Categorieën
Geen categorie

ICONISCHE AD NOYEN SCHOENENWINKEL FAILLIET

De iconische schoenenwinkel in de Zeilstraat is niet meer. Tijdens de periode van de COVIDPANDEMIE kreeg het befaamde familiebedrijf het zwaar te verduren. Ook de andere vestiging in Leiderdorp heeft de deuren gesloten. Er werd onderzocht of een doorstart of overname mogelijk was. Het winkelpand in de Zeilstraat staat thans leeg, na een langdurige uitverkoop.

In een eerdere fase werd één van de twee panden van AD NOYEN reeds afgestoten. De webshop kan niet meer bereikt worden.

Op 25 april 2023 werd Ad Noyen Special Shoes failliet verklaart door de rechtbank in Den Haag. Door de lockdowns liep de verkoop van schoenen in de beide winkels fors terug. Klanten hadden ook beduidend minder te besteden. Dit in samenhang met een belastingschuld deed het bedrijf de das om. Er was geen geld meer om nieuwe collecties aan te kopen waarmee een actueel aanbod steeds kleiner werd.

AD Noyen Schoenen was een iconische winkel in Zuid, gedurende de vijftig jaren van haar bestaan sedert 1976. Graag wenst de Wijkraad de familie Noyen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van deze door bewoners en klanten zeer gewaardeerde zaak.

Categorieën
Geen categorie

OPENBAAR VERVOER WORDT MINDER, DAT IS ONGEWENST

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM, schrijft een brief aan de Gemeenteraad en de Vervoersregio Amsterdam. Met deze brief uiten wij onze zorgen over het beperken van het aanbod van openbaar vervoer en het aantal tramlijnen in Zuid-West Amsterdam.

Wij vinden dat deze maatregelen een negatieve invloed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van onze wijk. Graag lichten wij onze bezwaren toe aan de hand van de volgende punten:

– Het verminderen van het aantal tramlijnen leidt tot langere reistijden, meer overstappen en meer drukte in de overgebleven trams. Dit is niet alleen oncomfortabel en onpraktisch voor de reizigers, maar ook ongunstig voor het milieu en de volksgezondheid. Bovendien vermindert het de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto.

– Het beperken van het aanbod van openbaar vervoer heeft een negatief effect op de sociale cohesie en de participatie van de bewoners van onze wijk. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar hun werk, school, winkels, familie, vrienden of activiteiten te gaan. Door het verminderen van de frequentie en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer worden deze mensen geïsoleerd en beperkt in hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

– Het beperken van het aanbod van openbaar vervoer en het aantal tramlijnen heeft ook gevolgen voor de veiligheid in onze wijk. Minder openbaar vervoer betekent minder sociale controle, minder verlichting en minder toezicht op straat. Dit kan leiden tot meer criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens bij de bewoners.

Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dan ook om deze maatregelen te heroverwegen en te kiezen voor een beter openbaar vervoer in Zuid-West Amsterdam.

Wij denken dat dit niet alleen goed is voor onze wijk, maar ook voor de hele stad. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan een duurzame, leefbare en inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt.