Categorieën
Geen categorie

FRANSE PRESIDENT MACRON BEZOEKT RIJKSMUSEUM

De Franse President bezoekt met zijn echtgenote het Rijksmuseum op 12 april 2023. Zulks in het kader van het eerste STAATSBEZOEK in drieëntwintig jaar van een Frans staatshoofd aan Nederland.

Twee dagen staat de hoofdstad op zijn kop. De Dam werd afgesloten voor kransleggingen bij het Nationaal Monument aldaar. Tijdens het staatsdiner in het Paleis op de Dam op 11 april jongstleden, werd de Dam omgetoverd in een grote parkeerplaats voor taxi’s, bussen, dienstwagens en ander vervoer van de politie, veiligheidsdiensten en anderen.

Het publiek kon een lange stoet hoogwaardigheidsbekleders en diplomaten van beide landen waarnemen, waaronder ook kabinetsleden.
Het programma omvat onder meer een rondvaart door de grachten, een bezoek aan de Bètafaculteit in Amsterdam-Oost en een afsluitend bezoek aan thans reeds fameuze VERMEERTENTOONSTELLING in het Rijksmuseum in AMSTERDAM-ZUID.

Zijne Majesteit Koning Willem – Alexander hield een Franstalige toespraak, welke werd beantwoord door een voordracht in bijzonder Nederlands door de Franse President Macron.

Op het IJ verschoot een Frans marineschip 21 saluutschoten, welke door kanonniers van de Koninklijke Landmacht met 21 saluutschoten met Houwitsers werd beantwoord vanaf het Marine Etablissement. De donderende salvo’s deden het stadshart schudden op haar grondvesten.

Beide landen koesteren de eeuwenoude vriendschappelijke betrekkingen.

Categorieën
Geen categorie

Zuidas verwelkomt Griffioen

Het culturele centrum van de Vrije Universiteit zal verhuizen van de Studentencampus Uilenstede naar de Zuidas. Men is voornemens om de verhuizing medio oktober 2021 door te voeren. Het cultuurcentrum zal haar huisvesting betrekken op het adres De Boelelaan 1111.

Het eerdere voornemen om per september 2021 naar de Zuidas te verhuizen kon niet worden gerealiseerd vanwege een ongesteldheid.

In het nieuwe universiteitsgebouw gaat per 01 november het nieuwe theatherseizoen van start. Op 04 november wordt de opening verwacht van het bijhorende café en Rialto.

De officiële opening staat geagendeerd voor de 11de november 2021.

www.griffioen.nl