Categorieën
Geen categorie

WIJKRAAD VRAAGT GEMEENTE OM BRIEFADRESSEN VOOR DAKLOZEN

Sedert voorjaar 2023 is de Gemeente wettelijk verplicht brief- en of postadressen beschikbaar te stellen voor dak- en thuisloze burgers. Deze uiterst kwetsbare doelgroep kan daardoor overheidspost ontvangen; belastingdienst, stembiljetten, aanvragen uitkering, ziektekostenverzekering, etc.

Niet alle stadsdelen bieden deze service Wijkraad Zuid West Amsterdam heeft de Gemeenteraad gevraagd voldoende briefadressen in alle stadsdelen te realiseren en om één centraal aanvraagloket te scheppen voor de gehele stad.