Categorieën
Geen categorie

TOEGANKELIJKHEID IS DE NORM, WIJKRAAD WIL MEER LIFTEN EN ROLTRAPPEN STATION ZUID

WIJKRAAD ZUID WEST AMSTERDAM wenst meer liften gerealiseerd zien worden op Station Zuid, in het bijzonder naar de NS perrons.

Momenteel zijn de enkele liften per perron vaak buiten bedrijf of defect. Reparatie duurt weken lang, waardoor mensen met een beperking geen toegang hebben tot spoor 1.

Ook zijn de twee roltrappen naar de beide perrons van de NS verwijderd. Mensen met een rolstoel en of andere beperking en hulpmiddel moeten nu één van de vier trappen van ruim twintig meter beklimmen, dat is onmogelijk voor hen. De NS en de Gemeente dienen de toegankelijkheid garanderen zoals omschreven in het Gehandicaptenverdrag.

De Wijkraad heeft de Nederlandse Spoorwegen en de Gemeente verzocht het aantal beschikbare liften te verdubbelen en de roltrappen snel wee terug te laten plaatsen om de toegankelijkheid te kunnen garanderen in de zeer nabije toekomst.

Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BETERE TOEGANG HULPMIDDELEN VOOR GEHANDICAPTEN

Het #COLLEGE voor de #RECHTEN van de #MENS bracht in december 2021 haar jaarlijkse rapportage uit in het kader van het #VN #GEHANDICAPTEN #VERDRAG. Uit de gepresenteerde conclusie blijkt dat #mensen met een #beperking onvoldoende toegang hebben tot #hulpmiddelen die zij nodig hebben tijdens hun #dagelijks #leven.

Ieder jaar staat in de rapportage door het College een thema centraal, in 2021 was dat #TOEGANG TOT #HULPMIDDELEN in het #RECHT op #PERSOONLIJKE #MOBILITEIT. Volgens het College is de toegang #ONVOLDOENDE.

Mensen met een beperking lopen tegen allerlei hindernissen op bij het doen van aanvragen van hulpmiddelen. De #PROCEDURES zijn #INGEWIKKELD en #OMSLACHTIG, er is #NAUWELIJKS #MAATWERK en #AANVRAGERS moeten telkens opnieuw #BEWIJZEN dat ze een #BEPERKING #HEBBEN. In veel gevallen kunnen de aanvragers zelfs de staat niet meer op.

De Gemeente Amsterdam heeft in voorbije jaren wel enige verbeteringen gerealiseerd, maar de aanvraagprocedures blijven stroperig, langdurig en voor eenvoudige bewoners volledig onoverzichtelijk. De Wijkraad wenst dat er één centraal punt komst binnen de Gemeentelijke organisatie die de aanvragen effectief af kan handelen, vraagt om vereenvoudiging van aanvraagprocedures en een om de inrichting van een website waar de aanvragen helder, bondig worden uitgelegd en in gang kunnen worden gezet. Een dergelijke website ontbreekt momenteel.
De Wijkraad vraagt de Raad om mensen met een beperking actief te blijven betrekken in de gevraagde verbeterslag. Toegankelijkheid is de norm, en de uitvoering van die norm moet fors worden verstevigd.