Categorieën
Geen categorie

COMMERCIËLE HUISARTSEN BEDREIGING VOOR GOEDE HUISARTSENZORG

WIJKRAAD ZUID – WEST vraagt de Gemeente Amsterdam om aandacht voor de problemen die commerciële huisartszorg met zich meebrengt. Commerciële ondernemers nemen steeds vaker huisartsenpraktijken over, waardoor artsen voor patiënten vaak moeilijk bereikbaar zijn. Dit is ongewenst om de volgende redenen:

  1. Kwaliteit van zorg: Commerciële huisartsenpraktijken hebben vaak een winstoogmerk, waardoor de kwaliteit van zorg in het geding kan komen. De nadruk ligt dan op het maken van winst in plaats van het bieden van goede zorg.
  2. Continuïteit van zorg: Huisartsenpraktijken die worden overgenomen door commerciële partijen, hebben vaak te maken met een hoog personeelsverloop. Dit kan leiden tot een gebrek aan continuïteit in de zorgverlening.
  3. Toegankelijkheid: Commerciële huisartsenpraktijken zijn vaak duurder dan reguliere praktijken, waardoor de toegankelijkheid van zorg in het geding kan komen. Dit is met name problematisch voor mensen met een lager inkomen.
  4. Vertrouwensband: Een goede vertrouwensband tussen patiënt en huisarts is essentieel voor goede zorgverlening. Commerciële partijen hebben vaak minder oog voor deze vertrouwensband en richten zich vooral op het maken van winst.
  5. Onafhankelijkheid: Commerciële huisartsenpraktijken zijn afhankelijk van hun aandeelhouders en investeerders, waardoor er minder ruimte is voor onafhankelijke besluitvorming.

Om deze problemen aan te pakken, stelt de wijkraad de volgende maatregelen voor:

  1. Beperken overnames: De gemeente kan het aantal overnames van huisartsenpraktijken door commerciële partijen beperken door middel van wet- en regelgeving. De Wijkraad verzoekt u regels vast te leggen in een plaatselijke verordening op de huisartsenzorg.
  2. Financiële ondersteuning: De gemeente kan financiële ondersteuning bieden aan huisartsenpraktijken om zo de toegankelijkheid van zorg te verbeteren.
  3. Vastgoedbeleid: De gemeente kan een actief vastgoedbeleid voeren om zo praktijkruimtes beschikbaar te stellen aan huisartsenpraktijken tegen een betaalbare prijs.
  4. Continuïteit waarborgen: De gemeente kan maatregelen nemen om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van subsidies voor opleidingstrajecten voor huisartsen.
  5. Transparantie: De gemeente kan eisen stellen aan commerciële partijen om meer transparantie te bieden over hun bedrijfsvoering en financiën.

De WIJKRAAD wil bijdragen aan een betere toekomst van de gezondheidszorg in Amsterdam.