Categorieën
Geen categorie

GEVOLGEN COVIDPERIODE VOOR ONDERNEMERS

Ondernemers krijgen in de komende periode mogelijk post van de rijksbelastingdienst. De ondersteunende regelingen die de overheid in het leven riep om ondernemingen overeind te houden tijdens de covidperiode, lopen ten einde en moeten voor een groot deel worden terugbetaald.

Naar de Wijkraad verneemt van diverse kleine ondernemers, kunnen zij lang niet allemaal voldoen aan de criteria die deze terugbetalingsregelingen stellen. Nu de belastingdienst haar invordering op gang brengt en in de komende periode brieven landen op de mat van de kleine ondernemers, kunnen zij in sommige gevallen niet voldoen.

Het Financieel Dagblad meldt dat het verstandig is dat ondernemers hulp zoeken in geval van schulden, dit om beslagleggingen te voorkomen. Ralph van Dam van Geldfit stelt te verwachten dat er mogelijk 10.000 ondernemers een faillissement tegemoet gaan.

InRetail is een koepel van winkelondernemers. Bij deze koepel ligt de verwachting dat winkeliers hun schuld niet bij de Belastingdienst niet kunnen voldoen binnen een termijn van circa vijf tot zeven jaar. Het gaat daarbij om een aantal van twee tot vier duizend winkeliers. Van de horeca ondernemers heeft circa twaalf procent financiële zorgen.

Sommige ondernemers kunnen soms tientallen brieven van de overheid tegemoet zien. Dit kan gebeuren als zij bijvoorbeeld twee jaar lang uitstel van betaling hebben aangevraagd voor de omzet- of inkomstenbelasting. De Belastingdienst geeft aan dat het daarbij om een kleine veertig duizend ondernemingen gaat die sedert de intrekking van de coronabetalingsregeling niet hebben gereageerd.

Volgens Michiel Hordijk van Adviesbureau IMK zit de Belastingdienst de ondernemers ‘dicht op de huid’. Ondernemers die normaal gesproken nooit zorgen hadden, kloppen nu aan voor hulp bij financiële problemen zo meldt hij.

Reeds eerder wees Wijkraad Zuid – West de Gemeenteraad op de zware financiële gevolgen van de coronacrisis. Tientallen winkelpanden staan langdurig leeg in bijvoorbeeld de Zeilstraat, Beethovenstraat, Stadionweg, Marathonweg, Ferdinand Bolstraat en elders.

De Wijkraad heeft bij de Gemeente Amsterdam aangedrongen op ondersteuning van ondernemers met financiële problemen. De Gemeente verzuimt echter duidelijk te antwoorden op het verzoek van de Wijkraad.

Zo heeft de Gemeente nooit helder aangegeven welke steunmaatregelen zij in het leven heeft geroepen om ondernemers en ambachtslieden in hun strijd om te overleven te steunen.

De Wijkraad maakt zich dan ook ernstig zorgen om het verdwijnen van tientallen ambachtslieden, unieke winkels en het verdwijnen van kennis, vaardigheden, ambachtelijke deskundigheid en de diversiteit in het winkelaanbod die de stad aantrekkelijk levendig en divers moeten houden. De Wijkraad vraagt zich nadrukkelijk af of er voldoende deskundige ondersteuning beschikbaar is voor ondernemers en ex-ondernemers bij de hulpverlenende instanties. Deze zorgen zijn in een nieuwe raadsbrief kenbaar gemaakt aan de stedelijke magistratuur.