Categorieën
Geen categorie

#UITMARKT #VERDWIJNT VAN #MUSEUMPLEIN

De jaarlijkse #UITMARKT verdwijnt in de #huidige #vorm van het #Museumplein, Een nieuw #concept wordt door de #organisatie #ontwikkeld. #Kleinere #evenementen door het #land worden in de #toekomst #georganiseerd om het #publiek te #informeren omtrent het #nieuw #culturele #aanbod in de #eigen #regio’s. Een wellicht #logisch gevolg van de #COVIDcrisis gedurende welke de #UITMARKT niet meer tot #bloei kon komen. De #Wijkraad wenst de #culturele #organisatie veel #succes voor de #toekomst!

Categorieën
Geen categorie

Wodanstraat: opbreking en vernieuwing

Van half augustus 2020 tot medio eind november worden opgebroken door de Gemeente Amsterdam. Riolering en gasleidingen worden onder het wegdek geheel vernieuwd. Na de verkeershinder zal de Wodanstraat worden voorzien van een nieuw trottoir, wegdek en parkeerplaatsen.

Verkeershinder zal er ook zijn doordat de Argonautenstraat tijdelijk dood zal lopen. Donarstraat en Jasonstraat worden de doorgaande routes naar de Stadionkade tijdens de werkzaamheden.

Op de Stadionkade komt als overbrugging tijdelijk meer ruimte voor rijwielstallingen en is parkeren onmogelijk in de Wodanstraat.