Categorieën
Geen categorie

DODELIJKE ONGELUKKEN SCHELDESTRAAT, WIJKRAAD VRAAGT OM ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID

In de maand mei hebben zich twee dodelijke ongelukken voorgedaan op de kruising Scheldestraat / Churchilllaan. Telkens waren hierbij autobussen betrokken, waarvan de chauffeurs door de dode hoek, de rijwielrijders niet waar konden nemen. Bij beide ongelukken kwamen de rijwielrijders bekneld onder de autobussen terecht. Afgelopen week overleed het tweede aangereden slachtoffer.

Doorgaans komen er weinig of geen toeristenbussen door de Scheldestraat. Echter volgens bewoners met wie de Wijkraad heeft gesproken, rijden er nu wel autobussen door de Scheldestraat. Dit vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Wielingenstraat, welke om die reden voor het zwaardere verkeer geheel afgesloten is.

Om verdere ongelukken te voorkomen heeft de Wijkraad in een brief aan de Gemeenteraad gevraagd om een zorgvuldig incidentenonderzoek, verkeerstechnisch onderzoek. Ook adviseert de Wijkraad om verkeerstechnische maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid fors te doen verhogen.

De Wijkraad geeft hierdoor blijk van haar oprechte deelneming in het leed van de nabestaanden van de twee door verkeersongevallen omgekomen bewoners, graag wensen wij betrokken sterkte bij het verwerken van het leed en alle goeds voor de toekomst.

Categorieën
Geen categorie

#WIJKRAAD #BEZOEKT #WINTERFAIR #RIVIERENBUURT

Op donderdag 02 februari 2023 was de Wijkraad vertegenwoordigd naar en aanwezig bij de Winterfair in de speeltuin aan de Gaaspstraat. Onder anderen een schaatsbaan, kraampjes werden door de bewoners enthousiast benut.

Een reeks partnerorganisaties maakten de gezellige buurtactiviteiten voor buurtbewoners mogelijk. Te denken aan; Buurtteam Amsterdam Zuid, de Speeltuinvuist, PuurZuid, Dynamo Actief, Dynamo Amsterdam, Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Jongerenwerk Combiwel, Ouder- Kind Teams, Kindcentrum Catherina en tenslotte Stadsdeel Zuid.

Op het terrein was het een vrolijke boel, een druk komen en gaan van kinderen en ouders. Een mooi spektakel!

Categorieën
Geen categorie

#ROMMELMARKTEN #BUURTHUIS #RIVIERENBUURT

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'HUIS VAN DE WIJK RIVIERENBUURT ROMMEL MARKT IN DE GROTE ZAAL RIJNSTRAAT 115 10.30 tot 15.00 uur Rommelmarktdata 2022: 19 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni, 23 juli, 17 september, 22 oktober, 19 november en 10 december. Meer informatie over de Rommelmarkt? Loop op de betreffende zaterdag even naar binnen en vraag het de vrijwilligers. Dit bewonersinitiatief maakt deel uit van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. www.huisvandewijkrivierenbuurt.nl'