Categorieën
Geen categorie

GEVOLGEN COVIDPERIODE VOOR ONDERNEMERS

Ondernemers krijgen in de komende periode mogelijk post van de rijksbelastingdienst. De ondersteunende regelingen die de overheid in het leven riep om ondernemingen overeind te houden tijdens de covidperiode, lopen ten einde en moeten voor een groot deel worden terugbetaald.

Naar de Wijkraad verneemt van diverse kleine ondernemers, kunnen zij lang niet allemaal voldoen aan de criteria die deze terugbetalingsregelingen stellen. Nu de belastingdienst haar invordering op gang brengt en in de komende periode brieven landen op de mat van de kleine ondernemers, kunnen zij in sommige gevallen niet voldoen.

Het Financieel Dagblad meldt dat het verstandig is dat ondernemers hulp zoeken in geval van schulden, dit om beslagleggingen te voorkomen. Ralph van Dam van Geldfit stelt te verwachten dat er mogelijk 10.000 ondernemers een faillissement tegemoet gaan.

InRetail is een koepel van winkelondernemers. Bij deze koepel ligt de verwachting dat winkeliers hun schuld niet bij de Belastingdienst niet kunnen voldoen binnen een termijn van circa vijf tot zeven jaar. Het gaat daarbij om een aantal van twee tot vier duizend winkeliers. Van de horeca ondernemers heeft circa twaalf procent financiële zorgen.

Sommige ondernemers kunnen soms tientallen brieven van de overheid tegemoet zien. Dit kan gebeuren als zij bijvoorbeeld twee jaar lang uitstel van betaling hebben aangevraagd voor de omzet- of inkomstenbelasting. De Belastingdienst geeft aan dat het daarbij om een kleine veertig duizend ondernemingen gaat die sedert de intrekking van de coronabetalingsregeling niet hebben gereageerd.

Volgens Michiel Hordijk van Adviesbureau IMK zit de Belastingdienst de ondernemers ‘dicht op de huid’. Ondernemers die normaal gesproken nooit zorgen hadden, kloppen nu aan voor hulp bij financiële problemen zo meldt hij.

Reeds eerder wees Wijkraad Zuid – West de Gemeenteraad op de zware financiële gevolgen van de coronacrisis. Tientallen winkelpanden staan langdurig leeg in bijvoorbeeld de Zeilstraat, Beethovenstraat, Stadionweg, Marathonweg, Ferdinand Bolstraat en elders.

De Wijkraad heeft bij de Gemeente Amsterdam aangedrongen op ondersteuning van ondernemers met financiële problemen. De Gemeente verzuimt echter duidelijk te antwoorden op het verzoek van de Wijkraad.

Zo heeft de Gemeente nooit helder aangegeven welke steunmaatregelen zij in het leven heeft geroepen om ondernemers en ambachtslieden in hun strijd om te overleven te steunen.

De Wijkraad maakt zich dan ook ernstig zorgen om het verdwijnen van tientallen ambachtslieden, unieke winkels en het verdwijnen van kennis, vaardigheden, ambachtelijke deskundigheid en de diversiteit in het winkelaanbod die de stad aantrekkelijk levendig en divers moeten houden. De Wijkraad vraagt zich nadrukkelijk af of er voldoende deskundige ondersteuning beschikbaar is voor ondernemers en ex-ondernemers bij de hulpverlenende instanties. Deze zorgen zijn in een nieuwe raadsbrief kenbaar gemaakt aan de stedelijke magistratuur.

Categorieën
Geen categorie

TRADITIONEEL CHINEES RESTAURANT ASIAN FLAVOURS VERDWIJNT

Het traditonele Chinese restaurant aan de Jasonstraat hoek Stadionweg is verleden tijd. Dit restaurant werd gedreven door twee generaties van de zelfde familie. Een zeer gewaardeerde plek in de gastronomie van Amsterdam Zuid – West.

Ook hier zijn de gevolgen van de coronaepidemie tastbaar, nu de overheidssteun aan middenstanders moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst.

Graag wil de Wijkraad mevrouw LieVenen en haar staf van harte danken voor ruim dertig jaar gastvrijheid in Amsterdam Zuid. Wij wensen de familie alle goeds voor de toekomst!

De WIJKRAAD maakt zich ernstige zorgen omtrent de verschraling van het horeca en winkel aanbod in onze winkelstraten!

Categorieën
Geen categorie

Oproep: teken de petitie behoud Bostheater!

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft een dag na het bekend worden van de lijst van culturele instellingen die in de komende jaren wel of geen subsidie zullen ontvangen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, direct actie genomen om het Bostheater te steunen bij het behoud van haar structurele subsidie. Direct ging een verzoekschrift uit naar de Gemeenteraad, welke geagendeerd is voor de vergadering op 09 september 2020.

Daarnaast loopt een petitie welke inmiddels 13.310 werd getekend volgens de teller op 08 september 2020

Behoud het Bostheater

Het Amsterdamse Bostheater, het grootste openluchtpodium van de stad – een traditie die niet weg te denken is uit een Amsterdamse zomer – waar ruim 60.000 toeschouwers genieten van opwindend theater en prachtige muziek door gevierde artiesten en aanstormend talent, verliest de structurele subsidie.

De tekst van de PETITIE BEHOUD BOSTHEATHER luidt:

“Wij

publiek, medewerkers, vrienden, vrijwilligers, artiesten, collega’s en coproducenten

constateren

  • dat het Bostheater, ondanks een positief advies van het AFK, verloren dreigt te gaan.
  • Dat een gewild podium om te spelen voor divers talent wegvalt. Dat zorgvuldig opgebouwde expertise en kwaliteit niet op waarde wordt geschat.
  • Dat een magische plek, aan de rand van de stad, midden in de natuur, waar ook mensen die nooit naar theater gaan zich welkom voelen, verdwijnt.
  • Dit buitenbeentje in het veld, dat daarom juist niet op alle punten in het format van de huidige subsidiesystematiek lijkt te passen, verdient een hoge prioriteit.
  • Gun een groot publiek de zomeravonden van verwondering, ontroering en ongekend plezier. Een boom die in 36 jaar is gegroeid, kun je maar één keer kappen.

en verzoeken

een oplossing te vinden om dit unieke theater te redden.”

WIJKRAAD ZUID-WEST AMSTERDAM ROEPT DE BEWONERS OP OM DE PETITIE MASSAAL TE ONDERTEKENEN!!!

https://petities.nl/petitions/behoud-het-bostheater?locale=nl