Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD SOLIDAIR MET BEWONERS RIEKERHAVEN NA BRAND

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM heeft op zondag 13 november een solidariteitsbezoek gebracht aan de wooncomplexen voor statushouders, vluchtelingen en studenten, aan ‘RIEKERHAVEN’.

Door een grootschalige brand zijn daar ruim 100 woningen in vlammen opgegaan en zijn evenveel huishoudens dak- en thuisloos geworden. Ook enige huisdieren kwamen om in de vlammen, bewoners verloren al hun bezittingen.

Het complete Riekerhaven – terrein was door de nooddiensten met linten afgezet, de politie hield bewoners, bezoekers en ramptoeristen op grote afstand van de brand welke een gehele dag bleef branden. De spuitgasten van Brandweer Amsterdam-Amstelland hadden hun handenvol aan het nablussen, zulks tot middernacht.

De veiligheid van de wooncomplexen is reeds sedert de aanvang van het woonproject een grote zorg van WIJKRAAD ZUID – WEST. De Wijkraad ontving een reeks klachten omtrent falend toezicht, slechte veiligheid, aanwezigheid van ratten en kakkerlakken in de gemeenschappelijke keukens en de brandveiligheid. De Wijkraad heeft de woningcorporatie en de Gemeenteraad in een brief gevraagd om passende preventieve maatregelen te nemen in de resterende wooncomplexen en herbouw van het afgebrande wooncomplex.

De door de ramp getroffen bewoners werden opgevangen in het complex van Sporthallen Zuid. Wijkraad Zuid – West Amsterdam betuigt haar solidariteit met de getroffen bewoners en roept op tot het doneren van kleding, dekens, eerste levensbehoeften en het bieden van onderdak aan de door de rampspoed getroffen bewoners.

De Wijkraad verklaart zich solidair met de getroffen jongeren en studenten en wenst hen een goede gezondheid, en snel een passend nieuw onderdak ter voorbereiding op de winter.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT OVERHEID OM STEUN STICHTING BLIJE BUREN

S O L I D A R I T E I T S – V E R K L A R I N G

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM, opgericht in 1951, zijnde een platform van 18 bewonersorganisaties in Zuid – West Amsterdam ter behartiging van de collectieve belangen vanuit bewonersperspectief, verklaart zich hierdoor SOLIDAIR met:
STICHTING BLIJE BUREN;

De WIJKRAAD stelt zich op het standpunt dat de Stichting Blije Buren ONMISBAAR werk levert door alle vormen van maatschappelijke ondersteuning welke de STICHTING BLIJE BUREN biedt aan de meest kwetsbare bewoners.

Door het werk van de Stichting Blije Buren wordt veel gedaan aan preventieve gezondheids- en welzijnsactiviteiten. Dit werk bespaart de maatschappij veel kosten. Hierdoor worden wekelijks duizenden Amsterdammers in hun dagelijks leven op essentiële punten ondersteunt, zodat zij niet letterlijk ten ondergaan in het dagelijks leven.

De WIJKRAAD verklaart zich dan ook van ganser harte solidair. Wij verzoeken u het daarheen te leiden, dat het werk van de vrijwilligersorganisatie Blije Buren mogelijk wordt gemaakt en krachtig wordt ondersteund.