Categorieën
Geen categorie

VASTENMAAND MOSLIMS VAN START

De vastenmaand RAMADAN is voor veel bewoners actueel. De vastenmaand behoort tot één van de vijf zuilen van de islam. Er wordt niet gegeten, gedronken, etc. gedurende de ganse dag.

Ramadan 2021 to start on Tuesday April 13 in Abu Dhabi ...

Moslims- Moslima´s reflecteren gedurende deze maand op hun dagelijkse levensverrichtingen en doen een dappere poging om hiermee hun leven te heiligen.

De maand staat ook in het teken van de sociale interactie, bevordert het gemeenschapsgevoel. Familie, vrienden, bekenden bezoeken elkaar om samen het vasten te verbreken, samen te koken en te eten. Een vrolijke boel.

Ook worden projecten – groot en klein – opgezet om de minderbedeelden te voorzien van een maaltijd. Godsdienst in het algemeen en hier de islam in het bijzonder kan op en zeer positieve wijze bijdragen aan inzet voor sociale doelen, welke bijdragen aan sociale-cohesie in Amsterdam Zuid-West.

Dagelijks begroeten Moslims elkaar met de groet; RAMADAN KARIEM – een weldadige vastenmaand gewenst!