Categorieën
Geen categorie

#Minister #Wopke #Hoekstra spreekt bij #Nationale #Kristallnachtherdenking in #Portugese #synagoge

Op woensdag 9 november houdt het Centraal Joods Overleg de Nationale KRISTALLNACHTHERDENKING in Amsterdam. Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, is spreker bij de herdenking.

Daarnaast spreekt Paul Joseph (83), wiens ouders in de jaren ’30 uit Duitsland naar Nederland vluchtten en met het gezin bezet Nederland wisten te ontvluchten om aan deportatie te ontkomen. Ook CJO-voorzitter Chanan Hertzberger voert het woord.

De Kristallnacht was in 1938 de start van georganiseerde gewelddadigheden tegen de Joodse bevolking in nazi-Duitsland. Duizenden synagogen en andere Joodse gebouwen en bedrijfspanden van Joden werden aangevallen en in brand gestoken; bijna honderd Joden werden vermoord.

De herdenking vindt plaats in de Portugese synagoge, Mr. Visserplein 3, 1011 RD Amsterdam en begint om 17.00 uur.

De herdenking wordt gepresenteerd door Hadassah Drukarch (24). Haar grootvader was de rabbijn van de Portugese synagoge. Hij was met zijn vrouw in de oorlogsjaren actief in het verzet in Amsterdam. Familie van Hadassah vluchtte na de Kristallnacht vanuit de Duitse stad Essen naar Nederland.

Deelname aan de herdenking kan door opgave via aanmelden@cjo.nl.#

Categorieën
Geen categorie

Tewerkgesteld in het Amsterdamsche Bosch Tentoonstelling

Werkkampen speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol onder het regime van de bezetter. Voortbouwend op het Nederlandse systeem van de tewerkstelling dat ontstond gedurende de periode volgende op de Krach van Wallstreet, de economische crisis, organiseerde de Nederlandse systeem waarbij men ´Steun´, een minimaal wekelijks handgeld kreeg in ruil voor een vorm van dwangarbeid.

Het Amsterdamsche Bosch werd in de jaren dertig aangelegd in een aantal polders in het kader van het plan tot Werkverschaffing. Het Bosch en de zich daar bevindende infrastructuur werden handmatig aangelegd door ´Steuntrekkers´. Zij groeven in pak sloten, de Bosch Baan, legden wandelwegen, autowegen en drainage aan in de kleibodem.

Dit systeem van werkverschaffing werd gevoed met de hoofdstedelijke wereklozen. Tijdens de Tweede Wereldoorlogen werden Joodse Amsterdammers gedwongen gebruik te maken van de werkverschaffing.

Joodse mannen werden te werk gesteld met andere Joden, apart van andere burgers. In en rond Amsterdam, ook in de omgeving van Schiphol werden speciale werkkampen ingericht voor Joden. 13 In getal. Daarvan 4 in het Bosch.

Deze dwangarbeid voor Joodse Amsterdammers wordt nu zichtbaar gemaakt in de tentoonstelling Tewerk gesteld in het Amsterdamse Bos. Joodse werkkampen in en om Amsterdamin het bezoekerscentrum van het Amsterdamse Bos. Veel info in de tentoonstelling is afkomstig uit het onderzoek van Lion Tokkie.

Tokkie stuitte in de archieven op namenlijsten waarop door de Sociale Dienst van de Gemeente Amsterdam Joodse Amsterdammers samen bracht voor de dwangarbeid. In de tentoonstelling worden archiefkaarten, persoonlijke correspondentie en negen interviews van kinderen van dwangarbeiders opgevoerd.

Tewerkgestelde Joden waren niet beschermd tegen deportatie, de meeste werden vermoord in de vernietigingskampen. De werkkampen in het Bosch dienden mede als een systeem van voorselectie om de Joodse mannen te scheiden van de overige Nederlandse bevolking. Een vervolgstap was hun deportatie naar vernietigingskampen.

Op de persoonskaarten bij de Sociale Dienst werden Joden apart gebrandmerkt door een dikke J er op te stempelen. Na deportatie in oktober 1942 hielden de Joodse werkkampen in het Boschplan op te bestaan, werden opgeheven.

In 1944 werden sommige werkkampen weer in gebruik genomen door er gemengd gehuwde Joodse mannen te huisvesten. 450 mannen onder de 45 jaar moesten aan de slag op Schiphol Oost, later doorgezonden naar een werkkamp in het Noord Hollandse dorp ´t Zand.

De schep waarmee de dwangarbeiders moesten werken in het Amsterdamsche Bosch, dienden zij zelf aan te schaffen. Tegen betaling van 03,50 Gulden.

de Tentoonstelling in het Bezoekerscentrum is te bezoeken tussen 02 september 2021 en 03 april 2022. Is gehuisvest in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 in Amstelveen. Toegangsbewijzen reserveren via www, amsterdamsebos.nl