Bewonersgroepen

Bewoners hebben zich verenigd in groepen om een specifiek doel te bereiken.

Hier meer informatie over betrokken bewonersgroepen of een link naar een eigen pagina:

 • Actiecomité Red het Spijtellaantje
 • Actiecomité tegen Hoogbouw Vondelpark Amstelveenseweg
 • Algemene Belangenvereniging De Schinkeleilanden
 • De Algemene Belangenvereniging de Schinkeleilanden komt op voor de gebruikers van de Schinkeleilanden, met name de pleziervaarthouders, de volkstuinders en de woonbootbewoners. Speciale aandacht gaat uit naar het behoud van de flora en fauna op en in de omgeving van de Schinkeleilanden, als onderdeel van het Groene Scheggenplan. De vereniging verleent indien gewenst hulp aan mensen in nood of urgente zaken. Zij steunt het plan om een kinderboerderij op de Schinkeleilanden te realiseren. De vereniging heeft het voornemen het jeu de boules spel te propageren.
 • Bewonersplatform Zuidas
  In de Zuidas wordt in het gebied rond station Zuid/WTC een nieuw stadshart gerealiseerd. Een wijk met hoogwaardige kantoren, woningen en voorzieningen waar ongeveer 50.000 mensen komen te werken en ongeveer 7000 mensen komen te wonen.
  In 1998 is het Bewonersplatform Zuidas opgericht. In dit platform overleggen bewoners- en belangengroepen uit ZuiderAmstel en Oud-Zuid over de ontwikkelingen in de Zuidas. Verkeer en vervoer, overlast en functiemenging zijn voor het platform belangrijke thema’s. Het Bewonersplatform overlegt namens de bewonersorganisaties regelmatig met het stadsdeel ZuiderAmstel en het Projectbureau Zuidas.
  Het Bewonersplatform probeert door middel van concrete voorstellen -waar nodig- verbeteringen aan te brengen aan de plannen voor de Zuidas.
  Bewonersplatform Zuidas heeft een goed onderhouden eigen website.
 • Bomenridders Zuid-West
  De Bomenridders Zuid-West zetten zich in voor de bescherming van de bomen in de wijk, onder meer door nauwlettend de ontwikkelingen m.b.t. het bomenbestand te volgen. Daarnaast wordt één keer per jaar een aantal avonden voor bewoners georaganiseerd die meer willen weten over de bomen in het stadsdeel en manieren om de bomen te beschermen.
  Meer op bomenridders.nl
 • Buurtcomité Havenstraat is een groep actieve buurtbewoners van de Havenstraat en de Baarsstraat. De bewoners zijn in actie gekomen omdat zij zich grote zorgen maken over de plannen die de Gemeente Amsterdam en de British School of Amsterdam (BSA) hebben met de buurt. Zie: http://buurtcomitehavenstraat.blogspot.com/
 • Stichting Boomschorshuisje
 • Buurtgroep Stadionplein en omgeving
 • Commissie Verkeer en Vervoer
 • Dodenherdenking bij monument Apollolaan
 • HTIB Turkse Arbeidersvereniging
 • Vereniging De Oeverlanden Blijven
 • Kadergroep Zuid (FNV)
 • Netwerklunches
 • Vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven