Zuidas: plan Verdi

Bouwgebieden en – projecten op de Zuidas zijn allen vernoemd naar componisten. Zo is één van de actuele projecten van Bureau Zuidas, genoemd naar Verdi. Dit bouwproject beslaat een gebied begrenst door de Schinkel, Amstelveense Weg, Jachthavens langs het Jollenpad, Amstelveenseweg en de Havenstraat.

De bouwplanners hebben het gebied verdeeld in vier vakken, kwadranten. Per kwadrant gaat men in gesprek met eigenaren, gebruikers, huurders, bewoners en andere belanghebbenden. Gedurende het jaar 2018 werden enige bijeenkomsten georganiseerd waar Bureau Zuidas ideeën, wensen en zorgen ‘op haalde’.

Daarbij gaven architecten, planners van Bureau Zuidas een korte introductie, waarna in werkgroepen uiteen werd gegaan om de wensen, ideeën en zorgen te inventariseren. Bewoners konden deze op formulieren schrijven en inleveren. Leden van Wijkraad Zuid-West Amsterdam hebben daarbij tientallen bijdragen geleverd.

Opmerkelijk is dat Bureau Zuidas verzuimt om de verslagen actief te delen, hoewel een mailinglijst werd samengesteld. Het voornemen is om de groene rafelrand die de omgeving van het IJsbaanpad is te vergroenen, te verdichten en te verbinden.

Zo zijn er plannen om de sportvelden langs het IJsbaanpad en de Schinkel te omgeven met wandelpaden en een boulevard, waarbij de woonbootbewoners verwachtten overlast te zullen krijgen van ongewenste drukte en toerisme.

Een ander plan dat gedurende de afgelopen twintig jaar regelmatig boeven kwam drijven is om de omgeving Riekerhaven, gelegen achter en naast het bedrijventerrein Schinkel, vol te bouwen met woningen. Om die eventuele nieuwe woonwijk te ontsluiten door middel van openbaar vervoer is de aanleg van een brede brug over de Schinkel nodig.

Die brug is men voornemens te bouwen over de Schinkel en zou uit moeten komen tussen het Olympisch Kwartier en het olympisch Stadion, in het verlengde van de Stadionweg.

Het brugplan baart Wijkraad Zuid-West Amsterdam grote zorgen, omdat door een eventuele aanleg de toe- en aanvoerroutes naar de ringweg nog verder belast zullen worden, terwijl er thans reeds een verkeersinfarct optreedt tijdens de spitsuren.

Voorts leidt de eventuele aanleg tot een onacceptabel forse inbreuk op de groene omgeving die het Schinkeloeverpark heden biedt aan recreanten. Ook wordt de rijwielsnelweg die door het park voert onderbroken. De aan- en afvoer van rijwielen komende van Amstelveen, Buitenveldert, middelbare scholen en de universiteit wordt daarmee levensgevaarlijk.

De te plannen brug is tevens de enige toegang tot de omgeving Riekerhaven, welke ingeklemd ligt tussen de afbuigende ringweg Zuid richting Sloterdijk en Amsterdam-West. De toegang voor de nooddiensten tot deze omgeving is voor Wijkraad Zuid-West Amsterdam reeds een grote zorg.

Op het terrein van de Riekerhaven staan thans container-woning-complexen waar studenten, jongeren en jonge statushouders gemengd wonen. Dit zeer onaantrekkelijke complex werd gebouwd op een voormalig terrein van een voetbalclub. Slechts één veld is momenteel bespeelbaar.

Bewoners berichtten de Wijkraad, dat het studentencomplex drugsproblemen kent en zeer sterke overeenkomsten vertoont met een asielzoekerscentrum en de daarmee samenhangende problematieken. Dit vereist de aandacht van de Gemeente Amsterdam en de Wijkraad heeft hier al eens op gewezen.

De geplande brug zal ook de spoorverbinding van de Electrische Museumtramlijn Amsterdam onderbreken. Een bouwproject geeft hinder en overlast. Tijdens de co-creatiebijeenkomsten van Bureau Zuidas hebben alle aanwezigen duidelijk gemaakt dat de Museumtramlij over een buitengewoon breed draagvlak in de wijk beschikt en dus onder alle omstandigheden behouden moet worden.

Bureau Zuidas zou voornemens zijn de oversteekplaatsen langs de Amstelveenseweg te verbeteren. Een pallet aan wandelpaden en fietspaden zou moeten worden aangelegd om het gehele Verdigebied te ontsluiten voor recreatie, doorvoer en toerisme. Dit zou zeer nadelig zijn voor de Scoutinggroepen en jeugdverenigingen aan het Jollenpad die daar al zestig jaar genieten van een groene en rustige watersportomgeving.

De watersportverenigingen langs de Nieuwe Meer bieden thans havens en watersportgerelateerde voorzieningen voor een grote groep gebruikers met de kleine beurs en willen dit ook zo houden.

Wijkraad Zuid-West Amsterdam maakt zich grote zorgen om de eventuele aantasting van de waterrecreatie en watersport in Zuid-West Amsterdam en volgt de ontwikkelingen met argusogen. Daar waar nodig en gewenst trekt de Wijkraad samen op met de watersportverenigingen, scoutinggroepen en woonbootbewoners om hun rechten te borgen en beschermen.

Het Bureau Zuidas beoogt duizenden nieuwe woningen in het plangebied te realiseren. Evenals nieuwe betonnen kantoorkolossen. Hierom zou bijvoorbeeld het complex aan sporthallen aan het IJsbaanpad moeten worden vervangen door een sportcomplex waarbij de sportzalen niet naast maar boven elkaar worden gebouwd.

De vrijkomende grond zou dan voor kantoren en flats gebruikt kunnen worden. Wijkraad Zuid-West Amsterdam maakt zich buitengewoon grote zorgen om het behoud van de bestaande sport faciliteiten, de tennisvelden, voetbalvelden, sporthallen en clubhuizen: de Sportas en haar levendigheid.

Rijksmonument Burgerweeshuis staat de bouwplannen in de weg, verdient bescherming volgens de Wijkraad. Het onlangs opgeknapte Tripolisgebouw behoort naar mening van de Wijkraad een nieuwe eigentijdse invulling te krijgen die ten gunste komt van de bewoners in de omgeving.

Langs het IJsbaanpad worden bestaande parkeergarage en gebouwen geleidelijk vervangen door bedrijfsruimten en woningbouw, waarbij kinderspeelplaatsen, rijwielpaden en trottoirs lijken te worden gerealiseerd. De Wijkraad houdt de vinger aan de pols.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven