Categorieën
Geen categorie

Wijkraad bij High Tea ter viering Marokkaans Troonfeest

High Tea in Flevopark fijn, informeel en gezellig!

zz87

De Maarokkaanse gemeenschap organiseerde afgelopen vrijdag 30 juli 2021een buitengewoon geslaagde viering van het Marokkaanse Troonfeest. \

Jaarlijks staat de marokkaanse gemeenschap stil bij deze nationale feestdag van Marokko en haar diaspora. Exact 66 personen kwamen samen in het Flevopark, COVID-proof, in zomerse sfeer in de open lucht.

Wij kijken terug op een fijn, informeel en gezellig samen zijn!
Exact zesenzestig personen maakten gebruik van de open uitnodiging tot deelname aan de High Tea. Zo ook Wijkraad Zuid-West.

Enige tientallen personen van drie generaties brachten vaderlandse en religieuze liederen enthousiast en gehore. Traditionele rijendansen van de Amazighen en Soussi’s werden uitgevoerd en brachten de deelnemers tot extase. Heerlijk om op zulk een mooie wijze totaal te kunnen genieten.

Kinderen brachten de grootouders aan het lachen met hun clowneske optredens, sport en spel op het graas in het prachtig bloeiende park. Schuddebuikend luisterden zij naar het humorvolle optreden van één van de zangers, het was heerlijk samen genieten.

Geen High Tea is compleet zonder de smakelijke Marokkaanse thee, geserveerd vanuit grote sierlijke potten. Gekookt op camping branders. Moeders en grootmoeders zetten hun beste beentje voor.

Bakken en zakjes met thuis, zelf gebakken koekjes werden gracieus gepresenteerd op fraai versierde plateau’s. Ook de koekenbakkerij bracht de generaties tot elkaar, wat een mooie vakantie activiteit!

De vrolijke viering van het Marokkaanse Troonfeest werd plechtig geopend door een ronkende toespraak van voorzitter Ahmed el Mesri.

Hij repte over de glorieuze troonsbestijging door Zijne Majesteit de Koning, Mohamed VI – moge de Allah hem en het Koninklijk Huis zegenen met goede gezondheid, wijsheid en rechtvaardigheid en een lang-jarie regering, alweer tweeëntwintig jaar geleden.

Onder de bijzondere gasten waren een vertegenwoordigster van de Ambassade, bevriende diplomaten van enige andere ambassades, academici, een vertegenwoordiger van de deelraad Oost.

Voorzitter El Mesri las het telegram voor waarmee hij de felicitaties namens de Community over bracht aan het Kabinet des Konings in Rabat.

Dichteres Roos schreef speciaal voor deze fijne netwerk bijeenkomst een lofdicht op de monarchie, dat door de toehoorders/ toehoordsters respectvol werd begroet. De dichteres is een waar fenomeen. Zij is bovendien meertalig en verdient brede aandacht.

De geestelijk verzorger sprak het Hebreeuwse gebed uit voor het welzijn van Majesteit en de Koninklijke familie in Rabat, alsmede voor alle inwoners en componenten van de Marokkaanse bevolking en haar diaspora, moge de Eeuwige het vorstenhuis zegenen met al Zijn gunsten. Nu en in de toekomst.

Voor de kinderen waren er een fijne voetbal competitie en een hardloopwedstrijd. Een jong mens hield de stopwatch nauwkeurig in de gaten.

De High Tea werd afgesloten met een comfortabele, uitgebreide barbecue.

Het bestuur ziet terug op een zeer geslaagde viering van het Troonfeest, overweegt herhaling in het komend jaar. Bezoekers waren, blij het huis eens uit te kunnen komen. Samen de zomer te kunnen vieren in aangenaam gezelschap in feestelijke sfeer!