Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BETERE TOEGANG HULPMIDDELEN VOOR GEHANDICAPTEN

Het #COLLEGE voor de #RECHTEN van de #MENS bracht in december 2021 haar jaarlijkse rapportage uit in het kader van het #VN #GEHANDICAPTEN #VERDRAG. Uit de gepresenteerde conclusie blijkt dat #mensen met een #beperking onvoldoende toegang hebben tot #hulpmiddelen die zij nodig hebben tijdens hun #dagelijks #leven.

Ieder jaar staat in de rapportage door het College een thema centraal, in 2021 was dat #TOEGANG TOT #HULPMIDDELEN in het #RECHT op #PERSOONLIJKE #MOBILITEIT. Volgens het College is de toegang #ONVOLDOENDE.

Mensen met een beperking lopen tegen allerlei hindernissen op bij het doen van aanvragen van hulpmiddelen. De #PROCEDURES zijn #INGEWIKKELD en #OMSLACHTIG, er is #NAUWELIJKS #MAATWERK en #AANVRAGERS moeten telkens opnieuw #BEWIJZEN dat ze een #BEPERKING #HEBBEN. In veel gevallen kunnen de aanvragers zelfs de staat niet meer op.

De Gemeente Amsterdam heeft in voorbije jaren wel enige verbeteringen gerealiseerd, maar de aanvraagprocedures blijven stroperig, langdurig en voor eenvoudige bewoners volledig onoverzichtelijk. De Wijkraad wenst dat er één centraal punt komst binnen de Gemeentelijke organisatie die de aanvragen effectief af kan handelen, vraagt om vereenvoudiging van aanvraagprocedures en een om de inrichting van een website waar de aanvragen helder, bondig worden uitgelegd en in gang kunnen worden gezet. Een dergelijke website ontbreekt momenteel.
De Wijkraad vraagt de Raad om mensen met een beperking actief te blijven betrekken in de gevraagde verbeterslag. Toegankelijkheid is de norm, en de uitvoering van die norm moet fors worden verstevigd.