Categorieën
Geen categorie

#FNV: #LANDELIJKE #MANIFESTATIE TEGEN #INKOMENSCRISIS IN #OLYMPISCH #STADION

Op zaterdag 26 november 2022 organiseert de #FNV, de grootste #vakbond van ons land, een #manifestatie tegen de #inkomencrisis in het #Olympisch #Stadion in Amsterdam-Zuid. De #bond vraagt #aandacht voor de #INKOMENSCRISIS die velen #teistert.


“#Miljoenen mensen maken zich zorgen over het einde van de maand, over #dure #boodschappen en #hoge #energierekeningen. Jarenlange #scheefgroei heeft gezorgd dat de inkomens van mensen zijn achtergebleven,” zegt #FNV #voorzitter #Tuur #Elzinga.

Scheefgroei

Die scheefgroei laat zich volgens de #vakbondsman in de deze tijd flink voelen. “Dat zagen we eerst bij de coronacrisis en nu bij dit inflatiemonster. De lonen, #uitkeringen en de #pensioenen moeten #omhoog. Maar werkgevers houden de hand op de #knip en de politiek plakt slechts pleisters.”

FNV dringt erop aan dat de #lonen #meestijgen met de prijzen. Ook zijn er volgens de bond #meer #vaste #banen nodig. En er zou een onmiddellijke verhoging van het #minimumloon naar 14 euro per uur moeten en daaraan gekoppeld verhoging van de #AOW en uitkeringen. Verder #pleit FNV voor een #betaalbare #energierekening en #eerlijke #belastingen op #winst en #vermogen.

“Het is nu tijd dat de regering rechtvaardig optreedt, dat grote bedrijven en grootverdieners hun eerlijke deel gaan betalen en mensen hun eerlijke deel gaan krijgen. Ons land kán beter en verdient beter,” aldus Elzinga.

Details over het programma van de manifestatie op zaterdag 26 november worden later pas bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel mensen de bond precies verwacht. FNV zegt in ieder geval busvervoer te zullen regelen naar het Olympisch Stadion. Momenteel zijn er ruim 30 opstapplaatsen door het land. 

De bond is ook een campagne begonnen met onder andere radiospotjes om mensen op te roepen in actie te komen en het eigen #eisenpakket #kracht #bij te #zetten.

#WIJKRAAD #ZUID – #WEST #AMSTERDAM ROEPT #BEWONERS OP #DEEL TE #NEMEN AAN DE #MANIFESTATIE!

AANMELDEN KAN HIER: Druk op de blauwe tekst voor de link.

 

#aanmelden #AOW #bestaanszekerheid #busreis #Deelname #eisenpakket #FNV #inflatie #inkomenscrisis #manifestatie #minimumloon #OLYMPISCHSTADION #oproep #uitnodiging #vastebanen

Locatie: Olympisch Stadion 2, 1076 DE Amsterdam, Nederland