vrouwen in barensnood bij ziekenhuizen moeten leuren om een bed voor hun cliënten. Zulks met wisselend succes. Het geboortecentrum is een antwoord op de veel te hoge werkdruk in de zorg in het algemeen, de ziekenhuizen in het bijzonder. Er hangt een gemoedelijke sfeer. Mevrouw Antje Martje Bakker hoopt jaarlijks circa 500 gezinnen te kunnen assisteren bij hun kinderwens. Het centrum wordt aangenaam ingericht met een bad, een ruim bed, geurkaarsen, deskundige verloskundige hulp. Een team van Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland is actief. Het bevalcentrum in Buitenveldert staat los van ziekenhuizen, is een zelfstandige voorziening. Het centrum wordt medio half juli operationeel.

De ondernemende vroede vrouwen hebben nog geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en zijn een crowdfunding gestart om 100.000 Euro binnen te halen. Iedereen moet in het centrum terecht kunnen, arm en rijk. Minder kapitaal krachtige moeders verdienen de zelfde zorg en ondersteuning. Een goede bevalling hoort bij een goede start van het leven voor iedere baby. De Wijkraad juicht dit initiatief daarom gaarne toe.

De Gemeenteraad geeft ook aandacht aan het geboortecentrum, dat bijdraagt aan vermindering van de werkdruk in de zorgsector. Het biedt een antwoord op de personeelstekorten. De VVD heeft het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om een verantwoordelijkheid te nemen bij het tot stand komen van de zorgcontracten tussen zorgverzekeringsmaatschappijen en het kersverse geboortecentrum in Amsterdam Zuid.Categorieën
Geen categorie

#WIJKRAAD BIJ #OPENING #BUURTTEAM #LOKATIE IN #NIEUWE #COENEN

Op de voorbije vrijdag was #WIJKRAAD #ZUID – #West #Amsterdam aanwezig bij de #opening van de #nieuwe #spreekuurlokatie van het #Buurtteam #Zuid in de ##Nieuwe #Koenen.

#Bewoners uit #Oud – Zuid kunnen hier #gratis terecht voor #maatschappelijke #hul, #advies en #ondersteuning. In het bijzonder uit het #Museumkwartier en van het #Duivelseiland.

Verder waren aanwezig #ketenparners, #wijkagenten, #bewoners en #collega’s van het Buurtteam.

De voorzitter van de #Wijkraad had een zeer goed #gesprek met de Directeur-Bestuurder van het #Buurtteam #Amsterdam #Zuid. Zij is #blij dat het buurtteam nu ook in De Coenen een #plek heeft. “De #Coenen is een belangrijke #ontmoetingsplaats voor met name bewoners rondom het #Roelof #Hartplein. Deze #buurtbewoners kunnen nu nog makkelijker bij het #buurtteam aankloppen. Ook gaan we kijken hoe we kunnen aansluiten op activiteiten en #initiatieven van de buurt. Zo kunnen we elkaar mooi versterken en nog beter klaarstaan voor Amsterdammers.”

#Wijkraad #Zuid – #West wenst het #Buurtteam van ganser harte #proficiat en ziet uit naar een noig #intensievere #samenwerking voor de #toekomst.

buurtteamamsterdam #OudZuid #gratishulp #altijddichtbij
#samenwerking

Categorieën
Geen categorie

#ZORGTOESLAG #AANVRAGEN

Er blijven mogelijk honderden miljoenen euro’s aan zorgtoeslag liggen. Dat stelt vergelijkingssite Independer op basis van gegevens van de Belastingdienst. Tot en met 31 augustus is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen over 2021, maar lang niet iedereen die daar recht op heeft, weet of doet dat.

Toeslagen zelf aanvragen

Toeslagen moet je actief aanvragen op Mijn toeslagen. Je moet ze ook weer stopzetten op het moment dat je er geen recht meer op hebt. “Vraag je huurtoeslag of zorgtoeslag van 2021 aan? Dan krijg je automatisch ook toeslag in 2022. Controleer daarom ook je gegevens voor 2022”, raadt het ministerie aan.

Verandert er iets in je persoonlijke situatie – je krijgt bijvoorbeeld een baan waar je meer verdient – dan moet je zelf controleren of je nog recht hebt op toeslag en je hiervoor afmelden. Op de site van de Belastingdienst kun je met behulp van een proefberekening zien of je recht hebt op (zorg)toeslag.

Categorieën
Geen categorie

Indië-herdenking 2021

Kan een afbeelding zijn van waadvogel en natuur

Een delegatie van Wijkraad Zuid-West Amsterdam zal aanstaande zondag 15 augustus 2021 aanwezig zijn bij de Indië-herdenking op de Dam.

Tijdens de Indië-herdenking worden allen die zijn gevallen tijdens de strijd, het verzet, de dwangarbeid en of internering door de Japanse bezetter van Nederlands-Indië en de naoorlogse worden herdacht, evenals hen die zijn gevallen tijdens de na-oorlogse Bersiap Periode

Op het Olympiaplein in Amsterdam Zuid-West staat het Van Heutsz Monument, ook wel het Monument Indië-Nederland genoemd als stenen symbool ter herdenking en permanente viering van de goede relaties tussen de Republiek Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden.

In het afgelopen jaar diende de Wijkraad raadadressen in bij de Gemeenteraden van Den Haag en Amsterdam om het zorgvuldig te bewaken, conserveren en bewaren aan het kostbaar Indisch Erfgoed.

De bekladdingen door extremistische linkse activisten met een totalitaire, anti-democratische politieke opvatting dienen door de overheid hard aangepakt te worden.

Handen af van het Indisch Erfgoed en Oorlogsmonumenten!