Categorieën
Geen categorie

NOORD-ZUIDLIJN DOORTREKKEN NAAR SCHIPHOL EN HOOFDDORP

WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM is een voorstander van het doortrekken van de Noord – Zuid Lijn naar Hoofddorp en Schiphol.

De Wijkraad wenst dat Amsterdam Zuid West optimaal bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Na de recente miljardendeal tussen Rijk en Gemeente blijkt er toch tekort geld te zijn – mede door de gestegen bouwkosten – waardoor de verlenging van de metrospoorlijn mogelijk te duur wordt om aan te leggen.

De Wijkraad heeft de Gemeente gevraagd zich maximaal in de spannen om de verlengde metrolijn toch te kunnen realiseren.

Amsterdam Zuid West heeft een nieuwe aanvullende infrastructuur nodig om goed bereikbaar te blijven en de regionale arbeidsmarkt & economie te kunnen stimuleren.

Categorieën
Geen categorie

BRUG OUDERKERK AAN DE AMSTEL VERVANGEN

Wie een heerlijke fietstocht vanuit Oud – Zuid naar Ouderkerk aan de Amstel maakt, zal het niet ontgaan zijn dat de brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel inmiddels geheel verdwenen is. De oude stalen brug in de provinciale weg N522 is een belangrijke verbinding.

Brug Ouderkerk verbindt de route langs de Amstel, Ouderkerk, Amstelkveen en Amsterdam Zuid – Oost. Vanaf de A2 bereikt men via de brug Amstelveen, Buitenveldert – Zuid en Oud – Zuid. Veel auto’s en bussen maken gebruik van de brug.

Sluiproutes biedt de brug ook, in geval van files op de A9.

De verwijderde brug was ruim honderd jaar oud. De Provincie Noord – Holland hanteert een levensduur voor bruggen van honderd jaar. In de voorbije eeuw is de belasting van bruggen in het algemeen toegenomen door bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer over de weg en een explosief gegroeid aantal personenwagens op de openbare wegen. Een brug stort na 100 jaar niet in, maar de Provincie Noord – Holland bouwt preventief na een eeuw een nieuwe brug. Een modern stuk infrastructuur.

In de zomer van 2022 is de oude brug verwijderd door een aannemerscombinatie. Er werden twee bruggen teruggelegd. De noordelijke brug biedt ruimte aan een rijwielpad en een baan voor autoverkeer richting Amstelveen. De zuidelijke brug heeft een autobaan in de omgekeerde richting in combinatie met een wandelpand voor voetgangers.

Onder de bruggen is aan beide zijden ruimte gemaakt voor een onderdoorgang parallel aan de Amstel, speciaal voor rijwielverkeer. Alle verkeersstromen zijn nu gescheiden. De veiligheid is hierdoor fors vergroot.

Tijdens de sloop had het verkeer last van stremmingen en blokkades, die behoren thans tot het verleden. De zuidelijke brug werd in juni voor verkeer opengesteld.

Bezoekers valt het op dat de modern ogende brug een elegant geval is. Oude foto’s van de historische situatie zijn op grote tegels geprint, zodat men de oude brug niet hoeft te vergeten. Met het bijgevoegde metselwerk is de brug een fraai bouwwerk.

Categorieën
Geen categorie

OPENBAAR VERVOER WORDT MINDER, DAT IS ONGEWENST

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM, schrijft een brief aan de Gemeenteraad en de Vervoersregio Amsterdam. Met deze brief uiten wij onze zorgen over het beperken van het aanbod van openbaar vervoer en het aantal tramlijnen in Zuid-West Amsterdam.

Wij vinden dat deze maatregelen een negatieve invloed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van onze wijk. Graag lichten wij onze bezwaren toe aan de hand van de volgende punten:

– Het verminderen van het aantal tramlijnen leidt tot langere reistijden, meer overstappen en meer drukte in de overgebleven trams. Dit is niet alleen oncomfortabel en onpraktisch voor de reizigers, maar ook ongunstig voor het milieu en de volksgezondheid. Bovendien vermindert het de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

– Het beperken van het aanbod van openbaar vervoer heeft een negatief effect op de sociale cohesie en de participatie van de bewoners van onze wijk. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar hun werk, school, winkels, familie, vrienden of activiteiten te gaan. Door het verminderen van de frequentie en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer worden deze mensen geïsoleerd en beperkt in hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

– Het beperken van het aanbod van openbaar vervoer en het aantal tramlijnen heeft ook gevolgen voor de veiligheid in onze wijk. Minder openbaar vervoer betekent minder sociale controle, minder verlichting en minder toezicht op straat. Dit kan leiden tot meer criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens bij de bewoners.

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dan ook om deze maatregelen te heroverwegen en te kiezen voor een beter openbaar vervoer in Zuid-West Amsterdam.

Wij denken dat dit niet alleen goed is voor onze wijk, maar ook voor de hele stad. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan een duurzame, leefbare en inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt.