Categorie├źn
Geen categorie

EXCURSIE: BEWONERS OP REIS NAAR LEEUWARDEN

De tentoonstelling in het Fries Museum trok 40 bewoners gedurende de afgelopen week naar de Friese hoofdstad. Ondanks de sneeuwjachten die raasden over de Afsluitdijk waagde men zich heel ondernemend aan de reis over de dijk welke de Zuiderzee scheidt van de Waddenzee.

Op de Afsluitdijk werd halt gehouden bij een indrukwekkende plaats met een fraai uitzicht over de Waddenzee, de eilanden duidelijk waarneembaar aan de horizon. Ingenieur Lely kijkt er trots uit over het bouwwerk naar zijn ontwerp gerealiseerd, welke ons dagelijks beschermd tegen stormvloed en overstromingen.

In Leeuwarden werd een uitgebreid bezoek gebracht aan de tentoonstelling over het leven gedurende de Middeleeuwen in Friesland. Een landschap vol stinzen, terpen en kwelders. Een hard leven.

In een uitspanning in het stadshart werd een consumptie genoten, een broodmaaltijd genuttigd in zeer aangename sfeer.