Categorieën
Geen categorie

UITLEEN SPORT- EN SPEL MATERIALEN IN ZUID

Recentelijk is een pilotproject van start gegaan in Amsterdam Zuid, waarbij uitleenbalies werden geopend voor sport- en spelmaterialen.
In het bijzonder bij speeltuinverenigingen en sportclubs.

Veel minimagezinnen in de Marathonbuurt kunnen dergelijke materialen niet aanschaffen, maar kunnen deze nu dus lenen om op één van de vele sport- en speelveldjes in de buurt buiten te kunnen spelen en sporten.

Buitenspelen bevorderd de gezondheid, motoriek van kinderen en de wil tot samenwerken. Het sluiten van nieuwe vriendschappen voltrekt zich tijdens het buiten spelen.

De uitleenbalies komen tot stand op initiatief van Groenlinks in de Stadsdeelcommissie. Het Hygeaplein, Thabitaplein (De PijP) en Henkenshage (Buitenveldert) zijn plaatsen met de uitleenbalies. Een mooi initiatief van Groenlinks dat door de Wijkraad wordt omarmd!

Categorieën
Geen categorie

SCHINKELKWARTIER, WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BEHOUD SPORTRUIMTES

In een brief aan de Gemeenteraad vraagt Wijkraad Zuid-West Amsterdam de Gemeente Amsterdam om behoud van bestaande sportruimtes in het Schinkelkwartier.

In 2019 heeft Wijkraad Zuid – West Amsterdam diverse vergaderingen gewijd aan de sportieve ruimten in ons werkgebied. Hieraan ten grondslag lag de Projectnota Schinkelkwarter. Hierin neemt de Gemeente Amsterdam een zelf geformuleerde opdracht voor haar rekening om circa 11.000 woningen te bouwen in een nieuwe stadswijk, het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West verwelkomt de bouw van betaalbare sociale huisvesting ten principale, gelet op de huidige woningnood.

Wijkraad Zuid – West wenst een scherpe waarschuwing aan u uit doen gaan waar het betreft het grote tekort aan sportieve en groene ruimtes in Zuid – West Amsterdam. Door de bouw van het Schinkelkwartier in de komende vijfentwintig jaar zal een fors deel van het openbaar groen en de openbare sportieve ruimtes verdwijnen wanneer de plannen zullen worden gerealiseerd als geformuleerd in de Projectnota Schinkelkwartier. In de op 22 december 2020 gepubliceerde nota wordt strikt onvoldoende rekening gehouden met de sportieve wensen, behoeften en toekomst van de huidige en of toekomstige bewoners.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam werd in 1951 opgericht en vertegenwoordigt ruim 22 bewonersorganisaties en – initiatieven, maar werd bij het opstellen van de Projectnota Schinkelkwartier in het geheel niet betrokken. De Wijkraad is dan ook zeer verbolgen, dat rond de planvorming de participatieve democratie dan ook in haar geheel ter zijde werd geschoven.

Wij nemen daar zeker geen genoegen mee en eisen als Wijkraad onze plaats aan de overlegtafels middels deze brief op. Wij eisen van de Gemeente Amsterdam de erkenning te verkrijgen waarop wij als Wijkraad recht hebben. Wij maken dan ook volledig gebruik van het zogeheten Amsterdamse buurtplatformrecht om onze wensen en opvattingen onder woorden te brengen.

Wij constateren dat de planmakers niet handelen in de geest van de aanstaande Omgevingswet, waarin overleg met bewoners en andere belanghebbende partijen een wettelijk plicht wordt. Wij constateren hier inzake de Gemeente Amsterdam een DEMOCRATISCH TEKORT.

Dit democratisch tekort vergroot het wantrouwen van burgers jegens de lokale overheid. De Wijkraad acht deze ontwikkeling zeer ongewenst en wenst dat de Gemeente Amsterdam haar beleid duidelijk bij zal stellen door bewonersorganisaties actief te betrekken bij de planvorming rond het Schinkelkwartier.

Wijkraad Zuid – West Amsterdam wenst dat de Projectnota Schinkelkwartier wordt aangepast. De projectplannen dienen rekening te houden met de sportverenigingen in het Schinkelkwartier. Wijkraad Zuid – West Amsterdam stelt zich op het standpunt dat de huidige sportverenigingen voor de buurt behouden moeten worden op de huidige plaats van vestiging.

Daarnaast wenst Wijkraad Zuid – West Amsterdam, dat de SPORTNORM naar letter en geest wordt toegepast. Wij wensen dat toekomstige generaties kinderen en jongeren op kunnen groeien in een Amsterdam Zuid – West waar zij gebruik kunnen maken van een rijk en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen, sporten en sportruimten in hun eigen woonomgeving.

In de Projectnota Schinkelkwarier wordt de sportnorm niet gerealiseerd. Wijkraad Zuid – West eist dat 5 hectare behouden en gerealiseerd blijven worden voor (georganiseerde) buitensporten van allerhande aard. Buitensport behoort tot het gezonde bewegen waaraan burgers behoefte hebben. De Gemeente Amsterdam heeft naar onze smaak een zwaarwegende plicht om het gezonde bewegen actief te stimuleren en mogelijk te maken in het belang van de algemene volksgezondheid.

Voor de vijf hectare sportruimte welke Wijkraad Zuid – West gerealiseerd wil zien zullen heldere en harde afspraken gemaakt moeten worden BINNEN het plangebied. Verplaatsing van sportruimten is onwenselijk en onrealistisch. De sportruimten mogen niet afhankelijk zijn toekomstige planvorming. De Gemeente Amsterdam behoort ruimtelijke en financiële zekerheid, borging en veiligheid omtrent sportvoorzieningen te bieden aan de sportorganisaties, gebruikers, bezoekers en andere belanghebbende partijen. De sportvoorzieningen die thans bestaan dienen volgens Wijkraad Zuid – West behouden te worden.

Verplaatsing naar andere locaties is uiterst bezwaarlijk, omdat onze jeugd moet kunnen sporten in de eigen buurten. Het behoud van de sportlocaties dient losgekoppeld te worden van de planvorming. De huidige sportruimtes dienen goed onderhouden en of verbeterd te worden binnen het kader van het staand gemeentelijk beleid. Thans en in de toekomst.

Categorieën
Geen categorie

#SAMEN #REISAGENDA #OKTOBER #2022

Afbeeldingsresultaten voor zwitserland fietsn

#Wijkraad #Zuid#West #Amsterdam organiseert in de #vrolijk #zonnige #nazomermaand #oktober 2022 samen met #bewoners #laagdrempelige#uitjes om ##SAMEN van het #najaar te kunnen #GENIETEN, even weg, even iets #verfrissend anders!

Neem zelf zonnebrandcrème, sjaal of handschoenen, regenjas, drankjes, lunchpakketje en lekkers mee!

Het oktober 2022 programma omvat;

1) #Uitjes (25 Euro per uitje, stadspas 17,50 Euro)

2) #zondagochtendwandelingen (15 Euro per wandeling, stadspas 7,50 Euro)

3) #Meditatieve wandelingen(20 Euro per wandeling, stadspas 12,50 Euro)

4) #Rijwielclub (20 Euro per rijtoer, stadspas 12,50 Euro)

5) #Filmavond (kostprijs entree bioscoop, of stadspas/ CJP korting)

Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

Plaats van vertrek wordt medegedeeld na aanmelding. Aanmelden voor deelname is verplicht: Rabbijn Simon Bornstein; telefoon 06 272 641 38

#PROGRAMMA:

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 02 oktober 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

FILMAVOND – RIALTO
Dinsdag 04 oktober 2022
19.00 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN DOOR SLOTEN – SLOTERMOLEN
woensdag 05 oktober 2022
Vertrek: 19 uur
Terug 22 uur

BEZOEK HAVEN WEESP
Vrijdag 07 oktober 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 09 oktober 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

LIFESTYLE: MEDITATIEVE WANDELING – FLEVOPARK
Maandag 10 oktober 2022
Vertrek: 11 uurTerug: 15 uur

FILMAVOND – RIALTO
11 oktober 2022
19.00 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN – OUDERKERKERPOLDERWoensdag 12 oktober 2022
Vertrek: 19 uur
Terug: 22 uur

BEZOEK AAN KORTENHOEF
Vrijdag 14 oktober 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 16 oktober 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

LIVESTYLE:MEDITATIEVE WANDELING – VONDELPARK
Maandag 17 oktober 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 15 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN – SOEST
Woensdag 19 oktober 2022
Vertrek: 19 uur
Terug: 22 uur

VAARTOCHT TWISKERVELD
Vrijdag 21 oktober 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 23 oktober 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

LIVESTYLE: MEDITATIEVE WANDELING – ERASMUSPARK
Maandag 24 oktober 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 15 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN – RUIGOORD
Woensdag 26 oktober 2022
Vertrek: 19 uur
Terug: 22 uur

NAAR BUSSUM – WANDELEN
Vrijdag 28 oktober 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 30 oktober 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

De reiskosten dienen á contant voldaan te worden voor vertrek.

• Tags
#september, #bewoners, #conditie, #cultuur, #excursies, #fitheid, #FitInZuid, #generaties, #groen, #Kunst, #Natuur, #ontspannen, #participatie, #rijwielsport, #sport, #uitjes, #verbinding, #wandelen, #zomer2022, #zonnebrandcreme, recreatie, #filmavond

Categorieën
Geen categorie

#SAMEN #ZOMER – #REISAGENDA

#Wijkraad#Zuid#West#Amsterdam organiseert in de# vrolijk #zonnige #zomermaand augustus 2022 samen met #bewoners #laagdrempelige #uitjes om ##SAMEN van de #ZOMER te kunnen #GENIETEN, even weg, even iets #verfrissend anders!

Neem zelf zonnebrandcrème, drankjes, lunchpakketje en lekkers mee!

Het augustus programma omvat;

1) #Uitjes (25 Euro per uitje, stadspas 17,50 Euro)
2) #zondagochtendwandelingen
(15 Euro per wandeling, stadspas 7,50 Euro)
3) #Meditatieve wandelingen
(20 Euro per wandeling, stadspas 12,50 Euro)
4) #Rijwielclub (20 Euro per rijtoer, stadspas 12,50 Euro)

Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.

Plaats van vertrek wordt medegedeeld na aanmelding.

Aanmelden voor deelname is verplicht: Rabbijn Simon Bornstein; telefoon 06 272 641 38

PROGRAMMA:

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 31 juli 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN DOOR HET GEIN
Woensdag 03 augustus 2022
Vertrek: 19 uur
Terug 22 uur

BEZOEK VESTING NAARDEN
Vrijdag 05 augustus 2022
Vertrek: 11 uur Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 07 augustus 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

LIFESTYLE: MEDITATIEVE WANDELING – OOSTERPARK
Maandag 08 augustus 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 15 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN – OUDERKERKERPLAS
Woensdag 10 augustus 2022
Vertrek: 19 uur
Terug: 22 uur

BEZOEK AAN MUIDERSLOT
Vrijdag 12 augustus 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 14 augustus 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

LIVESTYLE:MEDITATIEVE WANDELING – VONDELPARK
Maandag 15 augustus 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 15 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN – HOUTHAVENS en WESTERPARK
Woensdag 17 augustus 2022
Vertrek: 19 uur
Terug: 22 uur

MUSEUM VOOR BEELD EN GELUID – HILVERSUM
Vrijdag 19 augustus 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 21 augustus 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

LIVESTILE: MEDITATIEVE WANDELING – ERASMUSPARK
Maandag 22 augustus 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 15 uur

RIJWIELCLUB – FIETSEN – LANDELIJK NOORD
Woensdag 24 augustus 2022
Vertrek: 19 uur
Terug: 22 uur

NAAR HET STRAND – YBURG
Vrijdag 26 augustus 2022
Vertrek: 11 uur
Terug: 18 uur

ZONDAGOCHTEND – WANDELING BOSCHPLAN
Zondag 28 augustus 2022
Vertrek: 08 uur
Terug: 10 uur

De reiskosten dienen á contant voldaan te worden voor vertrek.