Categorieën
Geen categorie

GEZONDE LEEFSTIJL VOOR 75+ OUDEREN

Ook oudere bewoners kunnen ontmoeten en werken aan een gezonde leefstijl. FIT blijven en een gezonde voeding kunnen de veiligheid bevorderen,

Bijeenkomsten op

01, 08, 15, 22 en 29 juni
06,13, 20 en 27 juli
03 augustus

Locatie Buurtteam Zuid
RIJNSTRAAT 85

Aanmelden;

kweinberg@buurtteamamsterdamzuid.nl

Categorieën
Geen categorie

BEWEEGGROEP ACTIEF!

Iedere dinsdag gaat de BEWEEGGROEP op pad. WANDELEN, HARDLOPEN, nieuwe mensen ontmoeten het is allemaal mogelijk.

Deelname kost niets, gewoon aanhaken.

Verbeter je gezondheid!

Iedere disndag verzamelen om 15.30 en bewegen tot 17.15 uur
ook bij fris en nat weer

Lekstraat 13 A

Meer info: wplaatsman@puurzuid.nl

Categorieën
Geen categorie

ZUIDAS OOK IN KOMENDE JAREN GEZEGEND MET MARKT

Oud-Zuid, Buitenveldert en de Zuidas zijn gezegend, de komende jaren zal de weekmarkt op de Zuidas behouden blijven. In eerste instantie was er een proefperiode van 1,5 jaar. Voor de komende jaren blijft de markt op het George Girshwinplein behouden op de donderdagen.

Bewoners kunnen sedert 2021 hun boodschappen doen op deze warenmarkt. Vooral voedselproducten worden ter markte gebracht. Marktbezoekers zijn zeer tevreden over de dienstverlening, klantvriendelijkheid van de ondernemers. De markt is ook uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Tussen april en september staan er gezellige zitjes op de markt, waar men heel aangenaam een consumptie kan nuttigen.

Stadsdeel Zuid heeft nu een marktvergunning verleend voor de duur van vijf jaren. De markt brengt meer verbinding en samenhang in de buurt. Bewoners ontmoeten elkaar gezellig op de markt.

Categorieën
Geen categorie

LOGEERHUIS TOLSTRAAT OPEN

Aan de Tolstraat is een LOGEERHUIS geopend door de STICHTING LOGEERHUIZEN AMSTERDAM. Het logeerhuis biedt een veilige, plezierige omgeving wanneer het thuis even niet meer gaat. Er is hulp voor buurtbewoners en Amsterdammers aanwezig. Men kan er een dagdeel of hele dagen verblijven. Het LOGEERHUIS biedt vervangende zorg, welke de bewoner normaal van familie, buren en mantelzorgers ontvangt.

Kwetsbare buurtbewoners kunnen tijdelijk in het LOGEERHUIS terecht, om mantelzorgers te ontlasten. Ook kan men terecht na een ziekenhuisopname.

Mantelzorgers kunnen met of zonder hun pupil komen logeren om even op adem te komen, nieuwe energie op te doen. Soms hebben mantelzorgers ook tijd voor zich zelf nodig.

Mensen die bekend zijn met agressief gedrag, dwaalgevaar, of onrust kunnen niet terecht in het LOGEERHUIS. Men neemt alleen mensen op met een regulier dag en nachtritme.

Opname heeft plaats na een intakegesprek en de zorg moet planbaar zijn om te kunnen genieten van de gastvrijheid van het LOGEERHUIS.
Het Logeerhuis biedt verder een maaltijdservice voor buurtbewoners en een service voor werkende mantelzorgers.

De kosten https://www.logeerhuizenamsterdam.nl/voor-wie/logeeropvang/ van de logeeropvang en overige diensten worden vermeld op de website van het LOGEERHUIS. De zorg is drie maanden vooruit te plannen.

Het LOGEERHUIS TOLSTRAAT is een initiatief van diverse gewaardeerde maatschappelijke organisaties; MARKANT, CENTRUM VOOR MANTELZORG, STICHTING LOGEERHUIZEN en STICHTING DO YOURSELF. Deze initiatiefgroep heeft het voornemen meerdere logeerhuizen in de stad te openen in de komende vijf jaar. Hoog nodig met de toenemende vergrijzing van de bevolking in Amsterdam Zuid – West.

Categorieën
Geen categorie

FIJNE MOEDERDAG!

VANDAAG IS HET MOEDERDAG, de Wijkraad wenst u een zonnige en plezierige moederdag!

Doorbreek de eenzaamheid en bezoek een moeder (buurvrouw, tante, bejaardenhuis, etc)

Categorieën
Geen categorie

TURKSE BEWONERS HERDENKEN RAMPDODEN IN DE ZUIDERKERK

TURKEN HERDENKEN RAMPDODEN IN ZUIDERKERK

Op 06 mei 2023 verzamelden Turkse bewoners zich in de Zuiderkerk voor een herdenkingsbijeenkomst. De tienduizenden doden van de recente aardbevingen in Turkije en Syrië, de chaos in de hulpverlening en de fysieke puinhopen ginds stonden centraal in deze samenkomst. Wijkraad Zuid – West Amsterdam was goed vertegenwoordigd door haar lid – organisatie. Eerder organiseerde de Wijkraad ook een inzamelingsactie, de hulpgoederen werden getransporteerd naar Turkije en Syrië.

Niet alleen Amsterdammers, maar ook van andere delen van ons land kwamen mensen naar Amsterdam voor de herdenkingsbijeenkomst. Ook in de komende jaren blijft aandacht nodig voor de wederopbouw van de getroffen regio’s. Omdat de organisatoren van de bijeenkomst vrijwel allemaal van Turkse origine zijn, kreeg Syrië betrekkelijk weinig aandacht.

De gasten werden ontvangen met thee, koekjes en een vriendelijke ontvangst door betrokken volontairs. Er waren slechts weinig Syriëers aanwezig.

Diverse personen voerden het woord op het podium. Gülden Yilmaz, oud-nieuwslezeres van AT5, burgemeester Femke Halsema. Selim Dogru en Detmar Leertouwer verzorgden een muzikale bijdrage. Zij brachten de pijn muzikaal tot uitdrukking. Hakki Keskin uitte zijn dankbaarheid voor de Nederlandse hulpverlening aan de Turkse slachtoffers.

Hennie van Selst van Stichting Signi zocht met getrainde honden in de ruïnes naar overlevenden. Zij deed emotioneel verslag van haar ervaringen in Turkije. Zij raakte gevoelige snaren bij het publiek toen zij vertelde over de warmte, de stank van rottende menselijk kadavers. Haar vrijwilligersteam werkte zich ‘kapot’.

Aanwezigen kritiseerden de chaotische rampenbestrijding en hulpverlening door de Turkse regering. De samenkomst werd afgesloten door een dankwoord door Turkse consul Mahmut Burak Ersoy.

Categorieën
Geen categorie

#BEWONERS OP #EXCURSIE NAAR WATERLOOPKUNDIG BOS / RIJKSMONUMENT

Afgelopen zondag brachten circa 40 bewoners een bezoek aan het waterloopkundig Bos. Dit rijksmonument wordt ook wel het Waterloopkundigbos genoemd. Het in de Noordoostpolder gelegen woud was gedurende de tweede helft van de vorige eeuw in gebruik om waterbouwkundige werken in de praktijk middels modellen te testen.

De bewoners reisden per luxe touringcar naar het Voorsterbos en verkozen een wandeling van zes kilometers. De wandelng voerde langs de oude modellen die de waterbouwkundigen lieten bouwen.

Krachtcentrales, de Maasvlakte, een haven in Lybie, werden door de afgereisde Amsterdammers nauwkeurig onderzocht. Groepsfoto´s en selfies werden op alle denkbare plaatsen gemaakt.

Het fris ruikend bos stond volop in de bloei. Gedurende de busreis waren de bollenvelden in de Flevopolder een genotsbeleving, iedere maal weer. Er volgde een fijne lunch in het bos dat thans deel uitmaakt van het door Natuurmonumenten beheerde areaal.

Wijkraad Zuid West Amsterdam blikt terug op een bijzondere reis, volop nieuwe vriendschappen en verbinding in de wijk!

Categorieën
Geen categorie

#GROENE #ACTIVITEITEN IN ZUID

Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.30 en 12.30 uur: Watertuinen onderhouden en schoonmaken. Trefpunt: Ruysdaelkade 163.
 
⦁    Elke laatste zaterdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur: Werkgroep De Schone Pijp schoonmaakactie in één van de buurten van De Pijp, borrel na afloop. 
⦁    Elke eerste zondag van de maand: klussen in het park met Vereniging Sarphatipark, om 12.00 uur verzamelen bij het Groen Gemaal, met koffie en taart.
⦁    Elke laatste zondag van de maand tussen 12.00 en 16.00 uur: Repair Café De Pijp, locatie Voedselbank Amsterdam Zuid, Lutmastraat 61A.
⦁    Elke dinsdag t/m vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur: plantenruilcentrum het Groen Gemaal in het Sarphatipark open voor klanten, bezoekers en vrijwilligers.
Categorieën
Geen categorie

WERKOVERLEG GEZONDE LEEFSTIJL

WIJKRAAD ZUID – WEST AMSTERDAM HAD OP 11 MEI 2023 EEN UITGEBREID WERKOVERLEG MET MEVROUW LIEKE HOOGLAND, EXPERT GEZONDE LEEFSTIJL.
Categorieën
Geen categorie

BEWONERS WOEDEND OM EROTISCH CENTRUM. BEWONERSBIJEENKOMST ZEER DRUK BEZOCHT

Op 16 februari 2023 werd bekend dat het College van B&W onder leiding van mevrouw Femke Halsema voornemens zou zijn een EROTISCH CENTRUM op de ZUIDAS te vestigen. Het EC zou gevestigd moeten worden in de Groene Zoom. Op 7 maart vond een stormachtige bewonersbijeenkomst plaats in de RAI.

Politici als Paul Beving, Claudia van Zanten, Jurriaan Limburg en Glenda Vijzelman legden hun oren te luisteren tijdens de zeer emotionele bijeenkomst vol luidruchtige en woedende bewoners van Zuid – West Amsterdam. Vlammende protesten brachten zij luidkeels onder woorden.

Ruim 700 aanwezige bewoners waren in de RAI aanwezig.