Categorie├źn
Geen categorie

Wachtlijsten Thuiszorg veel te lang

Wijkraad ZuidWest Amsterdam ontvangt steeds meer vragen tijdens haar Sociale Spreekuur over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In het bijzonder over de mogelijkheden of onmogelijkheden van bewoners om THUISZORG te krijgen.

Mensen die thuiszorg aanvragen via het WMO Loket, krijgen steeds vaker te horen, dat er geen thuiszorg beschikbaar is. Dat deze bewoners op een WACHTLIJST geplaatst zullen worden. Van die plaatsing ontvangt men echter geen schriftelijke bevetsiging. ook krijgt men geen nummer van de plaatsing op de wachtlijst, waardoor onduidelijkheid ontstaat over de termijn binnen welke thuiszorg toewijzing en verlening zulle volgen voor hulpbehoevenden.

De bezuinigingen op de WMO en de decentralisatie van de thuiszorg door het Rijk hebben geen goed gedaan. In een land als Nederland komt het tevaak voor dat een mens simpel geen huishoudelijke hulp kan krijgen.

In een brief aan het Gemeentebestuur vraagt de Wijkraad om aandacht voor het tekort aan thuiszorg, de veel te lange wachtlijsten en wachttijden en het te lage budget voor thuiszorginstellingen. De Wijkraad vraagt het Gemeentebestuur deze knelpunten op te lossen en door middel van sociale aanbesteding en het beschikbaar stellen van een voldoende budget te werken aan oplossingen.

Heeft u ook te maken met een WMO aanvraag voor thuiszorg, maar krijgt u geen thuiszorg of komt u ook op een #WACHTLIJST? Laat het de Wijkraad weten, zodat wij actie kunnen nemen richting de Gemeente Amsterdam!

Bel: 06 272 641 38