Categorieën
Geen categorie

OVERLAST OP HET WATER

Op 24 augustus 2023 vond er in de avond een bijeenkomst plaats in Wijkcentrum d’ Oude Stad met als thema Overlast op het Water. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Gemeente Amsterdam en had als doel om verschillende belanghebbenden samen te brengen en te discussiëren over de problematiek van overlast op het water in de stad.

Een van de sprekers tijdens deze bijeenkomst was een vertegenwoordiger van Waternet, het waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het water in Amsterdam. Deze spreker gaf een presentatie over de verschillende vormen van overlast op het water, zoals geluidsoverlast, vervuiling en onveilige situaties. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen om deze problemen aan te pakken.

Naast de spreker van Waternet waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van Toezicht en Handhaving en ambtenaren van de Gemeente Amsterdam. Zij gaven inzicht in de huidige regelgeving omtrent overlast op het water en de handhaving daarvan. Er werd besproken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de overlast te verminderen en hoe deze maatregelen effectief gehandhaafd kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst waren ook leden van de Amsterdamse vereniging voor woonboten aanwezig. Zij brachten hun perspectief naar voren en deelden hun ervaringen met betrekking tot overlast op het water. Ze benadrukten dat woonbootbewoners vaak onterecht worden geassocieerd met overlast en dat er meer begrip en dialoog nodig is om tot oplossingen te komen.

Er werden verschillende onderwerpen besproken tijdens de bijeenkomst, waaronder de rol van bewoners zelf in het verminderen van overlast, de mogelijkheid van strengere handhaving en sancties, en het belang van voorlichting en educatie. Er was ook ruimte voor vragen en opmerkingen vanuit het publiek, wat zorgde voor een interactieve en levendige discussie.

De bijeenkomst resulteerde in een aantal concrete actiepunten. Ten eerste werd afgesproken dat er meer samenwerking zal plaatsvinden tussen Waternet, Toezicht en Handhaving, de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse vereniging voor woonboten om gezamenlijk op te treden tegen overlast op het water. Er zal een werkgroep worden opgericht die zich specifiek richt op dit onderwerp.

Daarnaast werd besloten dat er meer voorlichting en educatie zal worden gegeven aan zowel woonbootbewoners als andere gebruikers van het water. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de regelgeving omtrent overlast op het water en de mogelijke gevolgen bij overtreding hiervan.

Tot slot werd er gesproken over het verbeteren van de communicatie tussen alle betrokken partijen. Er zal een platform worden opgezet waarop informatie kan worden uitgewisseld en waarop bewoners en andere belanghebbenden hun zorgen en suggesties kunnen delen.

Al met al was de bijeenkomst over Overlast op het Water een succesvolle gelegenheid om verschillende partijen samen te brengen en te laten discussiëren over dit belangrijke onderwerp. De aanwezigheid van sprekers van Waternet, Toezicht en Handhaving, ambtenaren van de Gemeente Amsterdam en leden van de Amsterdamse vereniging voor woonboten zorgde voor een breed perspectief en een vruchtbare discussie.

Categorieën
Geen categorie

BEDIENING VAN DE SCHINKELBRUGGEN GEAUTOMATISEERD

De #bruggen over de #Schinkel worden voortaan niet meer bemenst door #BRUGWACHTERS maar door #BRUGBEDIENDEN. Ook worden de bruggen voortaan bediend middels #afstandsbediening. De brugbedieners zijn in dienst van #Waternet. Zij zien de #afbraak van de vijftig jaar oude #bedieningstorens met lede ogen aan.

De beeld bepalende #bouwwerken van de #Schinkelbrug langs de #snelweg #A10 verdwijnen, de #brugbedienden zullen het moeten doen zonder het fraaie #uitzicht over de #Schinkel, de autobanen en de #Nieuwe #Meer.

Zij worden voortaan door Waternet ondergebracht in een simpele #keet en moeten het doen met #camerabewaking. De geuren, kleuren en geluiden van het #scheepvaartverkeer zullen de brugbedieners eveneens missen. De #menselijke #maat verdwijnt in dit werk als sneeuw voor de zon.

Het uitzicht en werkplezier van deze verkeersbegeleiders was spectaculair te noemen met de #Jachthavens aan de Nieuwe Meer, het Amsterdamse Bos. De aanleg van het #Zuidasdok is op deze plaats een veroorzaker van een #armoedige #werkplek.

Door het uitbreken van de #oorlog in Oekraïne worden bouwmaterialen schaars en duur. De bouw van de keet wordt 150.000 Euro duurder.

Sedert de bouw in 1972 van het #Schinkelsluizencomplex zijn vijf bruggen over de rivier gebouw, twee bruggen voor de ringweg, twee spoorbruggen en een brug voor het metroverkeer. Na de aanleg van het Zuidasdok zullen in totaal acht bruggen gerealiseerd zijn.

Het sluizen en bruggencomplex is van nationaal belang omdat het onderdeel is van de #Mastroute, welke loopt van #Zeeland, via #Amsterdam en het #IJsselmeer naar het #Groningse #Delfzijl.

De bediening van het complex verloopt tot 2028 vanut de te bouwen keet en wordt daarna voortgezet vanuit het Nieuwe Meersluisgebouw.

Wijkraad steunt SP Meldpunt Waternet

MELDPUNT WATERNET

Op 20 juli werd bekend dat 260.600 Amsterdammers bericht kregen van Waternet dat binnen twee dagen meerdere bedragen van hun rekening zou worden afgeschreven. Dit is niet de eerste keer in de laatste maanden dat Waternet negatief in het nieuws is, eerder dit jaar melden meerdere Amsterdammers dat ze een dubbele waterrekening hadden gekregen van het gemeentelijk waterbedrijf. Al deze problemen zouden verbonden zijn aan het nieuwe IT-systeem waar Waternet dit jaar op is overgestapt.

Het afschrijven van meerdere bedragen in een korte tijd kan voor sommige mensen betekenen dat ze ineens in de financiële problemen komen. Doordat er meer geld is afgeschreven dan verwacht kan soms ineens de huur niet meer betaald worden. In elk geval is het voor iedereen onhandig en een onaangename verassing. Vandaar dat de SP dit meldpunt opent waar u alle klachten en problemen over rekeningen van Waternet kunt melden.

U kunt uw klacht bij het MELDPUNT WATERNET van de SP indienen:

https://amsterdam.sp.nl/form/meldpunt-waternet