Categorieën
Geen categorie

FLORIADE SNEUVELT NA 60 JAAR TUINBOUW EXHIBITIE

Tot 2022 was de FLORIADE een wereldtuinbouwtentoonstelling. Tussen 1960 en 2022 werd deze tentoonstelling eens per tien jaar georganiseerd. De Floriade voldeed aan de hoogste eisen van de International Association of Horticultural Producers.

Na de financiële mislukking van de jongste editie van de Floriade in Almere (2022) heeft de Nederlandse Tuinbouwraad besloten om het organiseren van deze wereldtuinbouwtentoonstelling te staken. Daarmee verdwijnt een vertrouwt merk van Nederlandse tuinbouw toneel.

GESCHIEDENIS VAN DE FORIADE
“Tot aan de Floriade werden in Nederland onder de naam Flora internationale bloemententoonstellingen georganiseerd in het huidige wandelbos Groenendaal bij Heemstede in 1925, 1935 en 1953,[1] en eerder in 1910 in de Haarlemmerhout in Haarlem. In Groenendaal vindt men overblijfselen van de bloemententoonstellingen, zoals een paviljoen en verwilderde narcissen en hyacinten.

In verschillende gemeenten zijn parken waarin overblijfselen van de daar georganiseerde Floriades zijn aan te treffen. Zo is de Euromast in Rotterdam speciaal gebouwd voor de Floriade in 1960. In het Amstelpark in Amsterdam-Zuid zijn er nog diverse voorzieningen, waaronder de Amsteltrein en de Rhododendronvallei, die zijn aangelegd voor de Floriade in 1972. In het Haarlemmermeerse Bos bij Hoofddorp herinneren de Big Spotters Hill en het Haarlemmermeerpaviljoen aan de Floriade in 2002. In Venlo is de Innovatoren overgebleven van de Floriade in 2012.

Gemene deler van de edities (in ieder geval sinds 1992 in Zoetermeer) was dat na afloop de organiserende gemeenten met aanzienlijke verliezen bleven zitten en de verwachte spin-off marginaal bleek. De Floriade in Almere in 2022 leverde die gemeente een verlies op van tientallen miljoenen euro.[2] Daarop is in april 2023 besloten dat er in 2032 en daarop volgende jaren geen Floriade meer zal zijn. Enerzijds vanwege de grote financiële verliezen, anderzijds omdat de vorm van de tentoonstelling achterhaald werd geacht.” 

De Floriade 1972 was de 5e editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH) en de 2e in Nederland. Deze eerste Amsterdamse Floriade duurde van 30 maart tot 1 oktober in 1972 en was toen de drukst bezochte tuinbouwtentoonstelling ooit ter wereld gehouden.

Het hiervoor aangelegde Amstelpark besloeg een gedeelte van het tentoonstellingsterrein van 700.000 m². Ook het Beatrixpark, de Amstelhal van de RAI Amsterdam en een deel van het dijklichaam waarop later de Ringweg Zuid en het Station Amsterdam RAI werden aangelegd, waren onderdeel van de Floriade. De terreinen werden via trappen verbonden met het nog ongebruikte zuidelijke gedeelte van de Europaboulevardbrug en er was een kabelbaan tussen het Beatrixpark en het begin van het Amstelpark en er waren expocars. In het Amstelparkdeel was een smalspoorlijn aangelegd en stond een panoramagondel.

Na de sluiting van de Floriade bleef een fraai Amstelpark over, waar een groot deel van de voorzieningen die voor het evenement waren aangelegd aanwezig bleef. Hiertoe behoren de Amsteltrein, een doolhof, een rosarium, een oranjerie, het Glazen Huis, kassen, een midgetgolfbaan, de Rododendronvallei, het Verlaten Land, Parkgalerie Papillot en een grote speeltuin voor kinderen.

De grote fontein, aangedreven door tien waterpompen en aangelicht door veertig schijnwerpers, werd voor 70.000 gulden aan de gemeente Maastricht verkocht, die de fontein in een vijver plaatste bij het rondeel De Vijf Koppen.[1]

De geschiedenis van de Floriade werd ontleent aan Wiki.