Categorieën
Geen categorie

LEDEN WIJKRAAD BIJ WOONDEMONSTRATIE

Leden van Wijkraad Zuid West Amsterdam namen op zondag 26 februari 2023 actief deel aan de #WOONDEMONSTRATIE welke vandaag door de Amsterdamse binnenstad, incluis de #Kalverstraat.

#Honderden #demonstranten #eisen met deze #wandeltocht naar de #Stopera, komende vanaf de #Dam, een #rechtvaardige #aanpak van de huidige #Woningnood.

De #landelijke #media maakten #uitgebreid #melding van de #woondemonstratie.

Categorieën
Geen categorie

MAAK JE HUIS DUURZAAM EN COMFORTABEL!

Informatieavond over duurzaam en comfortabel wonen. Met onder andere informatie over het collectief inkopen van zonnepanelen door een Vereniging van Eigenaren (VVE), woon tips om energie te besparen en info over het functioneren van een warmtepomp. Stadsdorp Vondeldorp initieert deze mooie avond.

Deze avond is gratis toegankelijk!

Wat: Infoavond Duurzaam Wonen
Datum: dinsdag 07 februari 2023
Tijd: 19.30 inloop, 20.00 aanvang
Plaats: Dufay Café, Dufaystraat 19 (hoek De Lairessestraat)

Categorieën
Geen categorie

CURCUS “GELD & GEZIN”

xx0De inflatie is de hoogste in ruim veertig jaar, de prijzen stijgen snel maar de inkomens niet. Op welke wijze kun jij als ouder je gezin, je gezinsleven met geld combineren en financieren? Hou jij financieel het hoofd nog wel boven water? De tijden zijn economisch erg spannend. De gevolgen van de COVID pandemie hakken er bij ondernemers en ontslagen werknemers die in.

Hoe redt jij je financieel? Hoe gaat jouw gezin om met geld?  Op deze en veel andere financiële vragen gaan we in tijdens de cursus “gezin en geld”

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde VAKBONDSCONSULENT.

Voor deelname aan de twaalfdelige cursus kunt u zich (kosteloos) aanmelden via;  06 – 272 641 38

Wat:  CURSUS “GEZIN EN GELD”
Waar:  locatie wordt bekend gemaakt na aanmelding en toelating tot de
training

Wanneer:  maandagen 03, 10, 17, 24 en 31 oktober 2022, alsmede op de maandagen 07, 14, 21 en 28 november 2022  
Kosten:  7,50 Euro per keer

Aanmelden:  U kunt zich aanmelden voor deelname,  eerst volgt een intakegesprek met de docent. Aanmelden: tel. 06 – 272 641 38

PROGRAMMA:

1) Geld en gezinsgeluk
2) Financieel zorgeloos levens
3) Verzekeringen, niet te weinig en niet te veel
4) Wonen om te leven
5) Goede raad is duur
6) Familievermogen laten groeien
7) Zorgeloos met pensioen

Categorieën
Geen categorie

#WIJKRAAD#EIST #FATSOENLIJKE #HUURTOESLAG SPECIAAL VOOR #OUDEREN

Kan een afbeelding zijn van tekst

In #Amsterdam Zuid-West wonen boven gemiddeld #veel#ouderen die gelet op hun leeftijden, recht hebben op een uitkering op grond van de Algemene Ouderdoms Wet. Veel van hen dreigen veel minder #huurtoeslag te zullen ontvangen wanneer de #kabinetsplannen realiteit zouden worden. De hier besproken #ouderen zijn reeds #kwetsbaar en een #aantasting van de hoogte van hun #huurtoeslag is #onbespreekbaar.

Door het #onfatsoenlijk#beleid van onze regering is de #koopkracht van ouderen #uitgehold. De hoge #inflatie maakt het #levensonderhoud voor velen zeer #benauwd. Er is sprake van stil zwijgende, #duurzame#ouderdomsarmoede onder onze ouden van dagen. Dat is #onacceptabel.

Volgens recente kabinetsinitiatieven wil niet langer kijken naar de hoogte van de huur voor het bepalen van de huurtoeslag, maar wenst de toeslag afhankelijk te maken van de hoogte van het inkomen van de huurders. Daarbij zou gerekend moeten worden met vaste bedragen of zogeheten #normhuren. Hierdoor kan de huurslag maandelijks tot twee honderd euro lager uitvallen. Een onbeschaamde aanslag op het inkomen van kwetsbare doelgroepen.

#Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft in een #brief aan de #Tweede#Kamer in Den Haag laten weten tegen het #voorgenomen #beleid te zijn en vraagt de #Kamerleden om een #stokje te #steken voor deze #onacceptabele #veranderingen.

Door:

Rabbijn Simon Bornstiein, voorzitter
Sanjay Girwar, vice-voorzitter
Wijkraad Zuid-West Amsterdam

Categorieën
Geen categorie

ARME STUDENTEN LOPEN ENERGIE COMPENSATIE MIS

De Rijksoverheid wil studenten geen energiecompensatie bieden. Studenten krijgen te maken met bijzonder hoge energierekeningen en moeten daar rekening mee houden in hun budgettering. Het Kabinet weigert om studenten gericht te ondersteunen. Het Kabinet Rutte adviseert gemeenten om geen energietoeslag aan studeten uit te keren.

De Tweede Kamer vergaderde veertien daen lang over compensatie aan de armste huishoudens in het land. Die krijgen als resultaat op termijn 800 Euro uitbetaald. De armste huishoudens zijn die welke tot maximaal 120 procent van het wettelijk minimumloon ontvangen.

Studenten behoren tot de armste huishoudens, maar ontvangen van rijkswege dus geen energietoeslag. Studenten kunnen als zij door energierekeningen in nood komen wel bij de gemeente Amsterdam aankloppen voor een bedrag uit de pot van de bijzondere bijstand.

De ´zelfstandige huishoudens´ ontvangen de bedoelde energietoeslagen via de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam krijgt de vrijheid de in aanmerking komende doelgroep zelf af te bakenen. De gemeente bepaalt dus wat een zelfstandig huishouden is. Ook de doelgroep van de energietoeslag bepalen.

Studenten worden op de zelfde wijze als jongeren tot 21 jaar, dak- en thuislozen behandeld. Deze groeperingen worden door het Centraal bureau voor de Statistiek niet gezien als of mee geteld met de huishoudens tot het wettelijk sociaal minimum.

Het Rijk schrijft aan de gemeenten onder andere het volgende;

“De woonsituatie van studenten is zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten”, aldus diezelfde toelichting. “Vanwege deze diversiteit is voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand.”

Kortom; voor studenten geen energietoeslag, maar bij de gratie Gods wellicht een bijdrage vanuit de bijzondere bijstand. Gelet op de aanvraagcriteria bij de bijzondere bijstand, aan te vragen via de Dienst Werk, Participatie en Inkomen van de Gemeente Amsterdam, komt de bijzondere bijstand alleen terecht bij die studenten die het werkelijk nodig hebben.

Aanvankelijk stelde de Christen Unie Kamervragen over de energietoeslag voor studenten. Een niet geïsoleerd studentenhuis kan als snel 2400 Euro aan energiekosten moeten ophoesten. Alleen de PvdA, D66 en CDA fracties in de Kamer stelden nog enige vragen, voor de rest bleef het dodelijk stil in de Tweede Kamer der Staten – Generaal. Het CDA deed nog een oproepje aan de minister om de regelingen betreffende de bijzondere bijstand voor studenten onder de aandacht te brengen, want anders lopen de studeten ook deze centen nog mis. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid denkt de maatregelen en voorlichting daarover niet voor de zomer rond te kunnen hebben.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam stelt zich op het standpunt, dat studenten te maken krijgen met hoge huurprijzen, studeschulden en een zware terugval in hun inkonmsten tijdens de COVID pandemie. Daar komen een gierend hoge inflatie en hoge energieprijzen nu boven op. Het is niet uit te leggen, dat het Kabinet de studenten en jongeren niet meeneemt in de getroffen compensatieregelingen.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam heeft de Gemeenteraad van Amsterdam gevraagd om het treffen van goede en duidelijke regels op gemeentelijk niveau betreffende de mogelijkheid tot het aanvragen van bijzondere bijstand door studenten en jongeren. Ook adviseert de Wijkraad de Gemeente om een duidelijke voorlichtingscampagne op gang te brengen voor de studenten.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/carola-schouten/documenten/kamerstukken/2022/03/29/bijlage-3-handreiking-energietoeslag-stimulanz-15-maart-2022

Categorieën
Geen categorie

Wijkraad brengt FNV en Huurdersvereniging Zuid bij elkaar

Wijkraad Zuid-West Amsterdam bepleit sedert jaren het stopzetten van de verhuurdersheffing die het Rijk de woningcorporaties oplegt om de schatkist te vullen, waardoor woningstichtingen sociale huurwoningen moeten verkopen om inkomsten te genereren om nieuwbouw elders te realiseren.

De verkoop van sociale woningenvoorraad in Zuid leidt tot ontwrichting in buurten en woningnood. Om tegenwicht te bieden aan de door de Wijkraad als zeer ongewenste ontwikkeling van de verkoop van sociale huurwoningen heeft het bestuur van Wijkraad Zuid-West de Huurdersbelangenvereniging Zuid (HBZ) uitgenodigd om kennis te maken met de Federatie Nederlands Vakverbond.

Dankzij dit initiatief van Wijkraad Zuid-West Amsterdam onder leiding van voorzitter Simon Bornstein hebben bestuursleden van de Huurdersbelangenvereniging Zuid deel kunnen nemen aan lezingen en debatten met wethouder wonen, de heer Ivens in het Vakbondshuis aan de Der Kinderenstraat. Daarmee zorgde de Wijkraad voor een introductie van de HBZ bestuurders bij de wethouder, met wie zij ter plaatse kort konden ontmoeten, tegenover wie zij hun zorgen omtrent ontwikkelingen konden verwoorden.

Voorts heeft Jan Leeghwater, bestuurslid van de Huurdersbelangenvereniging Zuid dankzij het bestuur van Wijkraad Zuid-West Amsterdam vervolg uitnodigingen ontvangen om vergaderingen bij te wonen van de Commissie Wonen van Lokaal FNV Amsterdam.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam wil de netwerkvorming met huurdersorganisaties in Amsterdam in het algemeen en in Amsterdam Zuid in het bijzonder fors stimuleren en geeft sedert drie jaren actief invulling aan dit beleid. Wijkraad Zuid-West Amsterdam is dan ook altijd participant bij protesten en demonstraties die de Huurdersbelangenvereniging organiseert. De foto’s elders op deze site spreken boekdelen.

Op advies van het bestuur van de Wijkraad heeft de Huurdersbelangenvereniging inmiddels een eigen MEGAFOON aangeschaft, zodat het niet langer nodig is om dergelijke geluidversterker-instrumenten te lenen van het bestuur van de Wijkraad.

Inmiddels leidden de initiatieven om netwerkvorming te stimuleren onder anderen tot een solidariteitsverklaring van de FNV met een recente demonstratie tegen verkoop van sociale huurwoningen in het wooncomplex aan de Uiterwaardenstraat-Maasstraat.

Rick den Braber is voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Zuid. Hij is een aardige snuiter met een groot sociaal hart die op zijn geheel eigen wijze “toespraken” houdt bij zijn kleine demo’s op locaties in Zuid.

Op zijn openbare linkedinprofiel stelt Rick den Braber zich voor: https://nl.linkedin.com/in/rikdenbraber?challengeId=AQGD97BDX2279QAAAXQvoong8_sbmhvG69yUFAgkQChJnk30hFioqFhMGZZtUqCjhCuv1Ok5dFgfFWND3AemcpB4jzdwBcoylQ&submissionId=d79973d9-d91b-2f16-c8fa-978c6821686a ‘Duizendpoot op web gebied – website ontwikkeling, inhoud, analyse en optimalisatie. Op zoek naar een part-time baan liefst bij een progressieve of culturele organisatie. Vooral kleine organisaties hebben mijn voorkeur en kunnen maximaal profiteren van mijn brede internet kennis. Heb ook veel ervaring met allerlei andere kantoorklussen en kan prima koffie zetten!’ einde citaat.

De koffie die de gedreven en enthousiaste Den Braber zeer sympathiek zegt te kunnen zetten heeft het bestuur van de Wijkraad nog nooit geproefd.

Het is een kritiekpunt dat kan worden geuit aan het adres van de HBZ voorzitter: hij vergeet de partij die hem altijd steunt, hem op nieuwe plaatsen als de FNV en bij de wethouder wonen, introduceert voldoende te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen, daar waar de Wijkraad hem voortdurend op diverse wijzen betrekt. Tijd voor enige verbetering op dit punt om de belangen van onze bewoners en huurders in Amsterdam-Zuid nog verder en nog professioneler SAMEN te kunnen behartigen.

De koffie bij de Wijkraad staat klaar en Den Braber is door de Wijkraad uitgenodigd voor verder overleg.