Categorieën
Geen categorie

Oproep tot protest tegen verkoop huurwoningen Uiterwaardenstraat

Wijkraad Zuid-West roept bewoners op om in actie te komen tegen de verkoop van huurwoningen in de Uiterwaardenstraat. ‘Komende zaterdag is de grote dag. Gezien de vele positieve reacties verwachten we een grote opkomst. We hebben tientallen buurtbewoners gesproken, zelfs kopers, die het eens zijn met onze standpunt van geen verkoop meer. De weergoden zijn ons goed gestemd. Het beloofd mooi weer te worden. Komt dus allen!’

De Wijkraad roept bewoners op een Steunbetuiging
Huurders Belang Zuid roept haar leden op een steunbetuiging te sturen naar wijkraadzuidwest.amsterdam@gmail.com.

De steunbetuigingen zullen aan de woningcorporaties worden aangeboden door de huurdersorganisaties en de Wijkraad ondersteunt de oproep van ganser harte!

Huurwoningen in de Maasstraat en Uiterwaardenstraat horen niet verkocht te worden in een tijd van schrijnende woningnood in Amsterdam-Zuid.

In de eerste plaats voor de actie ‘Uitermaas Niet Te Koop’  van komende zaterdag, maar ook voor haar strijd in het algemeen tegen de doorgaande verkoop.

Verkoop van sociale huurwoningen leidt langzaam tot een Amsterdam Zuid dat een uitermate onwenselijke segregatie kent tussen lagere en hogere inkomens. Zuid zal op termijn niet meer toegankelijk zijn voor oudere bewoners (met een klein inkomen), en gezinnen met een laag of midden inkomen.

Wijkraad Zuid-West stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er een einde moet komen aan de verkooppraktijken van woningcorporaties in Amsterdam, en dat de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft.

Tijd voor ACTIE
Vanaf zaterdag 11 juli 2020 voert Bewonerscommissie Uitermaas, samen met actiegroep Niet Te Koop en de Huurdersverenigingen Huurdersbelang Zuid en De Pijp, actie tegen de doorgaande verkoop door corporatie De Key. Recent zijn van het Uitermaas-complex weer twee benedenwoningen aan de Uiterwaardenstraat 249 en 253 hs in de verkoop gezet. Het Uitermaas-complex wordt omzoomd door Maasstraat, Uiterwaardenstraat, Dintelstraat en President Kennedylaan.
 
De twee nu te koop gezette woningen zijn uitermate geschikt voor mensen die van de gemeentelijke regeling van Hoog naar Laag gebruik willen maken. Huurders kunnen niet meer in hun eigen blok verhuizen, omdat de Key te kennen heeft gegeven álle woningen te gaan verkopen. 
 
Vanwege het verkoopbeleid worden potentiële huurders niet actief benaderd. Ook stelt de corporatie dat er geen animo zou zijn voor benedenwoningen. Dit is onjuist!
Complex Uitermaas. Van de 186 woningen in acht jaar 60 verkocht.
Ruim 30% is nu verkocht, waaronder het grootste deel van de benedenwoningen. Deze leveren De Key het meeste op. Na verkoop worden de woningen vaak uitgebouwd in de tuin, waardoor de karakteristieke binnentuinen verdwijnen. De visie van Berlage op de functie van binnentuinen verdwijnt. Bovendien ontstaat er overlast door stilstaand water op daken (muggen, afwateringsproblemen, geluidshinder door verbouwingen).
 
Tevens worden er woningen verkamerd en kamergewijs verhuurd. Dit zorgt voor overlast. Door verbouwingen grenzen woonkamers aan slaapkamers. Ook  komt er veel geluidshinder vanaf balkons en vanuit tuinen van verkochte woningen
 
In de prestatieafspraken 2020-2023, die gemaakt zijn tussen de gemeente, corporaties en huurderskoepels, staat dat corporaties terughoudend zullen zijn met verkoop in de Rivierenbuurt. Wat gebeurt er echter? De één na andere sociale huurwoning wordt verkocht! 
 
De sociale voorraad woningen verdampt. De verkoop ondermijnt de sociale verbanden in de buurt.
 
De Key, blijf bij je leest en STOP VERKOOP VAN SOCIALE HUURWONINGEN en verhuur de woningen

EISEN

Bewoners van het Uitermaas complex (Amsterdam Oud-Zuid) zijn de continue verkoop van hun sociale huurwoningen door woningcorporatie De Key zat.

De bewonerscommissie Uitermaas organiseert daarom zaterdag 18 juli een manifestatie, want:
➢ er moeten niet nog meer sociale huurwoningen in het complex en de Rivierenbuurt verdwijnen.
➢ starters en jongeren moeten in de toekomst nog steeds betaalbare huurwoningen met vaste huurcontracten kunnen huren.
➢ ouderen moeten naar een sociale benedenwoning binnen hun eigen buurt/blok kunnen verhuizen.
➢ de buurt moet gemengd blijven, dus niet alleen voor hoge inkomens.
➢ zittende huurders van De Key moeten zich veilig blijven voelen in hun sociale huurwoning en de sociale cohesie moet gewaarborgd blijven.

Momenteel staan er twee benedenhuizen in de verkoop. Buurtbewoners die vanwege gezondheidsproblemen niet meer op een bovenetage kunnen wonen, kunnen deze woningen dan wel vergeten.

En intussen neemt het sociale woningenbestand in rap tempo af.

Amsterdam wordt voor steeds meer Amsterdammers onbetaalbaarder, onbewoonbaarder en onbereikbaarder.

Kom daarom allemaal om te strijden vóór behoud van betaalbare woningen!!

Aanvang om 15:00 uur bij de Uiterwaardenstraat 253, Amsterdam

PROGRAMMA

➢ 15.00 aanvang actie. Ceremoniemeester Jan houdt toespraakje: doel van de actie, tijdsindeling actie.
➢ 15.15 strijdliederen.
➢ 15.30 demonstratieve optocht rondom het blok. Sociale woningbouwkenner Boudewijn vertelt wetenswaardigheden over sociale woningbouw en de geschiedenis van het Complex Uitermaas.
16.00 Toespraken.
16.30 Einde actie.

CORONA

Houdt 1,5 meter afstand en neem je mondkapje mee!