Categorieën
Geen categorie

#WIJKRAAD BRENGT #SOLIDARITEITSBEZOEK AAN #TURKSE ARBEIDERSVEREEN

#WIJKRAAD #ZUID – #WEST #AMSTERDAM heeft op 02 maart 2023 een #solidariteitsbezoek gebracht aan de #Turkse #arbeidsersvereniging. De #delegatie werd #hartelijkst #ontvangen

Onder het #genot van een #kopje #thee bracht de #Wijkraad haar #solidariteit onder woorden met de #bewoners wier #families in #Turkije getroffen werden door de recente reeks #aardbevingen en de schokkende #gevolgen daarvan.

Categorieën
Geen categorie

HULPACTIE SLACHTOFFERS AARDBEVING TURKIJE NODIG

WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM verklaart zich solidair met de slachtoffers van de recente aardbevingen in Turkije en enige buurlanden. De beelden zijn hart verscheurend en de verhalen van buurtbewoners over familie in Turkije vormen de basis om solidair te willen zijn met de door de natuurramp getroffen mensen.

De Wijkraad roept bewoners op om een kleine of een grote bijdrage te schenken aan het #RODE #KRUIS of via het landelijk bekende gironummer 555 om mede te kunnen voorzien in de noodhulp vanuit Amsterdam.

Alle bijdragen klein en groot kunnen helpen.

De Wijkraad wenst bewoners met familie, vrienden en bekenden in Turkije veel sterkte!

De hulpacties vanuit tal van maatschappelijke organisaties is niet alleen nodig maar ook indrukwekkend.