Categorieën
Geen categorie

#Kunstenplan 2023

De Wijkraad Zuid West Amsterdam heeft een raadadres geschreven aan de Gemeente Amsterdam met betrekking tot het Kunstenplan 2023. In het Kunstenplan legt de Gemeente Amsterdam haar kunstenbeleid vast voor de komende jaren.

In dit raadadres wordt gevraagd om meer ruimte te creëren voor culturele broedplaatsen in het Schinkelkwartier, de Hoofddorppleinbuurt en Buitenveldert.

Het doel is om jonge kunstenaars de mogelijkheid te geven om sociaal mobiel te zijn en te kunnen groeien in hun artistieke ontwikkeling. Een van de voorgestelde ideeën is het gebruik van lege kantoor- en winkelpanden als pop-up tentoonstellingsruimtes. Deze panden kunnen tijdelijk worden omgetoverd tot plekken waar jonge kunstenaars hun werk kunnen tonen aan het publiek. Dit biedt niet alleen een platform voor opkomend talent, maar zorgt ook voor een levendige en dynamische culturele scene in de genoemde wijken.

Daarnaast wordt er gepleit voor het stimuleren van kunst in de openbare ruimte. Parkeergarages en verkeerstunnels onder de ringweg kunnen bijvoorbeeld worden opgefleurd door het plaatsen van kunstwerken en graffiti. Dit zorgt niet alleen voor een visuele verbetering van deze ruimtes, maar draagt ook bij aan de culturele identiteit van de
stad.


Het creëren van meer ruimte voor culturele broedplaatsen en het stimuleren van kunst in de openbare ruimte heeft verschillende voordelen. Ten eerste biedt het jonge kunstenaars de mogelijkheid om hun werk te tonen en zich verder te ontwikkelen. Door hen sociaal
mobiel te maken, kunnen ze in contact komen met andere kunstenaars, potentiële opdrachtgevers en het publiek. Dit bevordert niet alleen hun artistieke groei, maar kan ook leiden tot nieuwe samenwerkingen en kansen.

Daarnaast draagt het creëren van culturele broedplaatsen en het stimuleren van kunst in de openbare ruimte bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de genoemde wijken.Het trekt bezoekers aan, zorgt voor een diversiteit aan activiteiten en draagt bij aan een
positief imago van de buurt. Bovendien kan het bijdragen aan de economische ontwikkeling van de wijken, bijvoorbeeld door het aantrekken van toeristen en het stimuleren van lokale ondernemers.


Om deze plannen te realiseren, is samenwerking tussen de Wijkraad Zuid West Amsterdam en de Gemeente Amsterdam essentieel. De gemeente kan ondersteuning bieden door het beschikbaar stellen van leegstaande panden als tijdelijke tentoonstellingsruimtes. Daarnaast kan zij beleid ontwikkelen dat het plaatsen van kunst in de openbare ruimte stimuleert en faciliteert. Dit kan bijvoorbeeld door het vereenvoudigen
van vergunningsprocedures en het bieden van financiële ondersteuning aan kunstenaars en initiatieven.

Wijkraad Zuid West Amsterdam is een voorstander van het initiëren van kunstroutes, open atelierroutes en meer van deze aard. Het realiseren van meer culturele broedplaatsen en het stimuleren van kunst in de openbare ruimte is een waardevol streven dat bijdraagt aan de culturele en sociale ontwikkeling van de genoemde wijken. Het biedt jonge kunstenaars kansen, verrijkt de leefomgeving en draagt bij aan een levendige en dynamische stad.