Categorieën
Geen categorie

COMMUNISTISCHE “HERDENKING” BIJ VAN HEUTZ MONUMENT

Op 16 augustus 2023 organiseerde een communistische Groen Links activist een partij politieke propaganda bijeenkomst in verkiezingstijd onder de leuze van een Indië herdenking. Een “dekoloniale” herdenking.

Volgens de activist gaat de bijeenkomst over “pijnverhalen van alle kanten”. De bijeenkomst heeft als doel het brengen van “verzoening”. Volstrekt onduidelijk waarmee.

Volgens de extreem linkse activist wordt de door hem georganiseerde bijeenkomst bij het Van Heutz Monument steeds “dekolonialer”. Op een klein podium staande verklaart hij dat het een Indonesia – Nederland bijeenkomst zou moeten heten.

Volgens activist Benjamin Caton moeten Indische Nederlanders hun identiteit opgeven. Volgens hem mogen Molukkers, Chinezen en Indische Nederlanders hun identieke eigenheid niet behouden in de toekomst. De activist vormt een bedreiging voor de cultuur, waarden, tradities en identiteit van de Indische gemeenschap.

Een andere spreekster verhaalt over haar wortels in Papua-gemeenschappen, noemt Indonesia een nieuwe kolonisator die tegen haar familieleden ginds gewelddaden pleegt zoals ooit Nederlanders dit deden. Zij gebruikt in haar toespraak termen die voortspruiten uit het communistisch handboek: “klimaatracisme” is er zo een term.

Opmerkelijk feitje is dat Groenlinks burgemeester Halsema op bezoek komt bij partijgenoot Caton. Een partij politiek feestje in verkiezingstijd, gefinancierd uit publieke kas. De propagandabijeenkomst bij het Van Heutz Monument is niet onafhankelijk, biedt slechts een eenzijdig communistisch wereldbeeld dat wordt opgedrongen vanaf het podium aan het aanwezig publiek.

Generaal Van Heutz wordt een racist genoemd door een spreekster. We hebben het hier wel over de persoon onder wiens verantwoordelijkheid Nederlands Indië werd tot een eenheidsstaat, waaruit Indonesië later voort kwam. Diverse sprekers geven af op Nederlandse veteranen, geven niet het respect aan veteranen, waarop wel een wettelijk recht bestaat.

Een strenge beveiliging. Vier politiewagens, handhavers, dranghekken.

Samenvattend; niet voor herhaling vatbaar.