Categorieën
Geen categorie

#ONTOEGANKELIJKHEID #MOSKEEEN VOOR #GEHANDICAPTEN

symbool in witte lijnen van een persoon in een rolstoel met een blauwe achtergrond

Wijkraad Zuid-West Amsterdam wenst u, uw geliefden en alle andere bekenden en bewoners graag een #RAMADAN #KAREEM, nog vele jaren in goede gezondheid!

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; de #MOSKEEËN in Amsterdam zijn namelijk #ONTOEGANKELIJK voor #personen met een #BEPERKING, in het bijzonder voor personen die afhankelijk zijn van het gebruik van een #HULPMIDDEL zoals en rolstoel, rollator, elektronische #ROLSTOEL.

Dit geldt voor #GEBEDSHUIZEN in oude panden, maar ook voor nieuw gebouwde moderne moskeeën.

Dit is in strijd met de internationale verdragen als het #UN #VERDRAG #HANDICAP en de ALGEMENE WET #GELIJKE #BEHANDELING. Het gaat hier om de bestaande #NORM de toegankelijkheid en het #mensenrecht op #MOBILITEIT.

Recentelijk werd in Amsterdam een zogeheten #MOSLIMAKKOORD door politieke partijen in het kader van de #GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ondertekend.  Een novum.

In dit akkoord ontbreekt de aandacht voor gehandicapten. In dit akkoord ontbreekt iedere vorm van aandacht voor #GEHANDICAPTE #GELOVIGEN in het bijzonder.. En dat is een groot gemis. Kent de #Islam dan geen ouderen en gehandicapten die #slecht #ter #been zijn?

Tijdens de HEILIGE #MAAND #RAMADAN is het voor de #EERSTE #GENERATIE belangrijker dan ooit om #samen te kunnen zijn en #vieren met familie en andere geliefden, #thuis en in de #MOSKEE. De #EENZAAMHEID van de #COVID #PANDEMIE moeten we #SAMEN achter ons laten.

De Asssadaaka Community heeft haar #KLACHT inmiddels door een #schrijven aan de #GEMEENTERAAD neergelegd. Assadaaka voorzitter wil het volkomen blind lijken te zijn waar het de toegankelijkheid van de Moskeeën betreft voor gehandicapte gelovigen opheffen en aan de kaakstellen. Mensen met een handicap stuiten op obstakels om de Moskee te betreden.

Rolstoelers moeten “Woedoe” doen, zelfs voor de banden van hun al-dan-niet elektronische rolstoel (ritueel) laten reinigen.

Gehandicapten zijn niet welkom en worden niet ondersteund. Dit is een vorm van onwettige discriminatie op grond van handicap. Wij verzoeken u om deze vorm van discriminatie per heden op te doen heffen, zodat gehandicapten nog deze #RAMADAN en door het jaar heen #PERMANENT #TOEGANG #krijgen tot de #MOSKEE en niet langer #ACTIEF #UITGESLOTEN zullen worden.

Wij verzoeken de #RAAD VAN DE #GEMEENTE #AMSTERDAM om een #REGELING in het leven te roepen om die gebedshuizen en buurthuizen #FINANCIEEL kan #ondersteunen bij het fysiek toegankelijk helpen maken van deze gebedshuizen en buurthuizen. Toegankelijkheid is tegenwoordig de norm!

Voorts hoort er een #deskundige #ambtenaar met deze #taak #belast te worden, een persoon die als #gesprekspartner binnen de #gemeente kan functioneren voor #maatschappelijke #organisaties.

Bovengenoemde klacht zullen wij ook kenbaar maken aan het Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam.

Door: Ahmed El Mesri, voorzitter en rabbijn Simon Bornsten