Heemstedestraat op de schop

De Heemstedestraat gaat op de schop. De bouwwerkzaamheden zullen ingrijpend zijn zo wordt verwacht door bewoners en ondernemers. Onduidelijk is of de inspraak en de wensenlijst van de bewoners en de ondernemers die in 2013 door de Gemeente Amsterdam werden “opgehaald” wel in de nieuwe planvorming wordt meegenomen. Nieuwe en aanvullende wensen worden niet meegenomen de inspraak wordt door bewoners als compleet afwezig ervaren.

Evenals de plotse haast waarmee de Gemeente Amsterdam de “veiligheid” ingrijpend wenst te verbeteren na zes jarenlang hieraan niets gedaan te hebben.

De oorspronkelijke plannen voor een opknapper voor de Heemstedestraat werden oorspronkelijk in 2013 gepresenteerd, maar onderwijl is er tot heden niets van gerealiseerd. In maart 2019 werd een infoavond voor de bewoners georganiseerd.

De gehele straat gaat open en de bouwwerkzaamheden kunnen fors in de omgeving ingrijpen. Het is onduidelijk of de verkeersveiligheid professioneel in beeld is gebracht middels een speciaal onderzoek. Ook tasten bewoners in het duister omtrent de mogelijke gevolgen van de gemeentelijke bouwwoede in de Heemstedestraat.

Tijdens de infoavond in maart presenteerde stadsdeelbestuurder Piers zijn plannen. Hij streeft naar een verbeterde verkeersdoorstroming. Daarbij gaat het in het bijzonder om het openbaar vervoer en de rijwielen. De stoepen lijken daarvoor met de helft smaller te worden. Bewoners vrezen dat de Heemstedestraat wordt omgebouwd tot een racebaan en hebben daar geen behoefte aan. De leefbaarheid en het woongenot voor de bewoners in de straat staat op het spel.

Er komen vrijliggende rijwielpaden en in het kader van het stedelijke Groenlinksbeleid verdwijnen er tientallen parkeerplaatsen, waar die juist wel nodig zijn.

De Heemstedestraat kruist met de Westlandgracht. Op die gelijkvloerse kruising wordt een eiland aangelegd waar overstekende fietsers zodat zij in twee fasen de weg veilig over kunnen steken.

De kruising bij de Warmondstraat wordt ook vernieuwd aangelegd. De voetgangersoversteek wordt verschoven en de oversteekplaats voor rijwielen wordt met de Warmondstraat verbonden. Dit kan als een duidelijke verbetering voor de fietsende scholieren en studenten als een aanmerkelijke verbetering worden opgevat.

De ondernemersvereniging in de Heemstedestraat maakt zich evenwel grote zorgen omtrent haar verwachting inkomsten te zullen derven door de ingrijpende bouwwerkzaamheden. De Gemeente lijkt geen helderheid geboden te hebben omtrent compensatieregelingen. Wijkraad Zuid-West Amsterdam steunt de bewoners en de ondernemersvereniging en heeft dit in een brief aan de Gemeenteraad en het bestuur van Stadsdeel Zuid duidelijk aangegeven.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven