Categorieën
Geen categorie

BRUG OUDERKERK AAN DE AMSTEL VERVANGEN

Wie een heerlijke fietstocht vanuit Oud – Zuid naar Ouderkerk aan de Amstel maakt, zal het niet ontgaan zijn dat de brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel inmiddels geheel verdwenen is. De oude stalen brug in de provinciale weg N522 is een belangrijke verbinding.

Brug Ouderkerk verbindt de route langs de Amstel, Ouderkerk, Amstelkveen en Amsterdam Zuid – Oost. Vanaf de A2 bereikt men via de brug Amstelveen, Buitenveldert – Zuid en Oud – Zuid. Veel auto’s en bussen maken gebruik van de brug.

Sluiproutes biedt de brug ook, in geval van files op de A9.

De verwijderde brug was ruim honderd jaar oud. De Provincie Noord – Holland hanteert een levensduur voor bruggen van honderd jaar. In de voorbije eeuw is de belasting van bruggen in het algemeen toegenomen door bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer over de weg en een explosief gegroeid aantal personenwagens op de openbare wegen. Een brug stort na 100 jaar niet in, maar de Provincie Noord – Holland bouwt preventief na een eeuw een nieuwe brug. Een modern stuk infrastructuur.

In de zomer van 2022 is de oude brug verwijderd door een aannemerscombinatie. Er werden twee bruggen teruggelegd. De noordelijke brug biedt ruimte aan een rijwielpad en een baan voor autoverkeer richting Amstelveen. De zuidelijke brug heeft een autobaan in de omgekeerde richting in combinatie met een wandelpand voor voetgangers.

Onder de bruggen is aan beide zijden ruimte gemaakt voor een onderdoorgang parallel aan de Amstel, speciaal voor rijwielverkeer. Alle verkeersstromen zijn nu gescheiden. De veiligheid is hierdoor fors vergroot.

Tijdens de sloop had het verkeer last van stremmingen en blokkades, die behoren thans tot het verleden. De zuidelijke brug werd in juni voor verkeer opengesteld.

Bezoekers valt het op dat de modern ogende brug een elegant geval is. Oude foto’s van de historische situatie zijn op grote tegels geprint, zodat men de oude brug niet hoeft te vergeten. Met het bijgevoegde metselwerk is de brug een fraai bouwwerk.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD BIJ DAG VAN DE BOUW IN AMSTELVEEN

Op 17 juni 2023 was een vertegenwoordiging van Wijkraad Zuid – West Amsterdam aanwezig tijdens de DAG VAN DE BOUW in Amstelveen.

Een werkbezoek werd gebracht aan de uitgebreide bouwput van RIJKSWATERSTAAT. De ringweg A9 wordt daar in de komende jaren omgebouwd en verbreed.

Vanwege de werkzaamheden twee jaar geleden de spoorbrug van de Electrische Museum Tramlijn Amsterdam verwijderd, de spoorlijn werd fors ingekort.

De inkorting neemt enige jaren in beslag. De Museumtramlijn blijft evenwel volledig operationeel. Rijkswaterstaat bouwt voor de spoorlijn een geheel vernieuwde spoorbrug op de originele locatie over de A9.

De Wijkraad werd warm ontvangen en dankt de medewerkers van Rijkswaterstaat voor de zeer informatieve bezichtiging met explicatie.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD ZUID WEST BIJ INDIË HERDENKING AMSTELVEEN

Een delegatie van Wijkraad Zuid West Amsterdam was op 14 augustus 2023 aanwezig bij de Indië Herdenking in Amstelveen. De herdenking trok wederom veel geëmotioneerde bezoekers. Tot volgend jaar.

Categorieën
Geen categorie

#VROLIJKE #EXCURSIE #AMSTELLANDDAG

Ruim 20 #bewoners namen deel aan een fijne #fietstocht tijdens de #Amsellanddag op zondag 04 juni 2023. #Diverse #locatie werden #bezocht. Onder andere een #boerderij, #melkveehouderij, een #herenhuis langs de #Amstel met aansluitend een fijne #lunch en #wandeling door het omringende #park op het #landgoed uit de zestiende eeuw.

De officiële opening werd verricht door de #burgemeester van de #Gemeente #OuderAmstel, #Joyce #Langenacker. ACCU #fanfare zorgt voorde #muziek, mevrouw #Saskia van #Loenen sprak een #column #uit en de #jeugdballetgroep uit #Ouderkerk verzorgde een plezierig #optreden. Er werd een fijne #consumptie aangeboden door #Bakker #Out: #koffie, #thee en #taart.

De #Wijkraad blikt terug op een #geslaagde #excursie

Categorieën
Geen categorie

Tewerkgesteld in het Amsterdamsche Bosch Tentoonstelling

Werkkampen speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol onder het regime van de bezetter. Voortbouwend op het Nederlandse systeem van de tewerkstelling dat ontstond gedurende de periode volgende op de Krach van Wallstreet, de economische crisis, organiseerde de Nederlandse systeem waarbij men ´Steun´, een minimaal wekelijks handgeld kreeg in ruil voor een vorm van dwangarbeid.

Het Amsterdamsche Bosch werd in de jaren dertig aangelegd in een aantal polders in het kader van het plan tot Werkverschaffing. Het Bosch en de zich daar bevindende infrastructuur werden handmatig aangelegd door ´Steuntrekkers´. Zij groeven in pak sloten, de Bosch Baan, legden wandelwegen, autowegen en drainage aan in de kleibodem.

Dit systeem van werkverschaffing werd gevoed met de hoofdstedelijke wereklozen. Tijdens de Tweede Wereldoorlogen werden Joodse Amsterdammers gedwongen gebruik te maken van de werkverschaffing.

Joodse mannen werden te werk gesteld met andere Joden, apart van andere burgers. In en rond Amsterdam, ook in de omgeving van Schiphol werden speciale werkkampen ingericht voor Joden. 13 In getal. Daarvan 4 in het Bosch.

Deze dwangarbeid voor Joodse Amsterdammers wordt nu zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling Tewerk gesteld in het Amsterdamse Bos. Joodse werkkampen in en om Amsterdamin het bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos. Veel info in de tentoonstelling is afkomstig uit het onderzoek van Lion Tokkie.

Tokkie stuitte in de archieven op namenlijsten waarop door de Sociale Dienst van de Gemeente Amsterdam Joodse Amsterdammers samen bracht voor de dwangarbeid. In de tentoonstelling worden archiefkaarten, persoonlijke correspondentie en negen interviews van kinderen van dwangarbeiders opgevoerd.

Tewerkgestelde Joden waren niet beschermd tegen deportatie, de meeste werden vermoord in de vernietigingskampen. De werkkampen in het Bosch dienden mede als een systeem van voorselectie om de Joodse mannen te scheiden van de overige Nederlandse bevolking. Een vervolgstap was hun deportatie naar vernietigingskampen.

Op de persoonskaarten bij de Sociale Dienst werden Joden apart gebrandmerkt door een dikke J er op te stempelen. Na deportatie in oktober 1942 hielden de Joodse werkkampen in het Boschplan op te bestaan, werden opgeheven.

In 1944 werden sommige werkkampen weer in gebruik genomen door er gemengd gehuwde Joodse mannen te huisvesten. 450 mannen onder de 45 jaar moesten aan de slag op Schiphol Oost, later doorgezonden naar een werkkamp in het Noord Hollandse dorp ´t Zand.

De schep waarmee de dwangarbeiders moesten werken in het Amsterdamsche Bosch, dienden zij zelf aan te schaffen. Tegen betaling van 03,50 Gulden.

de Tentoonstelling in het Bezoekerscentrum is te bezoeken tussen 02 september 2021 en 03 april 2022. Is gehuisvest in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Toegangsbewijzen reserveren via www, amsterdamsebos.nl

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad present bij Indië-herdenking in Amstelveen

Melati Pin

Wijkraad Zuid-West Amsterdam was op zaterdagavond 14 augustus 2021 present bij de jaarlijkse Indiëherdenking in Amstelveen.

Melati PinDe stemmige muziek werd verzorgd door de Regimentsfanfare
‘Garde Grenadiers en Jagers’ onder leiding van kapitein L. Hoekstra.


Het herdenkingsprogramma was wederom indrukwekkend, een voorbeeld voor ieder andere Indiëherdenking.

Herdenkingsplechtigheid

Zaterdag 14 augustus 2021

19:15 uur

  • Intreden Bondsbanierwacht van de Bond van Wapenbroeders
  • Welkomstwoord van de heer J.C.E.M. Bouwens, voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië
  • Toespraak door de heer T.R. Poppens, burgemeester gemeente Amstelveen
  • Toespraak door de heer J. Verwoerd, algemeen voorzitter Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders
  • Toespraak door de heer A.W. Schram, eerbetoon aan zijn vader en alle andere krijgsgevangenen in Japan
  • Indische Onze Vader gezongen
  • In stilte en staand, voorafgegaan door het signaal taptoe, gedenken wij gedurende twee minuten de Gevallenen en Slachtoffers uit deze periode. Aansluitend wordt, begeleid door de fanfare, het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen
  • Uittreden Bondsbanierwacht
  • Kranslegging
  • Defilé langs het Indië-Monument

20:30 uur

Einde herdenkingsbijeenkomst.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, staan en buitenshuis

Iedereen werd vriendelijk verzocht de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen en de geldende RIVM richtlijnen ter plekke na te leven.

Na afloop was er een informeel samenzijn in het Broersepark.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.