Categorieën
Geen categorie

#WELKOM! #WIJKRAAD #OPEN VOOR NIEUWE #VRIJWILLIGERS

WIJKRAAD ZUID-WEST staat open voor nieuwe vrijwilligers en wijkraadsleden. ”Graag willen we een grotere binding met de wijkbewoners realiseren.  Dit willen we graag doen door het inrichten van werkgroepen, op gebieden die voor onze wijken belangrijk zijn. Thema’s hiertoe hebben we uitgezet” legt Simon Bornstein, voorzitter van de wijkraad, uit.


We willen ons graag richten op de volgende thema’s:

  •  Jeugd en Senioren
  •  Wonen
  •  Veiligheid en Verkeer
  •  Duurzaamheid, Schoon en Groen
  •  Communicatie
  •  Sociaal (kansengelijkheid, onderwijs, zorg en welzijn)
  •  Diversiteit en Inclusie
  •  Wijkactiviteiten

We zijn op zoek naar vrijwilligers.

1. Voor de werkgroep duurzaamheid, schoon en groen zijn we op zoek naar meerdere vrijwilligers voor de volgende     activiteiten:

a. Opruimen van zwerfafval.

b. Groenonderhoud

c. Hulp en ondersteuning voor het Beatrixpark, Vondelpark

2. Voor de werkgroep veiligheid en verkeer zoeken we een coördinator buurtpreventie. Het gaat om het beheren van een whatsappgroep en een facebookpagina. Je maakt deel uit van een veiligheidsnetwerk in Zuid-West Amsterdam en hebt indien nodig, contact met politie en coördinatoren van naburige wijken.

3. Voor de werkgroep communicatie zoeken we meerdere creatieve mensen,  voor het schrijven en fotograferen voor onze website en social media. Er is al sprake van een kleine redactie, waarin je een plaats zult hebben en begeleiding kunt ontvangen. Daarnaast zet deze werkgroep zich in voor het organiseren van pleingesprekken, buurtlunches en enquêtes en is zij actief op social media.

4. De werkgroep diversiteit en inclusie wil zich graag inzetten voor kansengelijkheid en integratie; iedereen mag en kan meedoen. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het project ”De Inclusieve Wijk” waarin we het doel hebben een Zuid-West Cultuur Festival te organiseren, met aandacht voor diversiteit en inclusie, een feest voor iedereen met een wereldkeuken, wereldmuziek en meer. We zoeken hiervoor een grote groep mensen – om mee te denken of straks de handen uit de mouwen te steken.

5. Minder concreet nog is de werkgroep sociaal. Graag willen we aandacht besteden aan zorg, welzijn, armoede, onderwijs, workshops, laaggeletterdheid en nieuwe inwoners.

Naast deze vrijwilligers voor de diverse werkgroepen waarin je je specifiek kunt inzetten voor onderwerpen die je leuk vindt, zijn we ook op zoek naar mensen met een bredere en organisatorische interesse, die willen deelnemen in de wijkraad zelf. Je kunt dan meedenken over allerhande onderwerpen.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn dat zaken als wonen, jeugd & senioren en organisatorische aangelegenheden, zoals contact met de gemeente en wijkpartners, financiën & subsidie en een meerjarenplan.


Ben je nog geen 18 en wil je toch iets voor je wijk en je eigen omgeving doen? We willen graag een jeugdraad opzetten. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Lijkt je dit leuk, meld je dan gerust alvast.

Contactpersoon: rabbijn Simon Bornstein, voorzitter,

telefoon: 06 272 641 38

Categorieën
Geen categorie

#PRIDE 2022

Op zaterdag 06 augustus 2022 vindt de #AMSTERDAM #PRIDE plaats. Talloze evenementen hebben door heel de stad plaats. Voor de eerste maal sedert de COVID maatregelen kan men weer naar hartenlust vieren. Vanaf 12.00 uur kan men een veelheid aan waterverkeer tegemoet zien langs de Amsterdamse grachten. De Amsterdam Pride promoot van oudsher naast gezelligheid en verbinding ook de emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Werkgroep ROZE van de Wijkraad kijkt gespannen vooruit!

Categorieën
Geen categorie

MIMOUNA-VIERING AMSTERDAM 2022

Wijkraad Zuid-West Amsterdam en de Assadaaka Community vieren de MIMOUNA op donderdag 28 april 2022; hieronder de uitnodiging!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Assadaaka Community TI Iftar MIMOUNA VIERING EN IFTAR op 28 april 2022 (Motto vrede voor Ukraine) Tijd: 19:30 tot 22:00uur Polderweg 300, 1e etage 1093 KP Amsterdam'
Categorieën
Geen categorie

VASTENMAAND MOSLIMS VAN START

De vastenmaand RAMADAN is voor veel bewoners actueel. De vastenmaand behoort tot één van de vijf zuilen van de islam. Er wordt niet gegeten, gedronken, etc. gedurende de ganse dag.

Ramadan 2021 to start on Tuesday April 13 in Abu Dhabi ...

Moslims- Moslima´s reflecteren gedurende deze maand op hun dagelijkse levensverrichtingen en doen een dappere poging om hiermee hun leven te heiligen.

De maand staat ook in het teken van de sociale interactie, bevordert het gemeenschapsgevoel. Familie, vrienden, bekenden bezoeken elkaar om samen het vasten te verbreken, samen te koken en te eten. Een vrolijke boel.

Ook worden projecten – groot en klein – opgezet om de minderbedeelden te voorzien van een maaltijd. Godsdienst in het algemeen en hier de islam in het bijzonder kan op en zeer positieve wijze bijdragen aan inzet voor sociale doelen, welke bijdragen aan sociale-cohesie in Amsterdam Zuid-West.

Dagelijks begroeten Moslims elkaar met de groet; RAMADAN KARIEM – een weldadige vastenmaand gewenst!